Technoleg HysbysebuGalluogi Gwerthu

Cadwch Eich Addewidion

Roedd ffrind yn dweud stori wrtha i y diwrnod o'r blaen. Roedd hi wedi teimlo ei bod wedi cael ei llosgi gan gwmni roedd hi wedi bod yn gwneud busnes ag ef ac roedd angen iddi fentro yn ei gylch. Rai misoedd yn ôl, pan ddechreuodd y berthynas, roeddent wedi eistedd i lawr a chytuno ar sut y byddent yn gweithio gyda'i gilydd, gan amlinellu pwy fyddai'n gwneud beth a phryd. Roedd pethau'n edrych yn eithaf da ar y dechrau. Ond wrth i gyfnod y mis mêl ddechrau gwisgo, gwelodd arwyddion nad oedd y cyfan fel y trafodwyd.

Mewn gwirionedd, nid oedd y cwmni arall yn cadw addewidion penodol yr oeddent wedi'u gwneud. Aeth i’r afael â’i phryderon gyda nhw ac fe wnaethant addo peidio â gadael iddo ddigwydd eto, er mwyn cadw ar y trywydd iawn. Rwy'n siŵr y gallwch chi weld i ble mae hyn yn mynd. Yn ddiweddar fe wnaethant hynny eto 'a'r tro hwn mewn ffordd fawr. Fe wnaethant gytuno i fynd at sefyllfa mewn ffordd benodol ac yna fe wnaeth un o’u bechgyn ei chwythu’n llwyr ac yn fwriadol. Cerddodd i ffwrdd o'r busnes.

addewidBeth sydd a wnelo hyn â marchnata? Popeth.

Mae popeth rydych chi'n ei wneud yn marchnata

Nid dim ond eich hysbysebion a'ch postiadau blog a'ch gwefannau a'ch caeau gwerthu. Popeth. A phan fyddwch chi'n gwneud addewidion yn benodol neu'n ymhlyg, rydych chi'n gofyn i rywun ymddiried ynoch chi. Os ydych chi'n lwcus, byddant yn rhoi eu hymddiriedaeth i chi. Os na fyddwch yn cynnal eich addewidion, byddwch yn colli eu hymddiriedaeth. Mae mor syml â hynny.

Os ydych chi'n awgrymu mai'ch cynnyrch yw'r cyflymaf, mae'n well y cyflymaf. Os dywedwch eich bod yn ateb galwadau mewn 24 awr, byddai'n well ichi ateb galwadau mewn 24 awr. Dim ifs, ands, neu buts. Gall pobl fod yn maddau. Gallwch chi wneud camgymeriad. Bydd yn rhaid i chi ennill yn ôl y mymryn o ymddiriedaeth a golloch.

Ond, ni allwch dwyllo yn fwriadol. Ni chaniateir. Dywedwch beth rydych chi'n mynd i'w wneud ac yna gwnewch hynny. Dywedodd Mam bob amser,

Os gwnewch addewid, cadwch ef.

Pwy oedd yn gwybod ei bod hi'n siarad am fusnes hefyd '

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

4 Sylwadau

  1. "Mae popeth rydych chi'n ei wneud yn marchnata". Fe wnaethoch chi ei hoelio gyda'r frawddeg hon. Hyd yn oed pan fyddwch chi'n deffro ac yn edrych arnoch chi'ch hun yn y drych, mae marchnata ynghlwm: rydych chi'n gwerthu'ch hun yn ôl arnoch chi. Os edrychwch yn flinedig, byddwch yn teimlo'n flinedig. Os ydych chi'n edrych yn llawn egni, o fachgen, gwyliwch allan! Mae'n mynd i fod yn ddiwrnod gwych! Diolch Nila. –Paul

  2. Tua 10 mlynedd yn ôl dywedodd un o fy hoff bobl werthu hyn wrthyf: Rhaid i chi ddweud y gwir wrth gwsmer 1000 o weithiau cyn y byddant yn ymddiried ynoch chi ond os byddwch chi'n ei golli hyd yn oed unwaith na fyddan nhw byth yn ymddiried ynoch chi eto. Os ydych chi'n ei ddweud, gwnewch hynny.

  3. Nila,

    Rydych chi mor iawn! Gweithiais i rai cwmnïau a oedd â thimau gwerthu a oedd yn syml yn sugno addewidion o ganlyniadau mawreddog - eu bod yn gwybod na allent gwrdd. Nid problem gwerthu a marchnata yn unig oedd y broblem, roedd hyd yn oed yn ddyfnach gan ei bod yn effeithio ar gymorth i gwsmeriaid a'r staff rheoli cyfrifon. Nid oes unrhyw beth mwy ofnadwy na gosod disgwyliadau na ddylech fod yn ymrwymo iddynt!

    Post anhygoel! Diolch gymaint am rannu!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol