Sut Mae Delweddu 3D + CPQ Yn Werthu Gyrru

Rendro cynnyrch 3d

Mae lled band a phŵer rendro yn galluogi rhai datblygiadau arloesol ar-lein. Os ydych chi wedi penderfynu ailaddurno'ch cegin, er enghraifft, fe welwch lwyfannau gwych ar-lein lle gallwch chi osod offer a chabinet i ddylunio'r lle perffaith. Yn y gorffennol, gallai'r dyfynbris hwn gymryd cwpl o ddiwrnodau, efallai hyd yn oed wythnosau os bydd yn rhaid i chi dynnu'r timau peirianneg a dylunio i mewn i ddatblygu'r union gynnyrch arfer y mae prynwr penodol ei eisiau. Mae cymryd amser mor hir yn arwain at daith cwsmer wael ac yn rhoi amser i'r cwsmer roi'r gorau i'ch datrysiad. 

Beth yw CPQ?

Mae CPQ yn sefyll am ffurfweddu, pris, dyfynbris. Mae CPQ yn helpu sefydliadau i leihau aneffeithlonrwydd yn eu prosesau gwerthu trwy ei gwneud hi'n hawdd ffurfweddu opsiynau a phrisiau cynnyrch. Mae'r feddalwedd hon yn defnyddio rheolau cynnyrch a phrisio a bennwyd ymlaen llaw i ddarparu dyfynbris i gwsmeriaid o fewn munudau, a all fod yn ffracsiwn o'r amser y mae'n ei gymryd i dimau gwerthu traddodiadol wneud hynny.

Kris Goldhair, Cyfarwyddwr Cyfrif Strategol, KBMax

Mae'r gallu i ffurfweddu cynnyrch yn wych ... ond heb y rendro, mae bwlch ym mhrofiad y defnyddiwr a thebygolrwydd y prynwr i drosi yn y fan a'r lle. Mae delweddu 3d hefyd yn lleihau'r siawns o wall cyfluniad.

Cwmnïau fel KBMax yn gwneud gwahaniaeth ... datblygu platfform ar gyfer gweithgynhyrchwyr a safleoedd e-fasnach i alluogi delweddu 3d o'r cynnyrch terfynol. Mae KBMax yn darparu datrysiad meddalwedd integredig i wneud gwerthu cynhyrchion cymhleth yn hawdd, felly gallwch chi roi profiad prynu digymar i'ch cwsmeriaid, lleihau'r amser ymateb i funudau yn lle wythnosau, a chodi'ch cyfraddau trosi. Dyma drosolwg.

Gall offer delweddu 3D fod ag ymrwymiad trwm ar wasanaethau TG os yw'ch cwmni'n penderfynu ceisio adeiladu datrysiad. Dyma beth yw cwsmer KBMax Sied Tuff gwnaeth… ond yn y pen draw ni allai'r cwmni ei gynnal. Ni allent ychwaith gysylltu'r offeryn â'i systemau busnes eraill. Gyda KBMax, canfu Tuff Shed ddelweddu 3D cwbl integredig fel rhan o'u platfform CPQ cyffredinol.

O'i gymharu â dim delweddu, gall delweddu 2D a 3D gynyddu cyfraddau trosi yn sylweddol oherwydd ei fod yn helpu cwsmeriaid i weld a deall y cynnyrch yn well.

59 y cant o gwsmeriaid e-fasnach credu mai delweddau yw'r adnodd pwysicaf wrth benderfynu prynu ar-lein. Trwy gyfnewid eu hen ffurfweddwr am ddatrysiad CPQ integredig, 3D, cafodd Tuff Shed hwb o 168% mewn gwerthiannau. 

Mae delweddu 3D hefyd yn helpu ar yr ochr weithgynhyrchu oherwydd eich bod yn pasio golwg o'r cynnyrch i lawr. Pan gyrhaeddant lawr y siop, nid oes gan wneuthurwyr restr o rannau mwyach, mae ganddynt ddelwedd o'r hyn y mae'r cwsmer ei eisiau. Yn ogystal â delweddu 3D, gall KBMax gynhyrchu lluniadau lefel peirianneg go iawn mewn systemau CAD fel Solidworks, sy'n wirioneddol bwerus. Gyda hyn, rydych chi'n cymryd proses a allai fod wedi cymryd cwpl o ddiwrnodau a'i awtomeiddio'n llwyr wrth leihau'n sylweddol y gwallau sy'n mynd trwy'r system.

CPQ, Delweddu 3D ac eFasnach B2B

Nid datrysiad B3C yn unig yw Delweddu 2D a CPQ, mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid KBMax yn defnyddio eu meddalwedd i gynorthwyo timau gwerthu mewnol neu bartneriaid. Mae hyn yn digwydd ym mhob math o ddiwydiannau o oleuadau biofeddygol i oleuadau pensaernïol lle mae delweddu yn hanfodol i'r broses werthu. 

Erbyn 2020, bydd gwerthiannau eFasnach B2B yn rhagori ar werthiannau B2C ac yn cyrraedd $ 6.6 triliwn.

Talaith E-Fasnach B2B yn 2019

Sut y gall gwerthwyr sicrhau bod eu darpar brynwyr yn gyffyrddus yn gwario miloedd ar gynnyrch nad ydyn nhw erioed wedi'i weld o'r blaen? Mae angen i gwmnïau ddarparu profiad amlgyfrwng i ddarpar gwsmeriaid. Mae angen yr holl wybodaeth gefndir y gallant ei chael ar brynwyr o ran pryniannau mawr. O ddelweddau a fideos i adolygiadau prynu, mae darpar gwsmeriaid yn sgwrio'r we am wybodaeth gefndir cyn cysylltu â gwerthwr.

Gall KBMax ailddefnyddio'ch ffeiliau delwedd presennol fel man cychwyn wrth weithredu delweddu 3d yn eich proses CPQ. Os oes gennych yr holl ddelweddau hyn o'ch cynhyrchion gan eich tîm peirianneg, gallant dreulio'r rheini i'n peiriant a'u hailddefnyddio fel nad ydych yn dechrau o'r dechrau ac nid oes rhaid i chi godio popeth. Mae hyn yn creu profiad gwirioneddol wahanol i'r gorffennol lle bu'n rhaid ichi adeiladu ar y hedfan.

Mae gan KBMax hefyd a Datrysiad CPQ wedi'i integreiddio gan Salesforce!

Archwiliwch Datrysiadau KBMax

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.