Fy Campweithiau Mwyaf

Mae fy ffrindiau agosaf yn deall pa mor angerddol ydw i am fy nghrefft. Mae'n rhaid i mi ddweud wrthych, waeth pa mor anodd rydw i'n ceisio gwella fy hun mewn prosiect, cyflogaeth, gyrfa ... mae'n gwyro o'i gymharu â'r hyn sydd gen i gartref, fy mab Mesur a'i ferch Katie. Pe bawn i'n cwrdd â'm tynged yfory, byddwn i'n gadael y byd hwn gan wybod fy mod i wedi gadael dyn ifanc a merch yn ei harddegau sy'n dalentog, yn hapus, yn anhunanol, yn gariadus, yn onest ac yn gweithio'n galed.

Bil-Dyn

Mae fy mab yn fy synnu bob tro y mae'n codi gitâr, meicroffon, neu'n cymysgu ei gerddoriaeth ei hun ar ei gyfrifiadur personol. Mae'n dechrau am IUPUI, gan ymgymryd â gradd Ffiseg a gall fân fân mewn unrhyw nifer o feysydd, gan gynnwys Ffrangeg, Peirianneg Acwstig, neu Wyddoniaeth Wleidyddol. Bydd angen i chi wrando ar rai o ei gerddoriaeth ar ei safle i glywed ei ddawn, ond rwy'n credu y byddwch chi'n cytuno.

Bob penwythnos, fwy neu lai, mae'r plant yn treulio amser annwyl gyda'u Mam. Er ein bod wedi ysgaru ers dros 5 mlynedd, mae'n berthynas dda sydd gennym ni i gyd ac mae gan bob un ohonom barch mawr at y llall. Nid yw'r plant byth yn gorfod ein clywed yn brwydro, gan mai ein nod cyfan yw iddynt fod yn hapus a gwneud popeth o fewn ein gallu i'w wneud felly.

Un enghraifft, archebais rai cardiau graddio i Bill godi rhywfaint o arian iddo ar gyfer coleg. Mae angen car arno a bydd angen rhywfaint o arian arno ar gyfer llyfrau, rwy'n credu y bydd yn iawn ar hyfforddiant ond efallai y bydd yn cymryd benthyciad o hyd. Cawn weld. Beth bynnag, anfonodd ei Mam yr holl gyhoeddiadau allan at ei theulu a'i ffrindiau a fy nheulu a ffrindiau. Mae hynny'n eithaf cŵl. (I unrhyw rieni sy'n ysgaru neu sydd wedi ysgaru ... mae AM Y KIDS!)

Rydyn ni'n treulio'r gyriant 45 munud yn canu ein hymennydd allan. Rhaid i bobl sy'n gyrru heibio feddwl ein bod ni'n wallgof ac mae'r gwestai prin ar y dreif fel arfer yn neidio i'r dde gyda ni yn y sioe. Ein hoff un ni yw Bat out of Hell gan Meatloaf ... ond rydyn ni'n gwrando ac yn canu i bopeth. Mae yna orsafoedd cwpl 70au ac 80au ar y ffordd felly does dim byd oddi ar derfynau.

A phan rydyn ni'n canu, rydyn ni'n rhoi popeth ynddo ... gorau po fwyaf o theatreg a thyllu clustiau. (Rydyn ni'n torri ar draws y canu unwaith mewn ychydig ar gyfer fy hoff gêm, “Dyfalwch y ffordd honno”). Erbyn i ni gyrraedd Allanfa 50B, rydyn ni fel arfer allan o wynt, allan o lais, ac yn chwerthin fel gwallgof.

Suga-Buga

Ychydig fisoedd yn ôl, cymerodd fy merch ran mewn cystadleuaeth ganu Indiana yn Bloomington. Roedd bron yn drychineb - glaniodd yr allwedd gyntaf ac anghofiodd Katie y gân gyfan. Fe wnaeth hi grio, cyfansoddi ei hun, a dechrau canu eto. Wnes i ddim ei helpu - roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid iddi dynnu ei hun yn ôl (ond bachgen wnaethon ni gofleidio ar ôl iddi gael ei gwneud). Daeth Katie i ben gan wneud gwaith hardd a glaniodd yr Aur.

Heno oedd Cyngerdd y Gwanwyn yn Ysgol Ganolog Greenwood ar gyfer corau gradd 6ed, 7fed ac 8fed. Roedd gan Katie unawd, “Portrait in Blue” ac mae wedi bod yn ei chanu ers mis o amgylch y tŷ. Rhoddais un darn bach o gyngor iddi cyn iddi fynd ymlaen heno - dewch o hyd i lecyn a syllu arno. Roedd cwpl o gannoedd o rieni a myfyrwyr yn y cyngerdd heno felly roeddwn i'n gwybod y byddai'n nerfus. Cyn iddi fynd ymlaen, dywedodd wrthyf ei bod yn canu’r gân i mi.

Wow

Rydw i wedi bod yn meddwl am Katie trwy'r dydd heddiw a pha mor dda y byddai'n gwneud. A bachgen, wnaeth hi! Trodd ei hunawd yn y gampfa a phennau pobl yn troi. Nid oes gen i gamera fideo da iawn ond fe wnes i dynnu fy ffôn camera PDA allan a recordio'r digwyddiad. Ymddiheuraf am ba mor ofnadwy yw'r ansawdd ac nid yw'r sain yn uchel iawn, ond gallwch chi glywed Katie yn canu'r felan yn sicr.

Byddwn yn dweud celwydd pe bawn i'n dweud nad oedd gen i ddagrau yn fy llygaid. Ni allaf fynegi mewn geiriau pa mor anhygoel ydoedd. Trodd y bobl o'm cwmpas a dweud, “Ai dyna'ch merch chi? Roedd hi'n wych! ”. Un golwg ar Katie a gallwn weld pa mor hapus oedd hi. Fy mhlant yw fy champweithiau mwyaf.

Ni ddaw dim yn agos byth.

7 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Mae'n anhygoel pa mor gyflym mae plant yn tyfu i fyny.

  Ac fel dyfyniad y dydd: “Etifeddiaeth yw’r hyn y mae rhieni plant craff yn credu ynddo.”

  Ac, hei, onid chi oedd yn blogio am gynnal eich cynnwys eich hun? Ac eto, y ddau fideo diwethaf lle gwnaeth y ddau chiTubeGoogled?

 3. 4

  Post hyfryd Doug. Mae gen i fab ar y ffordd, ac ni allaf ond gobeithio y byddaf yn gallu bod yn rhiant cystal iddo.

  Rwyf hefyd yn meddwl ei bod yn hyfryd eich bod yn gallu cynnal perthynas mor iach â'ch cyn-wraig. Fel y dywedwch, mae ar gyfer y plant, ac nid yw o gymorth mewn gwirionedd os ydych chi'n ymladd trwy'r amser ac yn chwarae'r plant oddi ar ei gilydd fel rhyw fath o gêm meddwl dirdro. Roedd gen i ffrindiau yn tyfu i fyny gyda rhieni fel 'na, ac mae'n drist iawn gweld.

  • 5

   Llongyfarchiadau Brandon! Rydw i wedi gwneud tunnell o gamgymeriadau ar y ffordd, coeliwch fi. Rydw i wedi dweud pethau wrth fy mhlant fy mod i'n gwybod eu bod nhw'n eu brifo pan oeddwn i'n ddig ac weithiau dydw i ddim yn rhoi'r sylw maen nhw'n ei haeddu iddyn nhw. Ond bob tro rydyn ni'n mynd i fod i ffwrdd oddi wrth ein gilydd rydyn ni'n dweud wrth ein gilydd ein bod ni'n caru ein gilydd - hyd yn oed pan rydyn ni'n ddig. Ac rydyn ni'n cofleidio ... llawer!

   Rwyf hefyd wedi bod yn onest gyda fy mhlant am y camgymeriadau rydw i wedi'u gwneud ac rwy'n ymddiheuro pan rydw i wedi gwneud pethau'n anghywir gyda nhw. Gymaint ag y gallaf, rwy'n caniatáu iddynt wneud eu penderfyniadau eu hunain ac yna rydym yn trafod canlyniadau'r penderfyniadau hynny.

   Mae fy mab yn jôcs am ba mor agos yw ein cyfeillgarwch. Rydyn ni'n hongian cymaint ag y mae unrhyw un o'i ffrindiau yn ei wneud. Ar gyfer IUPUI, mae'n mynd i fyw gartref mewn gwirionedd! Fi yw'r bos o hyd (am y tro).

   • 6

    Douglas, roedd hynny'n braf iawn. Diolch am ei rannu gyda phob un ohonom. Mae'n ddiddorol sut rydych chi i gyd yn chwarae gemau yn y car. Rydych chi'n blant yn ffodus o'ch cael chi ... duw bendithiwch !!

    Ash

   • 7

    Diolch Doug - rwy'n edrych ymlaen yn fawr at fod yn rhiant, ond yn cael fy hun yn poeni am wneud gwaith da a pheidio â gwella fy mhlant.

    Rwy'n credu mai'r hyn rydych chi'n ei ddweud am fod yn onest â nhw am gamgymeriadau rydych chi wedi'u gwneud yn eich bywyd eich hun, a gadael iddyn nhw wneud eu penderfyniadau eu hunain yn bendant yw'r ffordd i fynd. Mae yna rai gwersi y mae'n rhaid i chi eu dysgu i chi'ch hun, hyd yn oed os mai dyna'r ffordd anodd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.