Kapost: Cydweithio, Cynhyrchu, Dosbarthu a Dadansoddi Cynnwys

logo kapost med

Ar gyfer marchnatwyr cynnwys menter, mae Kapost yn darparu platfform sy'n cynorthwyo'ch tîm i gydweithredu a chynhyrchu cynnwys, llifoedd gwaith a dosbarthu'r cynnwys hwnnw, a dadansoddi defnydd y cynnwys. Ar gyfer diwydiannau rheoledig, mae Kapost hefyd yn ddefnyddiol wrth ddarparu trywydd archwilio ar olygiadau a chymeradwyaethau cynnwys. Dyma drosolwg:

Mae Kapost yn rheoli pob cam o'r broses mewn un platfform:

  • Strategaeth - Mae Kapost yn darparu fframwaith persona lle rydych chi'n diffinio pob cam yn y cylch prynwr. Mae'r persona yn cael ei gymhwyso i'r cynnwys ac ar gael i gydweithredwyr a'i gynnwys yn y analytics adrodd.
  • Sefydliad - Mae Kapost yn darparu dangosfwrdd cynnwys sy'n rhoi golwg sengl ar eich holl gynhyrchu cynnwys, calendr marchnata, a golwg ymgyrch - pob un ag asedau wedi'u cynnwys ac ar gael i'w hidlo.
  • Llif Gwaith - O gyflwyniadau syniad, i hysbysiadau, mae'r olygfa llif gwaith yn addasadwy ac yn ddeinamig i ddarparu ar gyfer gwahanol fathau o gynnwys, aelodau tîm neu ymgyrchoedd.
  • I gyd mewn un - Gall Kapost reoli postiadau blog, fideos, eLyfrau, papurau gwyn, postiadau cyfryngau cymdeithasol, cyflwyniadau, ffeithluniau, e-byst, tudalennau glanio a gweminarau.
  • Dosbarthu - Gydag un clic gall defnyddwyr gyhoeddi eu cynnwys yn eu holl sianeli digidol, gan gynnwys yr holl brif lwyfannau CMS, Youtube, Slideshare, Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, Eloqua, Marketo, CRM, a systemau Gweminar.
  • Dadansoddeg - Mae Kapost yn agregu metrigau perfformiad o bob sianel ac yn eu harddangos mewn un man canolog. Mae'r system yn arddangos metrigau o bob cam o'r broses, gan gynnwys syniadau a gyflwynwyd, cynnwys a gyhoeddwyd, dolenni (i gynnwys) a enillwyd, safbwyntiau cynnwys, arweinyddion ac addasiadau cynnwys.