Kameleoon: Peiriant AI i Ragweld Tebygolrwydd Trosi Ymwelwyr

Kameleoon

Mae Kameleoon yn blatfform sengl ar gyfer optimization gyfradd drosi (CRO) o brofi ac optimeiddio A / B i bersonoli amser real gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial. Mae algorithmau dysgu peiriant Kameleoon yn cyfrifo'r tebygolrwydd trosi pob ymwelydd (dynodedig neu anhysbys, cwsmer neu obaith) mewn amser real, gan ragweld eu bwriad prynu neu ymgysylltu. 

Llwyfan Arbrofi a Phersonoli Kameleoon

Mae Kameleoon yn we bwerus a stac llawn arbrofi ac personoli platfform ar gyfer perchnogion cynhyrchion digidol a marchnatwyr sydd am gynyddu trosiadau a sbarduno twf refeniw esbonyddol ar-lein. Gyda nodweddion yn cynnwys profion A / B, cylchraniad defnyddwyr, targedu ymddygiad a data amser real, mae Kameleoon yn helpu busnesau i gynyddu trosiadau ar-lein a sicrhau'r refeniw mwyaf posibl.

Cynhaliodd Forrester gyfweliadau manwl â nifer o gwsmeriaid Kameleoon ar draws diwydiannau gan gynnwys e-fasnach, teithio, modurol a manwerthu am eu canlyniadau rhagamcanol.

Ymhlith y buddion Kameleoon a nodwyd dros gyfnod o dair blynedd mae:

  • Hyd at Gwelliant o 15% mewn cyfraddau trosi trwy optimeiddio profiad ymwelwyr â'r we a phersonoli rhyngweithiadau tuag at wella trosi. Mae hyn yn cynrychioli budd tair blynedd wedi'i addasu gan risg o $ 5,056,364 yn y gwerth presennol.
  • Hyd at Cynnydd o 30% mewn trafodion traws-werthu, gyda dadansoddiad ymddygiadol a chyd-destunol Kameleoon yn galluogi brandiau i gynyddu nifer yr ymgyrchoedd traws-werthu llwyddiannus. Mae hyn yn cynrychioli budd cronnus tair blynedd wedi'i addasu gan risg o $ 577,728.
  • Gostyngiad o 49% yn yr ymdrech i sefydlu ymgyrch. Mae galluoedd personoli Kameleoon sy'n cael eu pweru gan AI a dyraniad deinamig o draffig gwe i fwcedi tuedd trosi yn lleihau'r amser sydd ei angen i sefydlu ymgyrchoedd a dylunio profiadau a rhyngweithiadau gwe, gan gynyddu ymreolaeth marchnatwyr gyda rhyngwynebau greddfol a hawdd eu defnyddio. Mae hyn yn cynrychioli budd o $ 157,898 yn y gwerth presennol dros dair blynedd.

Yn ogystal, nododd cwsmeriaid y buddion anfesuradwy canlynol:

  • Gwell Profiad Cwsmer (CX) - Trwy alluogi cyflwyno cynnwys a negeseuon wedi'u teilwra, mae Kameleoon yn caniatáu i sefydliadau ddarparu profiad perthnasol, wedi'i bersonoli.
  • Mwy o Brofiad Gweithwyr (EX) - Mae defnyddwyr yn teimlo'n fwy grymus gan eu bod yn gallu gwneud newidiadau ac addasiadau syml mewn materion munudau, ac felly'n teimlo'n fwy adweithiol a gwydn - ac yn fwy grymus yn eu gwaith.

Mae darparu profiad digidol unigol wedi'i deilwra bellach yn ganolog i lwyddiant busnes - gyda'r pandemig yn cyflymu'r angen i frandiau ganolbwyntio ar arbrofi a phersonoli. Mae'r astudiaeth hon a dadansoddiad Forrester yn dangos sut mae pŵer a rhwyddineb defnyddio Kameleoon yn cefnogi cwsmeriaid menter mewn byd cynyddol gystadleuol, digidol-gyntaf, gan ddarparu ROI cyflym a buddion ariannol hirdymor sylweddol. ”

Jean-René Boidron, Prif Swyddog Gweithredol, Kameleoon

Cyn defnyddio Kameleoon, nid oedd gan sefydliadau cleientiaid unrhyw alluoedd personoli o gwbl nac yn defnyddio llwyfannau profi A / B a oedd heb beiriannau rhagfynegol a sgorio tueddiad. Roeddent yn teimlo eu bod yn brin o'r gallu i hybu cyfraddau trosi trwy alluogi dylunio profiad gwe wedi'i dargedu.

Mae Kameleoon yn integreiddio'n frodorol â'ch ecosystem ddata, gan gynnwys dadansoddeg, CRM, DMP, ac atebion e-bost. Gellir cyrchu'r model data cyfan trwy APIs ar ochr y cleient (trwy JavaScript) neu ar ochr y gweinydd. Gallwch chi gwestiynu eu llynnoedd data yn uniongyrchol neu redeg eich arferion eich hun yn eu Clwstwr Spark.

Mae dros 450 o gwmnïau mawr yn dibynnu ar Kameleoon, sy'n golygu mai hwn yw'r platfform SaaS gorau ar gyfer personoli wedi'i yrru gan AI yn Ewrop. Mae'r rhain yn cynnwys arweinwyr ym maes e-fasnach a manwerthu (Lidl, Cdiscount, Papier), cyfryngau (Mumsnet, L'Equipe, Axel Springer), teithio (SNCF, Campanile, Accor), modurol (Toyota, Renault, Kia), gwasanaethau ariannol (Axa, AG2R, Credit Agricole) ac iechyd (Providence). Mae Kameleoon yn sicrhau twf tri ffigur blynyddol mewn cwsmeriaid a refeniw.

Gofynnwch am Demo Kameleoon

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.