Kaleio: Rhwydwaith Cymdeithasol Gweithlu Byd-eang

Logo Kaleio

Os mai'ch prif gymhelliant ar-lein yw cysylltu a rhannu gwybodaeth â gweithwyr proffesiynol eraill yn y diwydiant, neu gysylltu â chleientiaid a gwerthwyr, mae Facebook yn prysur ddod yn anhydrin. Rhwng y lluniau personol a'r hysbysebu, mae'n swnllyd. LinkedIn yw'r lle i fod o hyd Kaleio yn edrych i feithrin cyfathrebu a chysylltu gweithwyr proffesiynol ychydig yn wahanol.

Mae eu platfform wedi'i osod allan, heb unrhyw annibendod, i mewn i raglen newyddion, bwrdd postio datrysiadau ar gyfer QnA, bwrdd Digwyddiadau, Marchnad ar gyfer cyfleoedd postio neu farchnata'ch un chi, a hyd yn oed Ystafell Fwrdd - ystafell negeseuon y gallwch chi gysylltu ag eraill ynddo yn breifat.

Kaleio mae gweledigaeth yn bedair gwaith

  • Meithrin y broses o greu cymuned gweithlu fyd-eang. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ffyrdd syml o gyfathrebu o fewn diwydiannau, crefftau a phroffesiynau'r byd.
  • Hwyluso rhwydweithio a chysylltiadau o fewn cymuned y gweithlu byd-eang. Mae Kaleio yn darparu amgylchedd i'r rheini yn y gweithlu deimlo'n rhan o rwydwaith estynedig o bobl sy'n deall eu heriau gwaith a busnes bob dydd.
  • Lle ar gyfer newyddion, digwyddiadau, diweddariadau a thueddiadau penodol ac helaeth y diwydiant. Mae'r aelodau'n parhau i fod yn gyfredol gyda newyddion, digwyddiadau, diweddariadau a thueddiadau'r diwydiant.
  • Yn caniatáu i'r rheini yng nghymuned y gweithlu gynnig, yn ogystal â chwilio am swyddi, cynhyrchion, gwasanaethau ac atebion Mae Kaleio yn gerbyd sy'n darparu marchnata am ddim i fusnesau, gan gynnwys yr offeryn chwilio gorau posibl ar gyfer cynhyrchion, gwasanaethau, atebion a chyfleoedd cyflogaeth. Gall unigolion hefyd ofyn am, neu roi cyngor defnyddiol ar gyfer materion busnes beunyddiol, personol neu ddiwydiant-benodol.

Yr un bwlch mawr dwi'n ei weld gyda Kaleio yw nad yw wedi'i optimeiddio ar gyfer defnydd symudol ac nid oes ganddo raglen symudol hefyd. Mewn byd lle mae gweithwyr proffesiynol yn defnyddio eu ffonau clyfar fel eu prif ddyfais gyfathrebu, mae angen gweithredu hyn os ydyn nhw'n gobeithio cychwyn fel platfform!

Ymuno Kaleio am ddim heddiw. Mae ganddyn nhw hefyd hysbysebion wedi'u targedu y gellir eu prynu hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.