5 Rheswm dros Gyfiawnhau Llogi Asiantaeth Marchnata Digidol

marchnata ar-lein

Yr wythnos hon roeddwn yn darllen post gan asiantaeth farchnata ddigidol ar pam y dylech eu llogi. Y rheswm cyntaf oll oedd arbenigedd marchnata digidol. Dwi ddim yn siŵr fy mod i'n cytuno â hynny o gwbl - mae gan fwyafrif y cwmnïau rydyn ni'n gweithio gyda nhw sydd ag adran farchnata arbenigedd anhygoel ac rydyn ni'n aml yn dysgu ganddyn nhw yn union fel maen nhw'n dysgu gennym ni.

5 rheswm i gyfiawnhau llogi asiantaeth farchnata ddigidol

 • biwrocratiaeth - nid oes rhaid i asiantaeth ddigidol boeni am wleidyddiaeth fewnol, materion cyllidebol, llogi / tanio, a meysydd ffocws eraill y mae angen i farchnatwr a gyflogir mewn busnes ymwneud â hwy. Mae asiantaeth ddigidol yn cael ei llogi â nodau penodol ac mae angen iddynt gyflawni'r nodau hynny, fel arall daw'r berthynas i ben. Er y gall yr asiantaeth gostio mwy yr awr nag y mae'r gweithwyr yn ei wneud, mae'r amser a dreulir yn canolbwyntio ar y swydd dan sylw yn gwneud iawn am y gwahaniaeth.
 • Mynediad - ers Highbridge yn gweithio gyda dros ddwsin o gleientiaid cylchol, rydym yn gallu trwyddedu meddalwedd menter a lledaenu'r gost ar draws ein cleientiaid. Un cais adrodd syml sydd gennym y mae pob un o'n cleientiaid wrth ei fodd yn costio sawl mil o ddoleri y sedd ... ond rydym yn prynu 20 sedd ac yn darparu'r adroddiadau fel rhan o'n pecyn ymgynghori.
 • Canlyniadau - daw ein hymrwymiadau gyda rhybudd 30 diwrnod heb ofyn unrhyw gwestiynau. Gall ein cleientiaid oedi neu ddod â'r berthynas i ben ar unrhyw adeg os nad ydyn nhw'n cael y canlyniadau sydd eu hangen arnyn nhw. Os ydych chi'n llogi tîm, mae'r cyflogwr yn gyfrifol am logi, hyfforddi, monitro a thanio'r gweithiwr o bosibl. Gydag asiantaeth marchnata digidol, eu cyfrifoldeb nhw yw hynny - nid eich cyfrifoldeb chi. Os nad ydyn nhw'n perfformio, rydych chi'n dod o hyd i asiantaeth arall heb yr holl gur pen.
 • Effeithlonrwydd - Oherwydd ein bod yn datblygu strategaethau ar draws cleientiaid ar wahanol gamau yn eu soffistigedigrwydd, gallwn brofi gydag un cleient a chyflwyno'r strategaethau i'n holl gleientiaid. Mae hynny'n lleihau'r risg ac yn sicrhau gwell canlyniadau, byrhau llinellau amser, ac yn lleihau costau cyffredinol wrth gynyddu canlyniadau.
 • Bylchau - Weithiau rydym yn gweithio gyda chwmnïau sy'n rhagorol mewn un neu ddwy strategaeth, felly mae eu hymdrechion yn gwthio i un cyfeiriad yn barhaus. Os ydych chi'n guru e-bost, mae e-bost yn dirwyn i ben fel eich prif strategaeth ar gyfer cynhyrchu canlyniadau. Nid oes gennych yr amser i ddysgu ac arbrofi gyda strategaethau eraill felly rydych chi'n rhoi eich ffocws lle rydych chi'n gwybod y cewch chi ganlyniadau. Mae llogi asiantaeth yn rhoi cyfle i chi gynnal eich ffocws, ond nodi bylchau y gall yr asiantaeth eu llenwi.

Mae Hubris yn rhemp o fewn sefydliadau mawr. Gyda'r adnoddau ariannol, mae rhywun bob amser yn gofyn Pam na allwn ni ddim ond llogi rhywun a'i wneud ein hunain? Gyda'r dirwedd ddigidol yn addasu'n gyson ac asiantaethau'n gorfod treiglo gyda'r newidiadau, mae cwmnïau'n dioddef o faterion adnoddau, offer annigonol, prosesau heb eu heffeithio a materion eraill yn fewnol sy'n eu hatal rhag gweithredu'r strategaethau y maent am eu profi neu eu perffeithio yn iawn.

Mae gan yr athletwyr mwyaf lawer yn gyffredin - maen nhw'n llogi maethegwyr, Meddygon, arbenigwyr ystwythder, hyfforddwyr ac adnoddau eraill i'w helpu i gyflawni mawredd. Gall llogi asiantaeth ddigidol eich helpu chi i rampio'n gyflymach, gweithredu'n gyflymach, a chynhyrchu canlyniadau anhygoel na ellir eu cyfateb yn fewnol. Dylai llogi asiantaeth helpu'ch cwmni i gyflawni mawredd marchnata digidol.

Un sylw

 1. 1

  Byddwn yn ad 'clywed clywed' a bodiau hyd at y rhestr uchod.

  Yn People Productions, rydym wedi gweld gyda llawer o'n cleientiaid corfforaethol sut maen nhw'n dod atom ni nid yn unig am y rhesymau a restrir uchod, ond hefyd oherwydd y perthnasoedd rydyn ni'n eu sefydlu gyda'n gilydd. Pan fydd y cleient yn gadael y gorfforaeth, nid oes rhaid iddo ailddyfeisio'r berthynas - yn aml maen nhw'n ein cludo i'w cwmni nesaf. Mae hyn yn caniatáu iddynt fyrhau adeilad yr ymddiriedolaeth ac yn aml gallwn ddechrau yn ôl i fyny eto.

  Mae'r sylfaen hon yn caniatáu inni gloddio i mewn i strategaethau a thactegau newydd gyda'r cwmni newydd, wrth ysgogi'r berthynas waith i fyrhau cromliniau dysgu deuol cleient newydd A chyswllt newydd. Mae hyn hefyd yn caniatáu i'r cleient edrych fel seren roc, gan sicrhau canlyniadau gwych yn gyflym.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.