JustControl.it: Casglu Data Priodoli Awtomeiddio ar draws Sianeli

JustControl.it

Mae marchnata digidol yn cael ei yrru gan yr angen am fwy o addasu: ffynonellau data newydd, cyfuniadau ffres o bartneriaethau, cyfraddau sy'n newid yn barhaus, senarios AU soffistigedig, ac ati. O ran dyfodol ein diwydiant, mae'n addo bod hyd yn oed yn fwy heriol a gronynnog.

Dyna pam mae angen trosoledd ymarferol ar weithwyr proffesiynol llwyddiannus ac uchelgeisiol i ddelio â sefyllfaoedd cymhleth a lluniau cymhleth. Fodd bynnag, mae llawer o'r offer presennol yn dal i gynnig dull 'un-maint-i-bawb' hen ffasiwn. O fewn y fframwaith cyntaf hwn, mae'r holl senarios marchnata posibl wedi'u pennu ymlaen llaw o'r cychwyn cyntaf, heb unrhyw siawns o gwmpasu gofynion unigol yn eu cyfanrwydd. Ar yr un pryd, mae'r diafol bob amser yn y manylion. 

Yn gyfatebol, mae angen blychau offer ar farchnad heddiw yn hytrach nag offer, fel y gall cwsmeriaid greu eu rheolau, llif data, metrigau, ac ati eu hunain.

JustControl.it, datrysiad newydd ar gyfer dadansoddeg data datblygedig, yw ymgais i lenwi'r bwlch hwn. Yn y darn hwn, darperir trosolwg byr o'r blwch offer newydd hwn ar gyfer marchnata digidol. I ddangos potensial llawn JustControl.it, mae'r erthygl hon yn cynnwys cwpl o enghreifftiau ymarferol o sut mae'n cael, yn prosesu ac yn trawsnewid data.

Trosolwg Cynnyrch JustControl.it

Mae JustControl.it wedi'i leoli'n swyddogol fel datrysiad sy'n ei gwneud hi'n bosibl i fusnesau arfer rheolaeth lawn dros wariant hysbysebion, asesu perfformiad ymgyrchoedd ar draws amrywiaeth drawiadol o sianeli, a chynhyrchu adroddiadau amserol wedi'u gwneud yn arbennig. O'r herwydd, mae'n addo peiriant ETL effeithlon a galluoedd awtomeiddio ar gyfer mapio data yn seiliedig ar nifer o ffynonellau mewn un UI.  

Ar hyn o bryd mae tîm JustControl.it yn nodi y gellir cysylltu tua 30 o ffynonellau data ar unwaith ar gyfer ei gwsmeriaid. 

Ar yr un pryd, mae'r chwaraewr newydd yn pwysleisio y gall actifadu unrhyw ffynhonnell ddata yn ôl y galw yn hawdd. Mae'r 'cylch' cyfredol wedi'i lunio a'i ddiffinio gan ei gleientiaid. Os bydd angen i gysylltu un newydd, bydd yn cael ei gysylltu yn rhad ac am ddim. Yn ôl JustControl.it, mae'r siwrnai cwsmer nodweddiadol a'r broses fyrddio yn edrych fel hyn. 

 • Ar ôl i sesiwn arddangos gael ei darparu, mae tîm JustControl.it yn gofyn i gwsmer lenwi briff i gwmpasu holl fanylion senario data enghreifftiol a chysylltu'r ffynonellau dan sylw â'u cyfrif JustControl.it. 
 • Ar ôl hynny, mae senario sampl - gyda'r holl fanylion cysylltiedig ar y pryd - yn cael ei sefydlu a'i deilwra.
 • Ar ôl i'r senario gael ei diwnio, cynhyrchir adroddiad wedi'i wneud yn arbennig. Yna caiff ei ganlyniadau eu gwirio yn erbyn ffigurau cwsmer. 
 • Yn olaf, gweithredir gweddill y senarios. 

Rhyddhawyd JustControl.it ddim mor bell yn ôl. Dyna pam nad yw cymaint o adolygiadau cyhoeddus wedi'u cyhoeddi hyd yn hyn. Ar yr un pryd, mae yna eisoes rhai cadarnhaol adborth ar gael. Mae'r cwmnïau'n amlinellu dibynadwyedd yr adroddiadau data crai, galluoedd addasu eang sy'n gysylltiedig â phrosesu a mapio data, yn ogystal â chyfleustra. 

Byddai'n ddiddorol edrych ar sut mae JustControl.it wedi haeddu'r adolygiadau cadarnhaol hynny.  

JustControl.it Galluoedd Prosesu Data 

Yn ôl tîm JustControl.it, mae eu datrysiad yn gallu nid yn unig echdynnu data amrwd 'fel y mae', ond hefyd rhai pethau eraill. 

 1. Yn gyntaf oll, mae'r blwch offer yn tynnu data amrwd. Yn enwau'r ymgyrch, gellir nodi tagiau ar gyfer gwledydd, rheolwyr a llwyfannau. Honnir, gyda JustControl.it, nid oes unrhyw gyfyngiadau ar unrhyw fath penodol o ymgyrch. Addewir swm diderfyn o fesuriadau arfer a hidlwyr ar eu cyfer, ynghyd â nifer anghyfyngedig o golofnau, yn Ddangosyddion Perfformiad Allweddol a metrigau wedi'u cyfrifo. Mae echdynnu metadata hefyd wedi dod yn real.

Data Ymgyrch JustControl.it

 1. Ar ôl hynny, mae'r data'n cael ei hidlo gan reolwyr, llwyfannau, rheolwyr, ac ati. 

Ymgyrchoedd iOS JustControl.it

 1. Yn y trydydd cam, gellir ychwanegu ac uno gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag elw gan dracwyr a / neu atebion BI mewnol. 

Refeniw Ymgyrch JustControl.it

 1. Ar ôl ychwanegu data o'r fath, gellir ychwanegu gwybodaeth am ffynonellau a 'tagiau' data eraill.

Ffynonellau Cyfryngau JustControl.it

 1. Yn olaf, gosodir hidlwyr gan wledydd a llwyfannau ar draws yr holl ffynonellau cysylltiedig. O ganlyniad, crëir un llun yn seiliedig ar wahanol ddarnau data. Hynny yw, gellir cynhyrchu adroddiad sydd ei angen ar gyfer gwneud penderfyniadau. 

Gwlad Dyfais Cyfryngau JustControl.it

O ran edrychiad a theimlad cyfredol yr hydoddiant, gellir arddangos y samplau enghreifftiol canlynol.

 • Dangosfwrdd cyffredinol gydag ystod ddata debygol:

Argraffiadau Ad JustControl.it Cliciau yn ôl Dydd

 • Dangosfwrdd cyffredinol gyda detholiad o'r dimensiynau data arfer a ffefrir: 

Adroddiad Cyfunol JustControl.it - ​​Gwlad, Sianel, Cynnyrch

 • Dangosfwrdd cyffredinol gyda sampl o hidlwyr arfer wedi'u cymhwyso

Adroddiad Cyfunol JustControl.it - ​​Endidau Ymgyrch Hidlo

Mae JustControl.it yn tynnu sylw at y ffaith bod potensial addasu'r galluoedd uchod yn ddiderfyn mewn gwirionedd. Yn yr adran ganlynol, gallwch weld pa gynllun sy'n galluogi'r potensial bron diderfyn hwn. 

JustControl.it Gosod Senario Sampl 

Mae'r achos hwn yn seiliedig ar weithgareddau a gynhaliwyd gan asiantaeth prynu cyfryngau gan ddefnyddio tua 40 ffynhonnell, gan gynnwys y AppsFlyer traciwr a rhwydweithiau. Creodd JustControl.it ddau adroddiad â llaw yn ymdrin ag anghenion y cwsmer.

Mae'r adroddiad cyntaf yn ganlyniad i'r llif prosesu data hwn ar waith: data crai cyfanredol sy'n gysylltiedig â gwariant hysbysebion ar draws pob ffynhonnell berthnasol. Mae'n prosesu'r holl ddata yn ei gyfanrwydd wrth ystyried ei briodweddau (fel timau cysylltiedig i lawr i brynwyr unigol, sianeli, ac ati). 

Awtomeiddio Llif Gwaith JustControl.it

Nod yr ail adroddiad yw darparu darlun a fyddai'n delio nid â data amrwd, ond â metrigau wedi'u cyfrifo - y rhai sy'n cael eu cyfrif yn y fan a'r lle ac yn seiliedig ar fformiwlâu y gellir eu haddasu. Mae'r ystod wirioneddol o fetrigau yn cynnwys y dimensiynau canlynol. 

Penawdau Colofn Data JustControl.it

Er mwyn ei gwneud yn bosibl, creodd tîm JustControl.it ddilyniant arbennig o gamau gweithredu a ddangosir isod.

Diagram Awtomeiddio Llif Gwaith JustControl.it

Mae'n werth nodi ei fod yn y JustControl.it tîm cefnogi hynny adeiladu llifoedd prosesu data hyn. Fodd bynnag, mae'r darparwr datrysiadau yn tybio, ychydig yn ddiweddarach, y bydd y gallu hwn ar gael i gwsmeriaid fel y gallant eu hadeiladu ar eu pennau eu hunain. 

Ar hyn o bryd, mae treial un mis am ddim ar gael. Gall asiantaethau digidol a datblygwyr ap archebu demo a'i brofi ar eu pennau eu hunain yn JustControl.it. Po fwyaf o gwsmeriaid sydd gan JustControl.it, y mwyaf o ffynonellau y byddant yn eu hintegreiddio i'w defnyddio ar unwaith.  

JustControl.it integrations

Ar hyn o bryd mae integreiddiadau ffynhonnell ddata yn cynnwys Google, Facebook Ads, TikTok, CSV, Excel, YouAppi, AD Colony, adcash, Adperio, ADSKEEPER, Adsterra Network, Affise, AppSamurai, APPLIFT, appnext, AppsFlyer, addasu, BeaverAds, Chartboost, Clickadu, EngageYa, ExoClick, Fyber, IronSource, Liftoff, mgid, VK, Yandex Direct, MyTarget, PropellerAds, Remerge, Revcontent, RichPush, Snapchat, Tapjoy, UNGADS, undod ADS, Vungle, Mintegral, a Zeropark.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.