Yn union Beth orchmynnodd y Meddyg?

Depositphotos 9207952 s

Y penwythnos diwethaf hwn, cefais daith fusnes / bersonol wych hyd at Victoria a Vancouver, British Columbia. Graddiais o'r Ysgol Uwchradd yn Vancouver 20 mlynedd yn ôl a dim ond dwywaith yr wyf wedi bod yn ôl. Mae'n ddinas anhygoel - glân, hardd, modern ac iach. Treuliais beth amser gyda fy ffrind gorau o'r Ysgol Uwchradd a chawsom hyd yn oed 9 twll o golff. Roedd yn benwythnos ysblennydd! (Ac fe aeth y busnes yn dda hefyd!)

Sylwais ar gwpl o bethau tra roeddwn i fyny yno. Un oedd diffyg pobl dros bwysau. Yn drawiadol fel y mae'n ymddangos, dim ond ychydig oedd yno (roeddwn i'n un ohonyn nhw). Dwi wir yn meddwl bod yna awyrgylch llawer gwell sy'n ffafriol i iechyd yno yn Vancouver. Mae cerdded yn nodweddiadol gan fod siopau a siopau cartrefi cyfagos. Fe dreulion ni noson ar y dref ddydd Sadwrn a cherdded o le i le (roeddwn i wedi blino'n lân serch hynny, felly cefais dacsi gwpl o weithiau!)

Yr eitem arall y sylwais arni oedd yr effaith y mae gofal iechyd gwladoledig wedi'i chael ar fusnesau bach ac entrepreneuriaeth. Nid oes ofn gadael eich swydd i gychwyn eich busnes eich hun yno. Mae'n rhywbeth sy'n gynhenid ​​gyda mi fel Dad sengl. Er nad wyf yn eiriolwr dros fiwrocratiaeth meddygaeth wladoledig a'r holl aneffeithlonrwydd ychwanegol sy'n gysylltiedig, credaf y gallai fod cyfrwng hapus.

Hoffwn weld effaith entrepreneuriaeth a thwf busnesau bach yn rhan o'r sgwrs yn yr Unol Daleithiau. Efallai y gallwn ddod o hyd i gyfrwng hapus, lle mae'r llywodraeth yn cynorthwyo gyda gofal iechyd busnesau bach am y flwyddyn gyntaf. Ac yn bendant mae angen i ni fynd i'r afael â'r 'gouging' yswiriant sy'n digwydd o fusnes i fusnes, ac o unigolyn i unigolyn.

Dylid gwobrwyo iechyd da gyda phremiymau is, yn yr un modd ag y mae gyrru da yn ei wneud gydag yswiriant ceir. Efallai y gellid ychwanegu haen o 'Ddiogelwch Gofal Iechyd' at ein costau yswiriant cyfredol a fyddai'n ein talu ar adegau o ddiweithdra neu yng nghyfnodau cychwynnol busnesau bach.

Dwi dal ddim yn eiriolwr meddygaeth wladoledig. Rwy'n credu os ydych chi am weld unrhyw fusnes yn cael ei redeg yn wael, dim ond ei drosglwyddo i'r llywodraeth ei wneud! Ond mae'r rhyddid rhag ofn colli budd-daliadau yn mygu'r ysbryd entrepreneuraidd yma yn yr Unol Daleithiau.

Dylai Folks fod yn rhydd i gychwyn busnes bach heb ofni colli eu hyswiriant meddygol!

2 Sylwadau

 1. 1

  Wel dwi'n gweld hyn yn ateb fy nghwestiwn blaenorol ar edau arall.

  Rwy'n 100% yn erbyn i'r llywodraeth redeg unrhyw beth ...

  Mae yna reswm pam mae pobl o Ganada yn gyrru i'r de am ofal iechyd.

  • 2

   Hei ck!

   Rydw i gyda chi ar y Llywodraeth ... os ydych chi am yrru diwydiant i'r llawr, dim ond ei roi o dan fiwrocratiaeth y llywodraeth. Wedi dweud hynny, NID oes angen i'r llywodraeth redeg Gofal Iechyd Cyffredinol 100%, fel yng Nghanada.

   Rwy'n credu y gellir ei breifateiddio A bod yn gyffredinol. Os yw rhywun eisiau talu allan o'i boced (fel y mae Canadiaid yn ei wneud sy'n dod i'r De), yna beth am adael iddyn nhw?

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.