Beth yw Marchnata Mewn Amser (JITM) a Pam mae Marchnatwyr yn Ei Fabwysiadu?

Marchnata Just In Time - JITM

Pan oeddwn i'n gweithio yn y diwydiant papurau newydd, gweithgynhyrchu mewn pryd yn unig yn eithaf poblogaidd. Rhan o'r gwerthfawrogiad oedd y byddech chi'n lleihau'r cyllid sydd ynghlwm wrth stoc a storio, ac yn gweithio'n llawer anoddach i baratoi ar gyfer y galw. Roedd data yn agwedd hanfodol, gan sicrhau na fyddem byth yn rhedeg allan o'r rhestr eiddo yr oeddem ei hangen wrth allu bod yn hyblyg a diwallu gofynion ein cwsmeriaid.

Wrth i ddata cyfoethog cwsmeriaid ddod yn llawer mwy ar gael ym maes marchnata, mae cwmnïau'n gallu gweithredu eu marchnata gyda'r un manwl gywirdeb. Pam datblygu calendr cynnwys blynyddol a allai fod allan o gysylltiad mewn ychydig fisoedd? Marchnata ystwyth mae ymdrechion yn rhoi cyfle i fod yn hyblyg ond yn dal i sicrhau bod strategaethau marchnata tymor hir yn cael eu defnyddio a chyrraedd nodau.

Beth yw marchnata mewn pryd?

Mae marchnata mewn pryd yn canolbwyntio ar greu cynnwys marchnata yn unig sydd ei angen, pan fydd ei angen, a'i atodi i anghenion defnyddwyr sydd â diddordeb yn union pan fyddant yn yr hwyliau prynu. Mewn cyferbyniad, mae strategaethau marchnata torfol yn canolbwyntio ar greu cynnwys helaeth gyda'r nod o gyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl. Yn ôl yr arolwg, mae'r strategaeth hon yn profi i fod yn llai ac yn llai llwyddiannus, gan fod Prif Swyddogion Meddygol yn dweud bod cyn lleied ag 20 y cant o'r cwsmeriaid a gyrhaeddir yn nodweddiadol â diddordeb yn y cynnyrch a hyrwyddir neu'n gallu ei brynu. Accenture Rhyngweithiol

Nododd Accenture Interactive 38% o'r cwmnïau gan fod marchnatwyr mewn pryd wedi tyfu eu refeniw blynyddol o fwy na 25% o'i gymharu â dim ond 12% o'u cyfoedion. Maent hefyd ar y blaen o ran y galluoedd canlynol:

  • Ymwybyddiaeth gwastraff - Mae 82% yn nodi ymdrechion mawr i leihau aneffeithlonrwydd # marchnata
  • Hyblygrwydd marchnata amser cywir - mae 57% yn fodlon iawn â'u gallu i rannu'r neges gywir gyda defnyddwyr ar yr adeg iawn
  • Y gallu i gynhyrchu mewnwelediad i gwsmeriaid - Mae gan 87% weithwyr â sgiliau dadansoddi arbenigol i ddatblygu mewnwelediadau cwsmeriaid gweithredadwy
  • Integreiddio digidol uwch - Nid yw cwmnïau marchnata mewn pryd yn ynysu ymdrechion marchnata digidol oddi wrth weddill eu sefydliad marchnata, gan fod 58% wedi disgrifio eu mentrau # marchnata digidol a thraddodiadol fel rhai integredig iawn
  • Rhyddid gyda thechnoleg - Mae 58% yn nodi annibyniaeth lwyr o ran gwneud penderfyniadau buddsoddi mewn TG - gan nodi bod y berthynas CIO-CMO wedi tyfu'n fwy cydweithredol mewn cwmnïau marchnata mewn pryd.

Marchnata Just-In-Time yn dod yn arfer mwy cyffredin, fel y gwelir o'r ymchwil Accenture Interactive hon.

Trwy fabwysiadu arferion mewn pryd, rydym yn gweld sefydliadau marchnata blaenllaw yn datgloi gwerth a oedd gynt yn gaeth neu'n anghyraeddadwy. Mae'r gwerth hwn yn cronni'n bennaf o allu marchnatwyr mewn pryd i ymgysylltu â'r cwsmer ar yr union foment o angen ac o osgoi gwastraff. Paul Nunes, rheolwr gyfarwyddwr, Sefydliad Perfformiad Uchel Accenture.

Accenture

Camau allweddol ar y llwybr i farchnata mewn pryd

Sefydliadau marchnata sydd eisiau trawsnewid yn dim ond mewn amser dylai sefydliadau ystyried yr argymhellion canlynol:

  • Gwneud y gorau o weithrediadau. Gweithrediadau miniog a hyfforddi pobl i weithredu'n gyflym; i ymateb yn ddoethach ac yn fwy noethlymun; i gywain mewnwelediadau a'u troi o gwmpas mewn dyddiau neu wythnosau, nid misoedd. Rhowch dalent a phenderfyniadau yn agosach at y rheng flaen, agregu'r mewnwelediadau a gweithredu arnynt. Optimeiddiwch eich strwythur llywodraethu a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pwy sy'n atebol ac yn gyfrifol am bob penderfyniad, gan ddileu camau proses a thaflenni lle bo hynny'n bosibl.
  • Dewch yn “wrandäwr” effeithiol. Gwrandewch trwy'r cyfryngau cymdeithasol am giwiau i weithredu ar unwaith, a dod yn fwy cyfforddus gan ddefnyddio data anstrwythuredig i wneud penderfyniadau yn seiliedig ar gyfuniad o fewnwelediadau a greddf ar sail data.
  • Datryswch ar gyfer dangosyddion blaenllaw nid yn unig ar gyfer y llu. Gosod yr uned ddadansoddi ar ryngweithio unigol ynghyd â dull ymgyrchu eang fel ffordd o sicrhau ansawdd llwyr ymhlith rhyngweithiadau cwsmeriaid. Mae nid yn unig angen mynd i'r afael â'r llu heddiw, ond hefyd ystyried y rhai sy'n rhagfynegwyr beth fydd y norm yn y dyfodol.

Sefydliadau Marchnata Just-In-Time

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.