Just Dance

dim ond dawnsioMae yna gân Lady Ga-ga sydd wedi bod allan yna ers tua blwyddyn o'r enw nawr Just Dance. Ni allaf ei gael allan o fy mhen. Dwi ddim yn ffan enfawr o'r Ga-ga-ooh-la-la ... ond mae pob un o'r 40 hits gorau yn gwneud i'm merch droi i fyny'r radio a dechrau canu. Ni allaf helpu ond canu ymlaen.

Mae'n ymddangos bod Just Dance yn gân am fod ychydig yn awgrymog efallai ond neidio allan ar y llawr dawnsio a gadael yn rhydd. Just Dance!

Yr wythnos hon rydw i yn New Orleans yn gwneud araith sbrint (fi + sbrint = doniol) ar gyfer Ymgysylltu â Webtrends cynhadledd. Fy neges gyntaf i gwmnïau sydd am adeiladu eu busnes oddi ar flogio yw bod ar y blaen. Mae angen iddynt fod allan o flaen ansawdd eu neges. Mae angen iddyn nhw fod allan o'u blaen gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae angen iddyn nhw fod ar y blaen yn y peiriannau chwilio. Sut? Mae angen i gwmnïau anwybyddu'r holl wrthdyniadau a Just Dance o ran Cyfryngau Cymdeithasol. Mynnwch strategaeth, ewch allan ar y llawr a gweithredu.

Nid ydych chi'n cael y chwyddwydr trwy fod yn flodyn wal.

Cyn i mi adael y maes awyr yn Indianapolis, cefais e-bost gan gydweithiwr y gwnes i ei gyfarfod ychydig wythnosau yn ôl. Mae wedi cael ei alw gan y Tŷ Gwyn i gwrdd â'r Arlywydd oherwydd yr areithiau ysbrydoledig y mae wedi bod yn eu gwneud yn y gymuned ddu. Mae ei stori ei hun yn anhygoel ac nid yw ei neges yr hyn y byddech chi'n ei feddwl ... mae wedi dweud mai 2010 yw diwedd esgusodion i bobl gyrraedd eu mawredd. Ni ellir rhoi'r bai ar eraill mwyach, rhaid i bob unigolyn gloddio'n ddwfn a chyflawni hyd eithaf eu potensial a roddwyd gan Dduw. Dyna neges anhygoel o bwerus i bawb ... nid lleiafrifoedd yn y wlad hon yn unig.

Y gwir yw ei bod yn llawer haws mynd trwy fywyd yn gwneud yr hyn a ddywedwyd wrthym gan ein rhieni, ein hathrawon, ein llywodraeth ... gweithio'n galed, prynu crap, adeiladu 401k. Ar yr hediad i lawr, rydw i wedi bod yn ysol Linchpin: Ydych chi'n anhepgor?. Nawr bod pobl allan o waith, mae eu 401k wedi diflannu, fe gollon nhw eu crap ... mae'n amlwg mai'r status quo fu'r celwydd mwyaf yn hanes America.

Mae Seth Godin yn ysgrifennu,

Yr unig ffordd i gael yr hyn sy'n werth i chi yw sefyll allan, rhoi llafur emosiynol, cael eich ystyried yn anhepgor, a chynhyrchu rhyngweithiadau y mae sefydliadau a phobl yn poeni'n fawr amdanynt.

Dim ond Dawns!

Rhoi'r gorau i chwarae yn ôl y rheolau a chydymffurfio â'r nifer diddiwedd o cogiau eraill (term Seth Godin) sydd wedi dod â'r wlad hon a'r holl dalent allan yno i'w phengliniau a'n heconomi i stop. Dewch o hyd i'ch arbenigol, peidiwch â gwrando ar y bobl sy'n galw heibio ... ewch â'ch casgen allan ar y llawr dawnsio a'i ysgwyd.

Gobeithio y bydd y gân hon yn sownd yn eich pen nawr ...

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.