JungleScout: Offer a Hyfforddiant I Lansio a Thyfu Eich Gwerthiant Ar Amazon

JungleScout - Sut i Werthu ar Amazon

Nid oes unrhyw danddatgan effaith Amazon ar fanwerthu ac eFasnach. Heb sôn am y dinistr a ddigwyddodd yn y diwydiant manwerthu oherwydd y pandemig a'r penderfyniad dilynol i gloi mwyafrif helaeth y manwerthwyr bach.

Heddiw, mae mwy na 60 y cant o ddefnyddwyr yn cychwyn eu chwiliadau siopa ar-lein ar Amazon. Cynyddodd refeniw Amazon gan ei werthwyr marchnad fwy na 50 y cant yn 2020 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

2021 Yn Dod â Newidiadau Mawr i Amazon a'i Werthwyr

Rwy'n unabashedly an Amazon Prime siopwr a mwynhewch y cyfleustra o gael bron i unrhyw beth a ddanfonir i'm cartref. Mae gen i hyd yn oed Amazon Key lle mae'r gyrrwr yn gadael y pecynnau yn ddiogel yn fy modurdy. Dwi erioed wedi mwynhau siopa ac felly mae danfon fy nwyddau i'm cartref yn wych.

Os ydych chi'n gwerthu cynhyrchion y dyddiau hyn, hyd yn oed yn eich siop ar-lein eich hun, mae gwerthu ar Amazon yn anghenraid fwy neu lai. Mae anfantais, wrth gwrs. Bydd eich cynhyrchion yn cael eu harddangos wrth ymyl eich cystadleuwyr. Efallai y bydd eich cystadleuwyr yn rhatach neu'n cael bargeinion gwell. Ac… rydych chi'n colli rheolaeth ar y profiad siopa trwy ohirio i Amazon.

Mae'n cael ei damnio'n onest os gwnewch chi, damnio os na wnewch chi. Fel busnesau, mae'n rhaid i ni i gyd wneud rhai aberthau i gwrdd â darpar brynwyr ar gyfer ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Nid oes amheuaeth y gallwch dyfu eich busnes yn sylweddol ar Amazon a graddio'ch busnes yn hawdd.

Dechreuwch Werthu Ar Amazon

Yn yr un modd ag unrhyw farchnad enfawr, eich her fwyaf yw sut i nodi'r cyfleoedd i optimeiddio a hysbysebu'ch cynnyrch er mwyn manteisio ar batrymau chwilio defnyddwyr a pheidio â mynd yn gystadleuol ar Amazon Advertising. JynglScout yn blatfform a adeiladwyd i wneud eich taith werthu yn haws. Mae'r platfform yn galluogi gwerthwyr Amazon i:

  • Ymchwil a dod o hyd i gynhyrchion uchel eu galw i'w gwerthu.
  • Adeiladu eich proffidioldeb gwerthu ar Amazon.
  • Yn darparu'r holl hyfforddiant a chefnogaeth mae angen ichi ar hyd y ffordd.

JynglScout ei adeiladu gan werthwyr ar gyfer gwerthwyr. Maent yn cynnig sesiynau tiwtorial unigryw, canllawiau cam wrth gam, sesiynau ar fwrdd, hyfforddiant wythnosol, grwpiau mastermind, a mwy!

Hyfforddiant ar gyfer gwerthu ar Amazon

gyda JynglScout's Darganfyddwr Cyfle, gallwch ddatgelu allweddeiriau uchel eu galw, cystadleuaeth isel i ddod o hyd i gynhyrchion sydd â'r potensial mwyaf o elw ar Amazon. Bydd eu platfform yn eich helpu i nodi tueddiadau a hidlo cyfleoedd gan ddefnyddio mewnwelediadau wedi'u gyrru gan AI fel y gallwch grefftio'ch strategaeth cynnyrch yn hyderus.

Ymchwil Allweddair Amazon

JynglScout's Traciwr Cynnyrch yn eich helpu i arbed a monitro syniadau am gynhyrchion fel na fyddwch byth yn colli allan ar gyfle. Traciwch gynnyrch neu grŵp o gynhyrchion i werthuso gwerthiannau dros amser a thueddiadau sbot, pigau annisgwyl, a natur dymhorol.

Trac gwerthiannau cynnyrch yn Amazon

Gallwch chi werthuso potensial cynnyrch a chulhau'ch chwiliad gyda'r hidlwyr ymchwil cynnyrch mwyaf cynhwysfawr, yn ogystal â chyfrifiannell elw i'ch helpu chi i gymharu prisiau, refeniw a ffioedd FBA ar gyfer pob cyfle i gynnyrch.

Ceisiadau Adolygu Cynnyrch Awtomeiddio ar Amazon

Peidiwch byth â cholli'r cyfle i ennill adolygiad. Sgowtiaid y Jyngl Adolygu Awtomeiddio mae nodwedd yn awtomeiddio'r broses cais am adolygiad Gwerthwr Canolog yn llwyr fel y gallwch fuddsoddi amser yn ôl yn eich busnes. Sicrhewch fod pob archeb gymwys yn derbyn cais am adolygiad, olrhain statws y cais, a hyd yn oed gweld faint o oriau rydych chi wedi'u harbed.

Dechreuwch gyda JungleScout

Sut mae JungleScout yn Helpu Gwerthwyr ar Amazon

Hysbysebu Ar Amazon

Hysbysebu Amazon yn flaenorol a elwir yn Amazon Marketing Services (AMS), yw'r term ymbarél a ddefnyddir i ddisgrifio holl atebion hysbysebu Amazon. Gellir ei rannu'n ddau gategori:

  • Hysbysebion Ar-Amazon - Amazon Hunan Wasanaeth PPC (Hysbysebion talu-fesul-clic)
  • Hysbysebion Ar ac Oddi ar Amazon - Gwasanaeth a Reolir Amazon DSP (CPM, neu gost fesul mil o argraffiadau, hysbysebion)

Fel gwerthwr, mawr neu fach, mae'n bwysig deall yn llawn yr amrywiol offer hysbysebu sydd gan Amazon i'w cynnig - yn enwedig wrth i'r gystadleuaeth barhau i dyfu. Rhestrir yr offrymau cyflawn yma yn y canllaw hysbysebu anhygoel hwn ar gyfer gwerthwyr o JynglScout.

Canllaw Hysbysebu Amazon

Cyflawniad Gan Amazon (FBA)

Er bod Amazon yn cynnig modd i gyflawni'ch cynhyrchion eich hun, gallwch hefyd fanteisio ar raglen gyflawni Amazon, FBA, fel y gallwch ganolbwyntio ar y cynnyrch, y profiad pecynnu a'ch ymdrechion marchnata. Ar gyfer busnesau sydd wedi buddsoddi'n helaeth mewn cael cynnyrch wedi'i wneud neu ei weithgynhyrchu, mae FBA yn opsiwn gwych gan y gallwch chi anfon yn uniongyrchol i Amazon ac maen nhw'n gofalu am y gweddill.

Mae gan Amazon un o'r rhwydweithiau cyflawni mwyaf datblygedig yn y byd. Mae FBA yn galluogi'ch busnes i storio'ch cynhyrchion mewn canolfannau cyflawni Amazon, ac yna mae Amazon yn pacio, yn llongau, ac yn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid ar gyfer eich cynhyrchion.

  1. Sefydlu FBA - Creu eich Cyfrif gwerthu Amazon, a mewngofnodi i Seller Central i sefydlu FBA.
  2. Creu eich rhestrau cynnyrch - Unwaith i chi ychwanegwch eich cynhyrchion i gatalog Amazon, nodi rhestr eiddo FBA.
  3. Paratowch eich cynhyrchion - Paratowch eich cynhyrchion ar gyfer cludiant diogel i ganolfan gyflawni, yn ôl Canllawiau pacio Amazon ac gofynion cludo a llwybro.
  4. Llongwch eich cynhyrchion i Amazon - Creu eich cynllun cludo, argraffu labeli ID cludo Amazon, ac anfon eich llwythi i ganolfannau cyflawni Amazon. Dysgu mwy am anfon rhestr eiddo i Amazon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.