Stori Wir: Cronfa Ddata Gollwng? Cliciwch… Doh!

Gweddïo

Mae'r canlynol yn stori wir, wedi'i dyddio heddiw am oddeutu 11:00 AM tra ar fy ffordd allan i ginio. NID yw hon yn swydd â thâl, ond rwyf wedi ychwanegu dolen FWYAF i'r cwmni gan eu bod yn arbed fy mwtyn!

Mae Datblygiad 101 yn dweud pan fyddwch chi'n llanastio gyda'ch cod neu'ch data, rydych chi bob amser yn gwneud copi wrth gefn yn gyntaf. Dim eithriadau. Gallai'r 15 munud y gall ei gymryd i wneud y copi wrth gefn hwnnw arbed misoedd neu flynyddoedd o waith i chi.

Heddiw, mi wnes i dorri Datblygiad 101.

Tra roeddwn yn dileu ategyn, sylwais fod rhai tablau cysylltiedig yn gysylltiedig â'r ategyn. Dewisais y tablau yn gyflym a chlicio GALW.

Wrth gwrs, cododd y rhybudd gorfodol o fy mhorwr ond roeddwn i, yr un craff, eisoes â'm bawd dros y botwm enter yn crynu gan ragweld. Digwyddodd yr eiliad nesaf yn symud yn araf ... wrth i'm bawd ddechrau'r daith i lawr, tuag at y botwm, dechreuais ddarllen y rhybudd ar draws fy mhorwr.

"Ydych chi'n siŵr eich bod am ollwng mydatabasename Cronfa Ddata?" Cliciwch.

Nid wyf yn hollol siŵr pam fod fy bawd yn torri fy ngalluoedd darllen a gwybyddol, ond digwyddodd y diymwad. Newydd ddileu fy nghronfa ddata WordPress.

Teimlais yn gyfoglyd ar unwaith a thorrodd chwys oer ar fy nhalcen. Agorais fy nghais FTP yn gyflym a sgwenu’r gweinydd am unrhyw weddillion cronfa ddata a allai fod wedi’i dileu. Yn anffodus, nid oes gan weinyddion gwe fin sbwriel. Maen nhw'n ddigon craff i wirio dwbl gyda chi cyn i chi wneud rhywbeth gwirion.

Rwy'n dwp.

Fel dewis olaf, fe wnes i fewngofnodi i'm panel rheoli cynnal, agor tocyn cymorth ac ysgrifennu'r canlynol:

Newydd ddileu fy nghronfa ddata ar fy ngwasanaethwr. Dywedwch wrthyf fod gennych ryw fath o broses wrth gefn ar waith i adfer ohoni. Dyma waith fy mywyd. Sob. Hitch. Moan.

Iawn, wnes i ddim teipio sob, hitch a cwyno - ond rydych chi'n betio'ch asyn dyna beth roeddwn i'n ei wneud pan ysgrifennais y tocyn. O fewn 2 funud, cefais ymateb trwy e-bost:

Annwyl Gwsmeriaid,

Gallwch fewngofnodi i'ch Cyfrif Ailwerthwr a gofyn am adferiad o'r opsiynau Cynnyrch. Pris adfer yw $ 50.

Diolch!

Yn ddigon sicr ... dwi'n mynd i'r dudalen cynhyrchion ac yno, yn ei holl ogoniant, yw'r eicon i ofyn am adferiad wrth gefn. Mae'r ffurflen syml yn gofyn am ba ddyddiad yr ydych am ei ddefnyddio a hefyd nodi unrhyw wybodaeth berthnasol. Yn syml, rwy'n ysgrifennu enw'r gronfa ddata ac yn gofyn iddyn nhw ei hadfer o'r copi wrth gefn diweddaraf sydd ganddyn nhw.

cais adfer

O fewn 20 munud roedd fy safle wrth gefn heb fy 2 swydd ddiweddaraf. Fe wnes i ail-ymgynnull y swyddi hynny yn gyflym o e-bost (lle rydw i'n tanysgrifio i'm porthiant fy hun) ac mae fy safle yn ôl i fyny 100%. Hefyd collais gyfle ar 1 sylw (sori Jason!).

Roeddwn i wedi bod gyda'r gwesteiwr hwn ers amser maith bellach. Nawr rydw i gyda flywheel ac mae copïau wrth gefn nosweithiol awtomataidd yn rhan o'u cynnig.

Pe bai gen i un gŵyn, ar ôl i'r tocyn gau, nid oes gennych unrhyw fodd i gyfathrebu â nhw amdano. Hoffwn pe gallech ychwanegu sylw at docyn cymorth caeedig.

Heddiw, byddai wedi dweud, “Diolch!”.

4 Sylwadau

 1. 1

  Rydw i wedi gollwng DBs ar ddamwain nad oeddwn i ddim yn ei olygu hefyd 🙂

  Yn ffodus, mae fy webhost hefyd yn cadw copïau wrth gefn 🙂

  Mae Dreamhost newydd ychwanegu'r mis diwethaf, rwy'n credu bod y gallu i adfer eich copïau wrth gefn i gyd ar eich pen eich hun am ddim, sy'n eithaf melys, ac mae hyd yn oed yn cynnwys eich ffeiliau os ydych chi eisiau.

  Ar ôl i mi ollwng fy DB cyntaf yn ddamweiniol, dechreuais wneud yr hyn roeddwn i'n gwybod fy mod i fod i'w wneud yn y lle cyntaf, gan allforio'r DB i gopi lleol. Yn anhygoel, rydw i mewn gwirionedd wedi defnyddio'r rheini ar ôl gwneud pethau fud hefyd 🙂

 2. 2

  Rydyn ni'n dod mor dda am ein bod ni'n gwneud rydyn ni'n gwneud y pethau lleiaf erioed. Rwyf wedi bod yno ac wedi gwneud hynny ac fel y dywed Alex, rwyf wedi dal i orfod defnyddio'r copi wrth gefn o bryd i'w gilydd.

  Falch eich bod wedi gallu ei adfer.

 3. 3

  Falch eich bod chi wedi cael eich hun allan o'r llanast hwnnw! Sôn am blogocid pan wnaethoch chi newid eich url, byddai hynny wedi ei ladd mewn gwirionedd!

  Nid wyf yn cymryd unrhyw siawns gyda'r math hwn o beth, ac yn gwneud copi wrth gefn yn rheolaidd, nid dim ond pan rydw i ar fin gwneud newid. Rwy'n defnyddio'r ategyn wp-db-backup sy'n anfon e-bost ataf wrth gefn llawn o fy nghronfa ddata bob dydd Llun, er y gallwch ddewis pa mor aml rydych chi ei eisiau. Byddwn yn argymell hyn yn fawr i unrhyw un oherwydd yr union fater rydych chi'n ei ddisgrifio uchod, ond hefyd rhag ofn y bydd unrhyw hacio neu broblemau eraill a allai olygu bod eich cronfa ddata yn ddiwerth. Mae'n braf gallu talu am adfer trwy garedigrwydd eich gwesteiwr, ond mae'n llawer haws ac yn rhatach cael eich copïau wrth gefn wrth law bob amser.

  Peidiwch â'i wneud eto Doug 😉

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.