Cynnwys MarchnataCysylltiadau Cyhoeddus

Sut Mae Julius Yn Cynyddu'r ROI Marchnata Dylanwadwyr

Marchnata dylanwadwyr yw'r math o gaffaeliad ar-lein sy'n tyfu gyflymaf. Mae yna reswm da - mae data diweddar yn profi ROI ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr: Mae wyth deg dau y cant o ddefnyddwyr yn debygol o ddilyn argymhelliad a wnaed gan ddylanwadwr ac mae pob $ 1 sy'n cael ei wario ar ddylanwad dylanwad marchnata yn dychwelyd $ 6.50 Dyna pam yr amcangyfrifir cyfanswm gwariant marchnata dylanwadwyr. i cynyddu o $ 1 biliwn i $ 5-10 biliwn yn y pum mlynedd nesaf.

Ond, hyd yma, mae gweithredu ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr cymhellol wedi bod yn broses lafurus a llafurus. Yn gyntaf, mae angen i chi chwilio cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i greu rhestr o ddylanwadwyr sydd Gall byddwch yn ffit da i'ch brand. Yna daw'r ymchwil i ddarganfod pwy yw ei ddilynwyr, pa frandiau eraill y mae hi wedi'u postio, beth yw'r gost bosibl fesul swydd, a sut i ddod i gysylltiad â'r person hwn. Yn olaf, mae'n rhaid i chi sefydlu olrhain a phrosesau i fesur effaith eich ymgyrch. Mae hyn yn y pen draw yn rôl amser llawn, llawn taenlen i farchnatwr.

Julius yw'r ateb meddalwedd i frandiau a chwmnïau lansio ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr tro-allweddol a llwyddiannus. Mae Julius yn darparu'r offer sydd eu hangen arnoch i ymchwilio i ddylanwadwyr, actifadu a rheoli'ch perthnasoedd, a monitro data i gyd mewn un lle. Mae'n arbed amser, egni amhrisiadwy, ac yn darparu mewnwelediadau amser real i lansio strategaeth farchnata dylanwadwyr lwyddiannus.

Gyda Julius, gallwch:

  • Cyrchwch ar unwaith y data cynhwysfawr sydd ei angen ar weithiwr proffesiynol marchnata er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus ynghylch pwy all greu ar gyfer ei frand a'i gynrychioli orau. Darganfyddwch y stori go iawn ar 50,000+ o ddylanwadwyr. Darllenwch y postiadau newyddion diweddaraf am y dylanwadwr, gwelwch ei steil cynnwys yn uniongyrchol, a chael data manwl ar ddemograffeg ei gynulleidfa. Gallwch hefyd weld metrigau cyrhaeddiad ac ymgysylltu dylanwadwr ar gyfer naw rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol.
  • Dewch o hyd i'r dylanwadwr cywir yn seiliedig ar bwyntiau data meicro. Os ydych chi am ddod o hyd i rywun sydd â dilyniant mawr ac ymgysylltiol yn y Midwest, angerdd am awyrblymio a phrisio ymhell o fewn eich cyllideb? Gallwch chwilio amdano. Ydych chi eisiau gweld pwy mae brand cystadleuol yn ei ddefnyddio? Gallwch chwilio am hynny hefyd. Mae Julius yn darparu data sy'n mynd y tu hwnt i'r wyneb.
  • Cymharwch ddylanwadwyr i wneud penderfyniadau cyflym, addysgedig. Mae cymhariaeth ochr yn ochr yn edrych ar bob un ohonoch i fetio, ychwanegu a thrafod dylanwadwyr posib mewn un lle.
  • Dim mwy o alw diwahoddiad. Dechreuwch sgyrsiau, cael gwybodaeth gyswllt, ac olrhain cyfathrebiadau mewn un lle.
  • Sicrhewch fod y tîm cyfan yn cymryd rhan. Rheoli ymgyrchoedd yn hawdd ar draws timau gyda gwelededd sgwrs ac cynnydd ymgyrchoedd. Dilynwch ymgyrchoedd eich cydweithwyr i weld beth sy'n gweithio.

Marchnata Dylanwadwyr Julius

Dylanwadu ar Arferion Gorau Marchnata

Mae marchnata dylanwadwyr yn galluogi cwmnïau i gyfathrebu'n uniongyrchol, yn fanwl gywir ac yn greadigol â'u cynulleidfaoedd. Gall cyfuno'r athroniaeth gywir â'r offeryn cywir greu ymgyrchoedd sy'n gyson hynod o ran pa mor llwyddiannus a chost-effeithiol y gallant fod. Mark Gerson, Prif Swyddog Gweithredol Julius.

Mae rhai arferion gorau yn cynnwys y canlynol: 

  • Dewch o hyd i'r dylanwadwr cywir ar gyfer eich neges. Nid mater o gael enwogion yn sefyll gyda'ch cynnyrch yn unig yw'r marchnata dylanwadwyr mwyaf llwyddiannus neu roi canmoliaeth ffug am eich gwasanaeth. Mae'n ymwneud ag amlygu'ch brand neu gwmni mewn ffordd sy'n atseinio'n realistig ac yn gadarnhaol gyda chynulleidfa'r dylanwadwr. Statws seren realiti Hello Fresh, Audrina Patridge, fel mam brysur, newydd i arddangos eu prydau bwyd-mewn-blwch mewn ffordd ddilys. Fe wnaeth hi Instagramio bod cael help i gael prydau iach ar y bwrdd yn gyflym yn ddatrysiad anhygoel iddi hi ac unrhyw famau newydd a gynhyrfwyd allan sy'n poeni am goginio. Mae'r elfen bersonol honno'n gweithio.
  • Cofiwch, uniondeb yw popeth. Mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn iawn gyda swyddi noddedig cyn belled â'i fod yn aros yn driw i werth y brand. Fel y dywedodd Tara Marsh o Wunderman mewn podlediad Julius sydd ar ddod, mae marchnata dylanwadwyr wedi bod o leiaf ers i'r Teulu Brenhinol gymeradwyo Wedgewood China i bob pwrpas gannoedd o flynyddoedd yn ôl! Yn yr un modd ag y mae'r Teulu Brenhinol yn ddylanwadwr dilys ar lestri cain, gall dylanwadwr a ddewiswyd yn iawn wahaniaethu brand yn ddilys am amser hir - fel, ymhlith llawer o enghreifftiau, mae Nike yn parhau i ddod o hyd i Michael Jordan. Mae presenoldeb perthynas fasnachol rhwng brand a dylanwadwr yn amherthnasol i ddilysrwydd ymgyrch - mae hynny'n cael ei bennu gan ddetholiad y dylanwadwr a'r rhyddid creadigol sydd ganddi.
  • Byddwch yn gydweithredol. Meddu ar weledigaeth benodol ar gyfer eich ymgyrch farchnata dylanwadwyr, ond byddwch yn agored i gydweithio â'ch dylanwadwr ar yr union iaith neu luniau i'w defnyddio. Maent yn adnabod eu cynulleidfa orau ac yn gwybod beth fydd â'r synnwyr gorau o'r hyn a fydd yn gwneud swydd lwyddiannus. Mewn podlediad Julius sydd ar ddod, mae Llydaw Hennessy o Hearst yn siarad am y “Prawf Glân Squeaky.” Ni ddylai brand ofyn i ddylanwadwr ddweud, “squeaky clean” - ond yn hytrach dylai roi'r drwydded greadigol i'r dylanwadwr wneud y pwynt hwnnw ym mha bynnag ffordd sydd fwyaf dilys iddi ac yn ymatebol i'w chynulleidfa.

Dylanwadu ar Straeon Llwyddiant Marchnata

Julies yw'r ateb mwyaf effeithiol ac effeithlon ar gyfer cwmnïau bach a mawr na allant sbario cyfrif pen ar gyfer rheoli ymgyrchoedd dylanwadwyr â llaw.

Yn flaenorol, bu'n rhaid i ni ddibynnu ar Googling yn unig i ddod o hyd i ddylanwadwyr a mynd i'w holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol unigol i ddod o hyd i wybodaeth. Mae Julius yn amhrisiadwy. Meghan Catucci, Strategydd Cynnwys yn AOL / Huffington Post

Y tu hwnt i arbed amser a gweithlu, mae Julius hefyd yn cyflymu gallu marchnatwr i actifadu, profi ac ailbrofi gyda sawl dylanwadwr ar unwaith i ddod o hyd i'r ROI gorau ar gyfer eich ymgyrch. Ar gyfer ymgyrch Google Photos Access Sports, fe wnaethant logi sawl athletwr i ennyn diddordeb eu cynulleidfaoedd i ledaenu’r neges mai Google Photos yw’r ffordd orau a hawsaf i storio, chwilio, a chatalogio llun, gan ddefnyddio’r hashnod #easythrowback. Fe wnaeth y gallu i osod a chau sawl bargen ar yr un pryd gan ddefnyddio Julius arbed oriau gwaith i'r cwmni.

Rydym wedi cael cyfradd llwyddiant anhygoel gan ddefnyddio'r platfform, gan gyflawni nifer o weithrediadau dylanwadwyr ar unwaith. Bill Meara, Prif Swyddog Gweithredol Access Sports Media.

Rhowch gynnig ar Julius i Chi'ch Hun!

Jason Shuman

Jason yw Pennaeth Staff Julius, Llwyfan Marchnata Dylanwadwyr. Mae Jason yn entrepreneur a VC sydd â phrofiad mewn eFasnach defnyddwyr yn uniongyrchol, cychwyniadau marchnad dwy ochr a SaaS. Mae Jason yn mwynhau cydweithio â phobl sy'n ceisio datrys problemau a darparu atebion gwerthfawr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol