Enw'r Barnwr Syniadau O Safbwynt y Gynulleidfa

Ffotograffau adneuo 79863324 m 2015

Wrth farnu enwi syniadau, cadwch brofiad y byd go iawn mewn cof, nid profiad ffug cyflwyniadau creadigol. Dyma'r peth, pan fyddwch chi'n dweud neu'n dangos syniad enw i rywun gyda'r bwriad o gael ei phrynu i mewn neu adborth, nid oes ganddi yr un profiad ag y bydd y defnyddiwr yn y maes yn ei gael.

Pan fyddwch chi'n cyflwyno'r syniadau enw, bydd eich ymennydd neu gydweithiwr yn cael ei hymennydd ymwybodol, rhesymegol yn gweithio. Bydd hi'n meddwl, "ydw i'n ei hoffi?" Nid yw'r ymddygiad hwn yn cyd-fynd â'r rhagolygon profiad, a fydd gan gwsmeriaid, buddsoddwyr, gweithwyr, rhoddwyr, defnyddwyr (ac ati).

Hefyd, cofiwch mai dim ond pobl yn y diwydiant brandio a marchnata sy'n treulio llawer o amser yn casglu manteision ac anfanteision enw. Wel, oni bai bod yr enw'n ddrwg mewn gwirionedd, hynny yw. Yna efallai y gwelwch fod Joe Consumer yn cael parti coegni bach ar eich traul chi. Ond os yw'ch enw'n cyd-fynd â'ch strategaeth frand a ystyriwyd yn ofalus, nid yw'r gobaith cyffredin yn gwario milieiliad ar feirniadaeth resymegol.

Y gwir amdani yw bod pobl yn profi enwau ar lefel isymwybod, emosiynol. Gadewch i ni ddweud bod eich araith elevator yn mynd rhywbeth fel:

Helo, Jan Smith ydw i, ymgynghorydd peiriannau chwilio gyda Gazillions. Rwy'n helpu pobl i lywio'r we pan maen nhw'n chwilio am y math cywir o wybodaeth.

Nid yw'r gwrandäwr yn meddwl:

Ydw i'n hoffi'r enw hwnnw? A yw'n gwneud synnwyr? A yw pawb yn caru'r enw hwnnw? A yw'r enw hwnnw'n adrodd stori gyfan y cwmni hwn.

Na, mae'r gwrandäwr yn prosesu'r holl beth rydych chi wedi'i ddweud wrtho (ac mae'n debyg eich bod chi'n eich sganio am gliwiau y gall ymddiried ynoch chi i gyd wrth redeg trwy restr o 20 o bethau y mae angen iddo eu gwneud yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.) Enw eich busnes neu'ch cynnyrch yw dim ond un darn bach o wybodaeth. Pan fydd yr ymennydd yn ei ddal, mae'n mynd i weithio yn sganio ffeiliau mewnol am yr hyn y gallai'r enw fod yn debyg neu'n wahanol iddo ac emosiynau cysylltiedig. Efallai y bydd yr ymennydd yn cofrestru hits cyflym fel:

Gazillions. Mae hynny'n llawer. Mae'n swnio'n fath o hwyl. Ddim yn gyffredin. Efallai'n beryglus. Rhaid gwrando mwy.

Nid wyf yn dweud nad yw'r enw'n bwysig o bell ffordd. Mewn gwirionedd, mae'n rhan hanfodol o'ch system signalau brand. Mae'r enw'n gosod tôn neu'n darparu gwybodaeth neu'r ddau. Fel logo neu unrhyw nifer o bwyntiau cyffwrdd eraill, mae enw yn bwynt mynediad i'r delweddau a'r teimladau y bydd pobl yn eu ffurfio o'ch cwmpas, eich cwmni, eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Mae fy mhwynt mewn gwirionedd yn ymwneud ag amgylchedd artiffisial yr adolygiad creadigol. P'un a ydych chi'n ei wneud eich hun, yn gweithio gydag ymgynghoriaeth neu'n ymgynghorydd, rhaid i chi lunio'ch adborth o safbwynt derbynnydd y neges. Nawr os gwelwch yn dda, ewch allan a gwnewch enw gwych i chi'ch hun.

Un sylw

  1. 1

    Byddwn wedi cael ymateb gwahanol iawn i hyn cyn imi ddarllen Blink (y llyfr gan Malcolm Gladwell). Yn y bôn, mae'n chwalu'r dyfarniadau snap rydyn ni'n eu gwneud bob dydd.

    Cyn i mi ddarllen Blink byddwn wedi dweud "gofyn i griw o bobl a gweld pa un maen nhw'n meddwl yw'r gorau" ond mae ein proses benderfynu yn llawer mwy subliminal mewn gwirionedd. Mae'n llawer anoddach gwneud penderfyniadau marchnata pan ystyriwch hyn.

    I mi, roedd Blink fel y goeden wybodaeth yn y Beibl. Dwi ddim yn siŵr na fyddai’n well gen i aros yn y tywyllwch.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.