Rhwystro Javascript a Fy Nipio gan Werthwr Meddalwedd

Rwy'n ysgrifennu cryn dipyn o Javascript yn ddiweddar ar gyfer cais Ajax gan ddefnyddio API Google Maps. Mae gen i bryderon cwpl unwaith y byddaf wedi gorffen ... diogelwch y cais yn ogystal â dim ond amddiffyn fy ngwaith caled rhag rhywun sy'n cydio ynddo. Dwi ddim yn siŵr pa mor bell rydw i'n mynd i fynd, ond darllenais amdani Rhwystro Javascript yn un o fy llyfrau, AJAX HACKS.

Mae Rhwystro Javascript yn eithaf cŵl mewn gwirionedd. Nid yw o reidrwydd yn amddiffyn eich sgript rhag dwyn, ond mae'n ei gwneud hi'n llawer anoddach trwy ailenwi'r newidynnau a chael gwared ar unrhyw fformatio. Trwy gael gwared ar ofod gwyn, fformatio, a lleihau maint enwau eich newidynnau, mae budd ychwanegol - lleihau maint eich ffeil sgript. Bydd hyn yn helpu i lwytho'ch tudalennau'n gyflymach. Fe wnes i brawf ar gyfer sgript 4k ac fe wnaeth ei arbed i lawr i tua 2.5k! Ddim yn ddrwg.

NODYN: Os ydych chi'n ystyried gwneud hyn, un nodyn o rybudd. Mae gan Google gyfeiriadau enwi llym gyda'u API, felly gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n disodli'r newidynnau hynny gydag enwau eraill! Ni fydd yn gweithio.

Rwy'n dirwyn i ben brynu app bach neis gan Ffynhonnell Javascript. Mae enghraifft o ganlyniadau rhedeg y sgript i fyny ar eu gwefan. Dyma lun:

Obfuscator Javascript

Nawr, am gael tipio. Os nad ydych wedi darllen Y Tipping Point gan Malcolm Gladwell, mae'n ddarlleniad diddorol. Nid wyf am ddinistrio geiriau Mr Gladwell, ond yn y bôn mae'n siarad â'r ffaith, yn aml, ei bod yn ymddangos bod pwynt tipio i'r penderfyniadau a wnawn neu yn y digwyddiadau gwirioneddol sy'n datblygu yn ein busnes a'n bywydau.

Ar ôl rhoi gwybodaeth fy ngherdyn credyd i mewn i brosesu fy mhrynu, roedd blwch gwirio ychwanegol lle gallwn dalu $ 4.99 fel y byddai'r cwmni'n cynnal fy ngwybodaeth gofrestru pe bawn i'n ei golli ac angen ail-osod ac ailgofrestru'r rhaglen. Meddyliais amdano am ychydig funudau ... a gwirio'r blwch. Roeddwn i'n cofio gorfod anfon e-bost at werthwr arall pan oeddwn wedi colli'r allwedd gofrestru ar gyfer eu cais ac roedd angen i mi ei ail-lwytho.

Rwy'n bit! Mae'n debyg na fyddaf byth yn ysgrifennu a gofyn iddynt am yr allwedd, ond talais $ 4.99 am y teimlad niwlog cynnes hwnnw. Nid wyf wedi cynhyrfu - mewn gwirionedd mae'n bris rhesymol i gynnal fy ngwybodaeth. Rwy'n synnu nad yw gwerthwyr eraill yn gwneud hyn hefyd. Dyma'r math o senario y mae Gladwell yn siarad amdano yn ei lyfr. Cefais fy gwerthu eisoes ar y feddalwedd, dim ond gofyn ychydig mwy i mi ar ôl imi ymrwymo eisoes. Neis!

Un sylw

  1. 1

    Efallai bod Gladwell yn gwneud rhywbeth a ddaeth â niwlogau cynnes ichi, ond mae'n rhywbeth, i mi, a ddylai fod yn rhan o wasanaeth sylfaenol i gwsmeriaid. Yr hen gynsail o wneud rhywbeth yn dda a bydd pobl yn dychwelyd gweithiau.

    Ddwywaith mewn mwy na 25 mlynedd o ddefnyddio cyfrifiaduron, ydw i wedi gorfod cysylltu â gwerthwr neu wneuthurwr meddalwedd i gael cod allwedd. Am ryw reswm od, ni wnaeth y codau hynny erioed fynd yn fy gladdgell gynyddol o rifau cyfresol a gwybodaeth gofrestru a storiwyd mewn cronfa ddata ddiogel yn fy nghynlluniwr gwybodaeth bersonol yr wyf wedi'i ddefnyddio ers 1992 o'r enw Time and Chaos (http://www.chaossoftware.com/ rhag ofn bod gennych chi ddiddordeb).

    Rhoddodd un o'r cwmnïau y gwnes i gysylltu â nhw fy nghod - heb fater - bedair blynedd ar ôl y pryniant cychwynnol. Yn ystod y pedair blynedd ers y pryniant cychwynnol, roeddwn wedi newid cleientiaid e-bost, uwchraddio i system weithredu newydd, ac wedi prynu eraill oddi wrthynt. Rhan o'r “cofnod cwsmer” hwnnw sydd gan y cwmni dylai gynnal bob amser yw'r rhestr honno o godau rhag ofn i chi, y cwsmer eu hangen eto.

    Mae codi tâl amdano yn debyg iawn i'r ffi y mae llawer o gwmnïau yswiriant bellach yn ceisio codi tâl ar eu hyswiriwr am y “cyfleustra” o dderbyn papur. or biliau electronig (nid ydynt yn ddewisol, cofiwch), yn ogystal â'r ffi am y “cyfleustra” o dalu gyda siec (ffi $ 1.25) neu am y “cyfleustra” o dalu yn electronig (ffi $ 1.00). Mae'r ffioedd yn chwerthinllyd, ar y gorau, ond maent yn adlewyrchu busnesau sy'n pasio ymlaen y gost arferol o wneud busnes yn uniongyrchol, ynghyd ag elw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.