Cyflymder y Safle a Javascript Asyncronig

asynchronous

Er fy mod yn gwneud llawer o ddatblygiad, nid wyf yn dosbarthu fy hun fel gwir ddatblygwr. Gallaf raglennu a symud pethau o gwmpas ar dudalen a gwneud iddi weithio. Mae gwir ddatblygwr yn deall sut i ddatblygu'r cod fel y gellir ei raddio, peidio â chymryd llawer o adnoddau, ei lwytho'n gyflym, ei addasu'n hawdd yn nes ymlaen a dal i weithio.

Y man anodd y mae marchnatwyr yn cael ei roi ynddo yw bod gan y ddau a gwefan gyflym iawn ac yn dal i ymgorffori integreiddiadau ac elfennau cymdeithasol a allai greu dibyniaethau ar ba mor gyflym y bydd eich gwefan yn llwytho. Un enghraifft o'r fath yw botymau cymdeithasol. Ar Martech, mae gennym fotymau cymdeithasol ar bob tudalen sengl ar y wefan. Felly ... os yw adnoddau Facebook yn llwytho'n araf un diwrnod, mae'n arafu ein gwefan. Yna ychwanegwch Twitter, Pinterest, Buffer, ac ati at hynny ac mae siawns eich gwefan o lwytho'n gyflym yn cael ei leihau i bron ddim.

Gelwir hynny'n llwytho cydamserol. Mae'n rhaid i chi orffen llwytho un elfen cyn rydych chi'n llwytho'r elfen nesaf. Os ydych chi'n gallu llwytho eitemau yn anghymesur, gallwch chi lwytho eitemau heb ddibynnu ar eich gilydd. Gallwch wella cyflymder eich gwefan yn sylweddol trwy lwytho elfennau yn anghymesur. Y broblem yw nad yw'r sgriptiau y tu allan i'r bocs y mae'r cwmnïau hyn yn eu darparu i chi bron byth yn cael eu optimeiddio i redeg yn anghymesur.
asynchronous

Gallwch weld beth sy'n effeithio ar gyflymder eich tudalen trwy redeg prawf ar Pingdom:
llwyth tudalen pingdom

Javascript Asyncronig yn caniatáu ichi ysgrifennu cod sy'n dweud wrth elfennau i'w llwytho ar ôl mae'r dudalen wedi'i llwytho'n llwyr. Dim dibyniaethau! Felly, mae eich tudalen yn llwytho ac unwaith y bydd wedi'i chwblhau, mae sgript yn cychwyn sy'n llwytho'r elfennau eraill - yn yr achos hwn ein botymau cymdeithasol. Os ydych chi'n ddatblygwr, gallwch ddarllen erthygl wych, Diog Llwytho Javascript Asyncronig.

Dyma bip o sut i'w wneud yn iawn gan Emil Stenström:

(swyddogaeth () {swyddogaeth async_load () {var s = document.createElement ('script'); s.type = 'text / javascript'; s.async = gwir; s.src = 'http://buttondomain.com /script.js '; var x = document.getElementsByTagName (' script ') [0]; x.parentNode.insertBefore (s, x);} os (window.attachEvent) window.attachEvent (' onload ', async_load); arall window.addEventListener ('llwyth', async_load, ffug);}) ();

Canlyniad hyn yw os yw'r integreiddiadau trydydd parti hyn i lawr neu'n rhedeg yn araf, nid yw byth yn effeithio ar gynnwys eich tudalen graidd rhag ymddangos. Os edrychwch ar ffynhonnell ein tudalen, fe welwch fy mod yn llwytho'r holl sgriptiau cymdeithasol ychwanegol gan ddefnyddio'r dechneg hon. Y broses gwella eiliadau cyflymder ein gwefan - ac nid yw'n tagu yn ystod y llwytho. Nid ydym wedi trosi ein holl ddibyniaethau allanol i Javascript Asyncronig, ond fe wnawn ni.