Pam nad yw Marchnatwyr yn Rhedeg i Jaiku?

JaikuOs nad ydych wedi clywed am ficro-blogio, gallwch ymweld â'm safle ac edrych ar fy bar ochr lle mae'n nodi, “Doug on Jaiku”. Mae micro-blogio yn syml yn postio datganiad diddordeb byr a / neu eich lleoliad. Mae'n ymddangos bod y ddau chwaraewr allweddol yn y farchnad Twitter a Jaiku. Mae gwahaniaethau cynnil yn y ddau wasanaeth, ond rwy'n ffan o Jaiku oherwydd ei alluoedd integreiddio. Yn ddiweddar, rhoddais hyn i'r dasg gyda fy WordPress Plugin ar gyfer Jaiku sydd newydd basio 500 o lawrlwythiadau y bore yma!

Marchnata ar Jaiku:

Yr hyn sydd wedi fy synnu go iawn am Twitter, ac yn arbennig, mabwysiadu Jaiku yw nad yw Marchnatwyr wedi dal ymlaen eto. Mae'n onest fath o fud os gofynnwch imi, pe bawn i'n fanwerthwr, byddwn yn defnyddio'r dechnoleg hon yn llwyr. Woot wedi bod yn safle hynod lwyddiannus, gan gynnig bargen sengl y dydd. Mae Jungle Crazy yn safle arall sy'n ymddangos fel pe bai ganddo goesau, gan ddarparu a RSS y gallwch danysgrifio iddo a chael y bargeinion gorau. Mae gan si fod Mae Delta Airlines yn profi Twitter, ond wrth edrych ar eu tudalen - mae'r canlyniadau'n edrych yn eithaf diwerth.

Pe bawn i'n gwmni hedfan, byddwn yn awtomeiddio postio nwyddau arbennig i Jaiku Feeds unigol, cysylltiedig â lleoliad. Dychmygwch Indianapolis-UA.jaiku.com lle gallwn danysgrifio a gweld yr eitemau arbennig diweddaraf yn ymddangos yn fy darllenydd bwyd anifeiliaid. Neu efallai junglecrazy.jaiku.com neu hyd yn oed woot.jaiku.com. Ble mae dell.jaiku.com neu sony.jaiku.com? Helo? Beth yw'r hec yr ydych chi'n Marchnatwyr yn ei wneud? Dyma gyfle euraidd i fabwysiadu strategaeth newydd ac rydych chi i gyd yn cysgu wrth y llyw!

Rhai defnyddiau ychwanegol y tu allan i Farchnata:

 1. Monitro - Dychmygwch eich bod yn ddarparwr Lletya a'ch bod am anfon postiadau gwybodaeth am doriadau neu gynnal a chadw systemau. Beth am gael jumpline.jaiku.com neu dreamhost.jaiku.com lle mae Dreamhost neu Jumpline hosting yn bwydo ei statws system diweddaraf? Y rhan wych o hyn yw bod Jaiku yn cael ei gynnal mewn man arall ... felly gall y statws fynd allan yno bob amser.
 2. 911 ar Jaiku
 3. Lefel Bygythiad Diogelwch Mamwlad ar Jaiku
 4. Newyddion stoc ar Jaiku
 5. Rhybuddion Tornado ar Jaiku

Ble wyt ti i gyd yn bobl? Deffro! Oes gennych chi rai syniadau eraill?

15 Sylwadau

 1. 1

  A yw pobl wir eisiau Woot.Jaiku.com? Gallwch chi eisoes gael porthiant ar eu gwefan. Doug, nid wyf yn credu ei fod mor syml â dod o hyd i ffordd arall o hyrwyddo'ch cynnyrch / gwasanaeth i'r llu. Mae'r syniad ar gyfer jumpline neu gwmni cynnal arall yn cŵl, ond ni fyddai hynny'n gweithio i bawb.

  Fox's Drive eisoes yn defnyddio Twiiter ac mae hynny'n gweithio allan. Maent yn ei ddefnyddio fel ffordd i greu cymuned o amgylch y sioe, ond yn bwysicach fyth, i'r rhai sydd mewn ceir hefyd. Rwy'n credu, i unrhyw un ym maes marchnata sydd eisiau defnyddio Twitter neu Jaiku, y dylent fod yn ceisio crateio cymuned fach ac nid yn ddigywilydd eu cynhyrchion. Ond dyna fy 2cents.

  • 2

   Helo Duane,

   Rwy'n cytuno bod angen iddo fod yn rhan o strategaeth gyffredinol. Rwy'n synnu'n syml bod y dechnoleg wedi bod yn eistedd allan ers tro, wedi dwyn llawer o sylw, ond nid yw marchnatwyr wedi bod yn ei defnyddio'n greadigol. Rwy'n gredwr 'Strategaeth Farchnata Integredig' - a darn arall yw hwn y gellid ei ychwanegu at y pos!

   O ran Woot, rwy'n credu'n llwyr y byddai'n sgil-effaith! Mewn gwirionedd, pe bawn i'n Twitter neu'n Jaiku, byddwn yn ceisio cael rhywbeth i fynd gyda nhw ar hyn o bryd!

   Doug

 2. 3

  Rydw i gyda chi Douglas. Soniais am hyn ar fy mlog ychydig yn ôl, er fy mod yn siarad yn benodol am Twitter ar y pryd.

  Mae geeks Alpha fel chi a fi yn mabwysiadu technoleg newydd fel jaiku a twitter yn gyflym ac yn gweld y cyfleoedd ar unwaith. Yn anffodus, rydyn ni'n byw allan ar yr ymyl, ac mae'n cymryd ychydig o amser i weddill y byd ddal i fyny.

  Heck, dim ond nawr mae cwmnïau'n deall pwysigrwydd blogiau!

 3. 4

  Rwy'n rhoi'r gorau i weithio ar fy liwt fy hun yr wythnos nesaf ac yn dechrau mewn asiantaeth hysbysebu. Fy swydd i yw byw ar yr ymyl a dod â phethau fel twitter / jaiku i fwrdd y cwmni. Rwy'n gobeithio bod fy nghred alffa geek yn cael yr asiantaeth hysbysebu i fabwysiadu'r tueddiadau / technoleg ymyl gwaedu hyn yn gyflymach. Ni fydd yn hawdd, ond gellir ei wneud.

 4. 6
 5. 7

  Helo Doug - post gwych a agorodd fy llygaid i botensial Twitter mewn gwirionedd. Byddaf yn cyfaddef fy mod yn gyflym i'w farnu yn wreiddiol fel gwastraff amser ffôl ... mae eich post ar botensial defnyddio micro-flogiau o safbwynt marchnata yn amlwg ... rydych chi wedi newid fy marn a byddaf yn arbrofi gyda Twitter a Jaiku o ganlyniad.

  Roeddwn hefyd eisiau diolch ichi am y ddolen ychydig o bostiadau yn ôl - roeddwn i yng nghanol symudiad blog drosodd i WordPress a dyna pam nad wyf wedi ymateb yn gynt. Os cewch gyfle, edrychwch ar fy mlog wedi'i ddiweddaru yn: http://www.smallbusinessmavericks.com/internetmarketing - Byddwn i wrth fy modd yn clywed eich barn chi. (Gallwch hefyd weld y post heddiw lle rydw i'n cysylltu â'ch blog a'r post hwn ar Jaiku yn benodol).

  Diolch am y blog gwych - daliwch ati gyda'r cynnwys gwych!

  Caroline

 6. 9

  Rydym wedi bod yn ceisio darganfod sut i ddefnyddio Twitter i farchnata'r tîm pêl fas y mae ein cwmni'n ei noddi (www.unitedlinen.com) ac ar gyfer marchnata'r twrnamaint Baseball a enwir ar ein holau. Rydym yn ystyried postio sgoriau amser real ar ddiwedd pob inning yn ystod y torunament 5 diwrnod yn ogystal â phostio sgoriau ar gyfer y tîm pêl fas trwy gydol eu tymor.

  Rydym yn ceisio darganfod sut i ddweud wrth bobl sut i gyrraedd twitter a'r hyn y mae angen iddynt ei wneud i fod yn un o ddilynwyr y tîm a'r twrnamaint. Rydyn ni wedi creu enw newydd o ULBraves yn Twitter, ond mae hynny mor bell ag sydd gennym ni. Rydyn ni'n ceisio ...

  • 10

   Helo Scott!

   Dyna ffordd wych o'i ddefnyddio! Gallech hysbysebu'ch porthiant Twitter a'ch URL a hefyd postio'r sgorau hynny ar eich tudalen gartref gan ddefnyddio eu API mewn amser real! Gadewch imi wybod a oes angen llaw arnoch - byddai hynny'n arbrawf cŵl!

   Doug

 7. 11
 8. 12

  Fel y rhan fwyaf o swyddi am botensial marchnata anhygoel Twitter et al, mae'r un hon yn methu â meddwl am lawer o unrhyw beth defnyddiol i'w wneud ag ef na ellir ei wneud yn haws - ac na all gyrraedd mwy o bobl - gyda chyfryngau eraill.

  Faint o farchnatwyr y mae'r person cyffredin eisiau anfon trydariadau atynt ar eu ffôn symudol? Mae un o'ch cychwynwyr mewn gwirionedd yn tynnu sylw at rywun yn gwneud rhywbeth rhesymol gyda Twitter - gan ei ddefnyddio fel offeryn adeiladu cymunedol - ond mae hynny'n waith caled ac mae angen rhywfaint o greadigrwydd a meddwl. Tra bo canolbwynt eich post, a'ch enghreifftiau, yn swnio fel “hei, gadewch i ni daflu popeth ar lwyfannau microblogio a gweld beth sy'n glynu!” dynesu.

  Yn olaf, mae'r rheswm nad yw'r mwyafrif o farchnatwyr wedi rhedeg i Jaiku a Twitter: maen nhw eisiau siarad â'u cwsmeriaid, nad yw'r mwyafrif ohonyn nhw'n defnyddio'r pethau hyn. Nid oes neb yn heidio i dechnoleg nad yw mwyafrif helaeth eu cwsmeriaid yn ei defnyddio ac nad yw'n ymddangos bod ganddyn nhw ddiddordeb ynddo.

 9. 13
 10. 14

  Hei Doug.
  Cwestiwn yn gobeithio y gallwch chi ateb neu fy nghyfeirio i'r cyfeiriad cywir. Mae gen i wefan ar gyfer pobl ifanc ar gyfer rhaglen ar ôl ysgol leol rydw i'n edrych i'w defnyddio twitter.
  1. Mae gennym dudalen “fyw” yn y gobaith y gallwn gael llawer o fyfyrwyr yn tecstio ati ac yna gallai gael ei tasgu ar sgrin gyda thaflunydd.
  2. Byddwn i wrth fy modd yn gallu defnyddio'r un system hon ar gyfer cynnal cynadleddau lle gallai myfyrwyr / pobl droi eu meddyliau neu eu syniadau i gyfrif twitter ac fel y dywedwyd o'r blaen, byddai'n cael ei daflunio ar wal i bawb ei weld yn fyw. Gadewch imi wybod a oes gennych unrhyw syniadau.
  Diolch, Shaun

  • 15

   Helo Shaun!

   Gellid gwneud hyn yn eithaf hawdd. Mae gen i hyd yn oed ryw god sampl y gallwch chi ddechrau arno.

   Byddwn i'n gwneud Sianel Jaiku yn unig ac yna gallwch chi wahodd eich holl fyfyrwyr i'r Sianel honno. Gellir arddangos popeth maen nhw'n ei bostio - naill ai trwy adfer y Sianel neu trwy arddangos y porthiant RSS!

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.