Mae Jack Welch yn anghywir

welch jack gyda welch suzy yn ennill imae7nknqeysmu4e gwreiddiol

Rwyf mor falch o weld o'r diwedd erthygl mae hynny'n cwestiynu'r dulliau y mae Jack Welch yn eu hefengylu. Rwy'n credu ei fod yn anystyriol, yn gymedrol, yn hunanol ac yn farus. Dim ond trwy wneud i gwsmeriaid a gweithwyr ddioddef yr oedd yn llwyddiannus. Efallai ei fod ar ei ben ei hun yn enillydd, ond ar draul cymaint o bobl eraill sydd wedi colli.

Roeddwn i'n gyrru adref heno ac yn meddwl pryd roeddwn i'n gweithio i Landmark Communications. Cefais y pleser mawr o gwrdd â Frank Batten Sr. tra ar rywfaint o hyfforddiant arweinyddiaeth gorfforaethol. Gofynnodd rhywun i Mr Batten, “Faint sy'n ddigonol?”. Ni wnaeth Mr Batten hyd yn oed flinchio ar y cwestiwn. Dywedodd yn syml, pe bai'n ymwneud â'r arian, y byddai wedi mynd amser maith yn ôl. Nid wyf yn cofio ei union eiriau, ond dywedodd fod ei hapusrwydd bellach yn cael ei dynnu o'r ffaith bod y bobl wych y mae wedi'u cyflogi a'r cwmni y maent wedi'i adeiladu yn cyflogi miloedd o deuluoedd. Ei ffocws oedd parhau i arallgyfeirio'r cwmni ac ehangu fel y gall y cwmni barhau i gefnogi cymaint.

Mae Mr Batten bellach wedi ymddeol ond mae ei feddyliau bob amser wedi aros gyda mi. Roedd ei ddelfrydau yn gymaint nes iddo feddwl am 'Ennill' fel llogi'r bobl orau, adeiladu'r cynhyrchion gorau, ac ehangu'r busnes er mwyn sicrhau llwyddiant ar gyfer y daith hir. Mae cymaint o bobl yn 'Ennill' oherwydd gweledigaeth Frank Batten. Gadewais Landmark 7 mlynedd yn ôl ... ac rwy'n parhau i 'Ennill' oherwydd y ffordd y cefais fy nhrin gan Mr. Batten a Landmark.

Y gwir yw, ni allwch ei alw'n 'Ennill' oni bai bod eich tîm cyfan yn dathlu gyda chi. Fe wnaethant eich helpu i gyrraedd yno ac maent yn haeddu darn o'r credyd, yn ogystal â darn o'r wobr. Wrth gwrs rydych chi wedi peryglu a buddsoddi yn eu gyrfaoedd - mae hynny'n golygu ei bod er eich budd gorau eu cadw a'u parchu. Pe bai'n rhaid i mi boeni am gael slip pinc oherwydd bod pris stoc yn llithro, a ydych chi'n meddwl fy mod i'n mynd i roi fy nghalon yn fy swydd? Dyna rydyn ni'n ei weld yn digwydd i'r busnesau y mae'r fwlturiaid hyn yn gweddïo arnyn nhw. Yn syml, mae'n ddiamheuol.

Kudos ar yr erthygl! Mae'n hen bryd i rywun sefyll ar ei draed!

Faint ohonoch chi sy'n gwybod pwy yw Jack Welsh? A ydych erioed wedi clywed am Frank Batten Sr. Mae rhywbeth o'i le ar hynny, onid oes?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.