Cyfnewid Caffael E-bost gyda ividence

tystiolaeth

Mae e-bost yn parhau i fod yn rym blaenllaw yn y diwydiant marchnata ar-lein. Er bod technoleg wedi trwytho ei hun ym mron pob agwedd arall ar farchnata ar-lein, ymddengys mai e-bost yw'r un sydd prin wedi symud mewn dau ddegawd. Datblygiadau diweddar mewn fforddiadwy awtomeiddio marchnata yn gyffrous, ond mae caffael, caniatâd a SPAM yn dal i arwain heriau'r diwydiant.

Adeiladu cynnwys gwych ac e-bost perthnasol yw'r rhan hawdd ... y rhan anoddaf o hyd yw caffael. Gall adeiladu rhestr farchnata wych fod yn anhygoel o anodd. Gyda llawer iawn o SPAM, mae defnyddwyr yn gwarchod eu cyfeiriadau e-bost yn haeddiannol ac yn betrusgar wrth ei rannu. Gall denu rhywun i oresgyn hyn fod yn dipyn o her, felly beth yw marchnatwr i'w wneud?

Ym mis Rhagfyr, Penrhyn Coch cyhoeddi ividence ymhlith eu henillwyr gwobrau arloesi Global 100. tystiolaeth yw’r gyfnewidfa ad e-bost caffael annibynnol gyntaf, mae’n defnyddio technoleg targedu ymddygiadol i baru cynigion e-bost â’r cofnodion gorau, fel y gall perchnogion rhestrau “anfon llai ac ennill mwy,” gan monetizing eu rhestrau yn onest tra bod hysbysebwyr yn gweld ROI positif.

Dyma enghraifft o e-bost ... mae'r hysbysebwr Ford ac mae'r rheolwr rhestr yn Cysylltu â Bywyd, safle sy'n cysylltu defnyddwyr â gwerthwyr Eiddo Tiriog, Cynnal a Chadw Cartref ac Auto.
e-bost ividence

Nid yw hyn yn syml trydydd parti hysbyseb. Mae'r cynnwys wedi'i ddylunio'n ofalus a'i gyfateb yn agos i'r gynulleidfa i sicrhau nad yw'r rheolwr rhestr mewn perygl o golli'r tanysgrifiwr. Oherwydd bod y cynnwys wedi'i gydweddu'n agos â'r gynulleidfa ac i'r gwrthwyneb, mae ividence yn cyflawni cyfraddau clicio drwodd uchel iawn trwy fethodoleg sgorio sy'n aros am batent, o'r enw @rank. Defnyddir yr @rank i ddarparu'r record o'r ansawdd uchaf am y pris y mae marchnatwr yn barod i'w dalu.

Mae'r sgorio aml-amrywedd yn cynnwys:twmffat caffael e-bost

  • affinedd @brand - Mae'r sgôr hon yn mesur pa mor agos yw proffil i ddiwydiant neu frand. Defnyddir y mynegai hwn ar gyfer targedu a phrisio segmentau a phroffiliau rhestrau.
  • Ansawdd @campaign - Mae'r sgôr hon yn seiliedig ar berfformiad ymgyrchoedd caffael sy'n cael eu rhedeg ar y rhwydwaith ividence. Gallwch feincnodi'ch ymgyrchoedd yn erbyn eich hanes a pherfformiad cyfartalog y farchnad.
  • @potensial - Mae'r gymhareb hon yn adlewyrchu nifer yr e-byst y gellir eu dosbarthu i'r targed cywir dros gyfnod o amser. Mae'n gysylltiedig â mecanwaith pwysau marchnata a phwysau caniatâd.

Mae hysbysebwyr a rheolwyr rhestr yn cael mewnwelediad i'r ystadegau - diagram twndis (nid yw'r enghraifft uchod yn dangos yr olrhain trosi dewisol) a dangosfwrdd gyda'r holl ddangosyddion perfformiad allweddol.
dangosfwrdd caffael e-bost

Yn bwysicaf oll, cedwir data tanysgrifiwr yn breifat ac ni ellir ei gyrraedd gan y cyhoeddwr. Mae ividence yn gweithio'n galed i sicrhau bod cyhoeddwyr yn cael cynnwys gwych y bydd eu cynulleidfa yn ei werthfawrogi ... ac mae hysbysebwyr yn agored i danysgrifwyr perthnasol a fydd eisiau ymateb i'r cynnig. mae ividence hefyd yn gweithio i gyflawni uwchraddol trosglwyddadwyedd e-bost.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.