Marchnata Hoax? Hysbysfyrddau Undersea Ivar

IvarsBillboardSurfacing

Yn ôl Youtube, mae 72 awr o fideo yn cael ei lanlwytho bob munud! Mae defnyddwyr Twitter yn trydar 400 miliwn o weithiau y dydd. Mewn byd sydd mor llawn sŵn, mae'n anodd clywed cynnyrch, gwefan neu wasanaeth. Mae'n anoddach fyth pan nad oes unrhyw beth gwirioneddol eithriadol am y peth sy'n cael ei farchnata. Bob dydd, mae herwyr yn wynebu'r her i godi uwchlaw'r sŵn. Yn y gobeithion o symbyliad creadigol, trof at 2009 a'r ffuglen hysbysfwrdd tanfor a gyflawnwyd gan Cadwyn bwyd môr Ivar yn Seattle, Washington.

Hanes Marchnata Creadigol Ivar

Sefydlwyd Ivar's gan Ivar Haglund, canwr gwerin Seattle a adeiladodd acwariwm cyntaf y ddinas. Sefydlwyd y bwyty oherwydd bod Ivar o'r farn y byddai'n ddoeth bwydo ymwelwyr bwyd môr yr acwariwm. Rhoddodd steiliau anarferol i'w fwytai, gan fodelu un o'i leoliadau ar ôl tŷ hir Indiaidd. Am ddegawdau, bu’n noddi ysblennydd tân gwyllt lleol, gan ddenu mwy na 300,000 o bobl bob haf. Yn yr ardal, roedd Ivar Haglund yn dipyn o chwedl.

Yr hysbysfyrddau tanddwr

Dechreuodd Ivar's yr ymgyrch hysbysfwrdd tanddwr trwy gyhoeddi bod dogfennau o'r 1950au wedi'u darganfod a oedd yn darparu map i hysbysfyrddau yr oedd sylfaenydd y bwyty wedi suddo yn Puget Sound. Yn ôl pob tebyg, rhagwelodd Haglund ddyfodol lle byddai defnyddwyr yn gyrru llongau tanfor personol o dan y dŵr ac roedd wedi gosod hysbysfyrddau yn y Sain i gael mantais ar hysbysebu i'r ddemograffig gyrru llong danfor hon. Yna, torrodd newyddion bod morwyr wedi adfer un o'r hysbysebion hysbysfwrdd dilys hyn o waelod Puget Sound. Roedd y hysbysfwrdd pren a gafodd ei adfer yn hysbysebu bowlen o bowdwr clam am ddim ond 75 sent ac wedi'i addurno â phaent hindreuliedig ac ysguboriau. Adenillwyd hysbysfyrddau eraill hefyd.

Os nad oedd cyflwr yr hysbysfyrddau yn ddigon i argyhoeddi rhywfaint o'u dilysrwydd, camodd un o haneswyr uchaf ei barch ardal Seattle ymlaen i gadarnhau'r canfyddiadau. Ychwanegodd Paul Dorpat, hanesydd yn Nhalaith Washington a cholofnydd papur newydd adnabyddus yn y ddinas, ei enw at y gymysgedd trwy roi datganiad yn cadarnhau bod y dogfennau'n ddilys. Roedd ei farn ddibynadwy, ynghyd â phlannu a darganfod hysbysfyrddau ffug a wisgwyd gan ddŵr, yn ddigon i berswadio'r cyhoedd bod yr hysbysfyrddau'n real. I goffáu'r darganfyddiad, gostyngodd Ivar bris ei chowder clam i 75 sent y bowlen - yr un pris a ddangosir ar yr hysbysebion.

Datrysiadau Hoax

Bwriad Ivar oedd cadw'r ffug yn rhedeg nes i'r hyrwyddiad hysbyseb ddod i ben, ond dechreuodd yr olwynion ddod i ffwrdd ar ôl i'r ymgyrch ddal y sylw o gyhoeddiad bwyty blaenllaw. Pan ofynnwyd iddo am sylwadau ar y stori, cyfaddefodd Donegan fod y darganfyddiad yn ymgyrch farchnata firaol a gychwynnodd ychydig yn well na'r disgwyl. Yn dilyn y cyfaddefiad hwn, dechreuodd rhai aelodau o'r cyhoedd wadu swyddogion gweithredol corfforaethol Ivar am blannu'r hysbysfyrddau ac am dwyllo'r cyhoedd. Derbyniodd Paul Dorpat, hanesydd Talaith Washington wres cyhoeddus hefyd am chwarae ynghyd â’r stynt.

Sut Effeithiodd y Stunt ar Linell Waelod y Cwmni

Er gwaethaf y momentary cyhoeddusrwydd gwael, roedd yr ymgyrch farchnata greadigol hon yn llwyddiannus! Yn ystod yr ymgyrch hysbysfwrdd, cynyddodd gwerthiant chowder clam Ivar dros 400 y cant, gan neidio gan fwy na 60,000 o werthiannau o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Fel y gwelir o'r erthygl hon, mae pobl yn cofio'r ymgyrch farchnata greadigol hon ac yn dal i siarad amdani. Chwiliad Google am Byrddau Byrddau Undersea Ivar yn dychwelyd dros 360,000 o ganlyniadau.

Siop Cludfwyd Allweddol

Yn amlwg, aeth cryn dipyn o waith cynllunio a gweithredu i sicrhau bod hysbysfyrddau tanfor yr Ivar yn ffug. Mae'r canlynol yn siopau tecawê allweddol i chi feddwl amdanynt ::

  • Roedd arteffactau corfforol a oedd yn caniatáu i luniau a fideos gael eu dal wrth i'r arteffactau corfforol gael eu darganfod.
  • Cymeradwywyd y stori gan hanesydd lleol dibynadwy.
  • Paratowyd a manteisiwyd ar y cwmni ar y cyhoeddusrwydd am ddim trwy wario arian yn hysbysebu'r stori wallgof a'r pris chowder clam wedi'i ostwng.
  • Roedd y stori yn wledig ond eto'n gredadwy ac fe ddaliodd sylw a dychymyg pobl.

Fel y gallwch weld, aeth y tîm yn Ivar's y tu hwnt i'r norm. Os ydych chi'n mynd i lwyddo, mae angen i chi fod yn barod i wneud yr hyn nad yw eraill yn barod i'w wneud. Creu rhywbeth hurt o ansawdd uchel. Crefft stori ddoniol a lled-gredadwy. Peidiwch â setlo am y status quo. Wrth farchnata, mae'r hufen yn codi i'r brig mewn gwirionedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.