Addysg ar Gyflymder Technoleg

addysg

Neithiwr cefais gyfle i siarad â'r Dosbarth CIT 499 yn IUPUI ar gyfer Thomas Ho. Roedd yn ddosbarth ymgysylltiedig, yn cynnwys rhai myfyrwyr nad oeddent wedi dod i'r gweithle, rhai a oedd wedi gweithio, a rhai a oedd yn gweithio ym maes technoleg ar hyn o bryd.

Wrth siarad â nhw, rhannais fy mhrofiadau ar sut mae busnesau'n dechrau mabwysiadu (neu'n cael eu gorfodi i fabwysiadu) cyfryngau cymdeithasol ar gyfer marchnata. Mae'r marchnata hwn yn cynnwys modelau cadw a chaffael. Mae busnesau'n ceisio addasu, ond rydyn ni'n gwybod pa mor araf mae rhai cwmnïau i newid.

Mae ein system addysg yn cael ei gorfodi i newid hefyd. Fe wnes i rannu'r fideo anhygoel hon Amy Stark anfon ataf ar gyfer y dosbarth:

Gobeithio imi adael argraff gyda’r dosbarth ar rai eitemau penodol iawn:

  • Ar gyfer ein graddedigion CIT sy'n mynd i mewn i Seilwaith, mae hwn yn gyfnod anhygoel rydyn ni'n byw ynddo - ble mae pŵer cyfrifiadurol yn symud o galedwedd a brynwyd i gymylau anghysbell. Mae'n newid sut rydyn ni'n adeiladu a darparu meddalwedd, sut rydyn ni'n defnyddio'r feddalwedd honno, a sut rydyn ni'n cychwyn busnesau ar-lein newydd. Soniais wrth y grŵp y dylen nhw fynd ar daith o amgylch BlueLock Indianapolis ei hun i ymweld â gwesteiwr wedi'i reoli. amgylchedd yn ogystal â Eastgate Mall Lifeline i ymweld â dyfodol datafarming.
  • Ar gyfer ein graddedigion CIT sy'n mynd i feddalwedd, Meddalwedd fel Gwasanaeth yw'r unig ddyfodol. Mae'r hen fodel o adeiladu a defnyddio meddalwedd ar gyfryngau yn ddiffygiol, yn ddrud, ac nid oes ganddo'r potensial diderfyn y mae SaaS yn ei wneud. Mae llawer o bobl yn dal i ffafrio'r hen fodel o ddefnyddio meddalwedd - byddwn i'n dadlau bod y busnes Mae SaaS yn fodel anghyffredin sy'n caniatáu i fusnesau ariannu twf yn gyflymach, dod yn broffidiol yn gynt, a pharhau i wella profiad y defnyddiwr heb lawer o fuddsoddiad.
  • I unrhyw fyfyriwr coleg, ni allaf bwysleisio rheoli enw da digon. Addysgu ein myfyrwyr ar adeiladu enw da ar-lein - naill ai trwy adeiladu prosiectau a'u defnyddio ar y we, blogio amdanynt, ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol, ac ymuno proffesiynol mae rhwydweithiau i ddechrau meithrin perthnasoedd proffesiynol i gyd yn gamau sydd eu hangen i gamu allan o'r coleg a chamu i yrfa lwyddiannus. Rwy'n credu y byddem ni i gyd yn cytuno, am y tro, y dyddiau recriwtio enfawr gan gwmnïau i'ch gorfodi chi i gerdded i mewn i fraster. swydd wedi hen ddiflannu. Trwy fynd ar-lein yn gynt, datblygu presenoldeb proffesiynol, a dechrau cyfarfod a chyfarch â gweithwyr proffesiynol rhanbarthol - efallai y cewch chi ergyd at rai ychydig o ddrysau agored.

Diolch i Dr. Thomas Ho a Chadeirydd CILT, Stephen Hundley yn IUPUI am y cyfle i rannu'r hyn rydw i wedi'i ddysgu gyda'r dosbarth. Ni allaf ddweud digon am ba mor anhygoel yw'r staff a'r cyfleusterau yn IUPUI - ac mae eu cael yn agored i entrepreneuriaid rhanbarthol a phobl cyfryngau cymdeithasol fel fi yn dangos pa mor ymroddedig ydyn nhw i symud addysg ar gyflymder technoleg!

Mae gan IUPUI le arbennig yn fy nghalon hefyd oherwydd dyma lle mae fy mab yn mynd i'r ysgol ar hyn o bryd. Mae Bill yn fyfyriwr anrhydedd yn IUPUI mewn Mathemateg a Ffiseg, yn diwtor labordy Mathemateg ac mae'n dechrau gwneud rhywfaint o ymchwil Ffiseg yno. Mae IUPUI wedi bod yn sefydliad anhygoel - yn cynnig ac yn annog fy mab i ehangu i gyfleoedd newydd a heriol bob dydd. Yn ddiweddar cafodd ei enwebu gan y staff ar gyfer y Ysgoloriaeth Barry Goldwater!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.