Mae'n bryd Newid Strategaethau Marchnata E-bost pan…

Gweithredwr dig

Mae'ch e-byst yn edrych fel hyn:
changethis topica

  1. Efallai bod llinell bwnc yn fwy cymhellol a phersonol yn lle “ChangeThis: Issue 46”
  2. Efallai bod rhai llinellau yn torri fel nad oes raid i mi lapio wrth i mi ddarllen (wnes i ddim ei ddarllen, roedd yn amhosib).
  3. Efallai e-byst MIME Aml-ran i anfon testun at y rhai sydd eisiau edrych yn blaen, ond HTML i'r rhai ohonom sy'n mwynhau e-bost wedi'i ddylunio'n dda.
  4. Cyflwyniad cymhellol efallai?
  5. Efallai rhywfaint o le gwyn rhwng pynciau i'w gwneud hi'n hawdd ei sganio?
  6. Penawdau efallai i dynnu sylw at y gwahanol bynciau a'u gwahaniaethu o'r disgrifiadau?
  7. Rhestr fwled efallai gyda'r dolenni a'r wybodaeth sy'n gysylltiedig â phob un?
  8. Efallai rhestr o ddolenni cyffredin yn ôl i'r wefan?
  9. Gwahanol efallai Darparwr Gwasanaeth E-bost os yw'ch un chi'n anodd ei ddefnyddio?

Y rhan ofnadwy yma yw hynny NewidThis'byline yw:

ChangeThis yn creu math newydd o gyfryngau. Math o gyfryngau sy'n defnyddio offer sy'n bodoli eisoes (fel PDFs, blogiau a'r we) i herio'r ffordd y mae syniadau'n cael eu creu a'u lledaenu.

Mae'n sefydliad gwych gyda llawer iawn o ddeunydd i ysgogi newid mewn arweinwyr ac entrepreneuriaid. Yn syml, mae'n rhy ddrwg eu bod yn dewis anwybyddu'r dull cyfathrebu sengl sy'n fy nghadw i ddod yn ôl i'w gwefan.

Rwy'n dad-danysgrifio.

5 / 8 / 2008: Er imi danysgrifio, cefais yr e-bost hwn heddiw. Ddim yn siŵr beth allai fod wedi digwydd ond roedd yn welliant enfawr:
newid hyn