Nid Eu Nam hwy, Yr eiddoch chi ydyw

Rwy'n cael fy hun yng nghanol goryfed mewn llyfr unwaith eto, gyda phedwar ar fy mhlat ar hyn o bryd.
Bach yw'r Newydd Mawr

Codais i Bach yw'r Newydd Mawr, gan Seth Godin, y penwythnos hwn. Rwyf eisoes yn ei fwynhau er i Mr Godin fy synnu. Pe bawn i wedi darllen ychydig mwy am y llyfr, byddwn wedi sylwi bod y deunydd yn gasgliad o'i waith ... mae'n debyg ei fod yn debyg iawn i wrando ar 'Greatest Hits', gwych clywed yr holl ganeuon ... ond tybed pam na wnaethoch chi hynny dim ond gwrando ar yr holl CDs oedd gennych chi ar y silff.

Ar ddiwedd y dydd, rydw i wedi anghofio llawer o'r hyn rydw i wedi'i ddarllen neu ei glywed gan Mr. Godin. Mae'n rhywbeth rydyn ni i gyd yn dioddef ohono. Faint o bob llyfr ydych chi'n ei gofio? Yn ffodus, rydw i'n prynu clawr caled oherwydd fy mod i'n aml yn codi hen lyfrau ac yn pori drwyddynt am ysbrydoliaeth a syniadau. Dyma un o'r llyfrau hynny. Os byddaf yn syml yn codi'r llyfr hwn ac yn darllen y darn rydw i ar fin siarad amdano, bydd wedi bod yn werth 10 gwaith yr hyn a dalais.

Mae Mr. Godin yn ysgrifennwr hynod dalentog - yn aml yn rhoi'r sefyllfaoedd mwyaf cymhleth mewn termau syml y gallwch chi weithredu arnyn nhw. Nid oes llawer o awduron eraill yn ysbrydoli'r ffordd y mae'n ei wneud. Ac rwy'n siŵr nad oes gan lawer o awduron eraill y canlynol y mae Mr Godin yn ei wneud. Nid yw ei ddarlleniad yn dweud wrthych beth rydych chi'n ei wneud yn anghywir neu'n iawn, mae'n gofyn y cwestiynau ac yn nodi'r pethau sy'n gwneud i chi wynebu'ch sefyllfaoedd yn uniongyrchol.

Ar dudalen 15, dywed Seth:

Os nad yw'ch cynulleidfa darged yn gwrando, nid eu bai nhw yw hynny, eich un chi ydyw.

Efallai nad yw hynny'n swnio fel anferth wow, ond y mae yn wir. Gellir trawsnewid y datganiad yn nifer o wahanol adeiladau:

  • Os na all eich cwsmeriaid ddefnyddio'r feddalwedd, nid eu bai nhw yw hynny, eich un chi ydyw.
  • Os nad yw'ch rhagolygon yn prynu'r cynnyrch, nid eu bai nhw ydyw, eich un chi ydyw.
  • Os nad ydyn nhw'n ymweld â'ch gwefan, nid eu bai nhw yw hynny, eich un chi ydyw.
  • Os nad yw'ch gweithwyr yn gwrando, nid eu bai nhw yw hynny, eich un chi ydyw.
  • Os nad yw'ch pennaeth yn gwrando, nid eu bai nhw ydyw, eich un chi ydyw.
  • Os nad yw'ch cais yn gweithio, nid eu bai nhw ydyw, eich un chi ydyw.
  • Os nad yw'ch priod yn gwrando, nid eu bai nhw ydyw, eich un chi ydyw.
  • Os nad yw'ch plant yn gwrando, nid eu bai nhw yw hynny, eich un chi ydyw.
  • Os nad ydych chi'n hapus, nid eu bai nhw yw hynny, eich un chi ydyw.

Mae'n debyg mai'r pwynt yw, beth sydd Chi mynd i wneud amdano? Aiff Seth ymlaen:

Os nad yw un stori'n gweithio, newidiwch yr hyn rydych chi'n ei wneud, nid pa mor uchel rydych chi'n gweiddi (neu'n cwyno).

Newid yr hyn rydych chi'n ei wneud. Mae gennych chi'r pŵer i newid. Nid yw newid yn golygu bod yn rhaid i chi ei wneud ar eich pen eich hun, serch hynny. Gofynnwch am help os oes ei angen arnoch chi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.