Nid yw'n dod yn haws i farchnatwyr

marchnatwr prysur

Mae allwedd i lawer o'r dolenni rwy'n eu rhannu a'r swyddi rwy'n eu hysgrifennu ar y blog hwn yn awtomeiddio. Mae'r rheswm yn syml ... ar un adeg, gallai marchnatwyr siglo defnyddwyr yn hawdd gyda brand, logo, jingle a phecynnu braf (dwi'n cyfaddef bod Apple yn dal i fod yn wych ar hyn).

Roedd y cyfryngau yn ddigyfeiriad. Hynny yw, gallai Marchnatwyr ddweud y stori ac roedd yn rhaid i ddefnyddwyr neu ddefnyddwyr B2B ei derbyn ... waeth pa mor gywir oedd hynny. Roedd gan farchnatwyr 3 sianel o deledu cenedlaethol, radio lleol, y papur newydd, hysbysfyrddau, cynadleddau, y Tudalennau Melyn (gwreiddiol), datganiadau i'r wasg a phost uniongyrchol. Roedd bywyd yn eithaf syml.

Nawr mae gennym gannoedd o sianeli o deledu lleol a chenedlaethol, radio lleol a lloeren, papurau newydd, post uniongyrchol, e-bost, gwefannau ar ffurf pamffled, blogiau, rhwydweithiau cymdeithasol diderfyn, peiriannau chwilio lluosog, gwefannau nod tudalen cymdeithasol di-ri, micro-flogiau, Porthwyr RSS, cyfeirlyfrau gwe, hysbysfyrddau, datganiadau i'r wasg, papurau gwyn, achosion defnydd, tystebau cwsmeriaid, llyfrau, cynadleddau, hysbysebu theatr ffilm, telefarchnata, mini-gynadleddau, criw o wahanol Dudalennau Melyn, post uniongyrchol, papurau newydd am ddim, marchnata symudol, tâl hysbysebu -per-glicio, hysbysebu baneri, hysbysebu cysylltiedig, teclynnau, hysbysebu gemau fideo, marchnata fideo, marchnata firaol, targedu ymddygiad, targedu daearyddol, marchnata cronfa ddata, rhaglenni atgyfeirio, rheoli enw da, cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, graddfeydd, adolygiadau… y rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen ... ac yn tyfu bob dydd.

Yn anffodus, nid yw adrannau Marchnata wedi tyfu gyda'r llanc eang o gyfryngau, maen nhw wedi crebachu mewn gwirionedd. Yn ogystal, mae cwricwlwm y myfyriwr Marchnata cyffredin flynyddoedd ar ei hôl hi lle mae angen inni fod. Ni allaf helpu ond tybed pa mor llydan y mae'n rhaid i'r intern marchnata cyffredin fod pan fyddant yn cyrraedd y drws o'r diwedd!

Mae angen help ar farchnatwyr

Ar yr un pryd, y Rhyngrwyd - aka Y Superhighway Gwybodaeth -, mae ganddo gyflenwad diddiwedd o farnau ac adnoddau i unrhyw un sydd â diddordeb i ddidoli drwyddo. Y broblem yw bod y farn yn ddiddiwedd - ac nid yw llawer ohono'n gweithio'n dda.

Nid yw'n dod yn haws i Farchnatwyr, felly maen nhw'n estyn allan am help yn gyson. Ond nid yw help bob amser yn eu llywio i'r cyfeiriad cywir.

Pwy ydych chi'n ymddiried?

We hen ysgol dysgodd marchnatwyr sut i brofi, mesur, profi a mesur eto i flaenoriaethu ein hymgyrchoedd a defnyddio cryfderau pob cyfrwng wrth sicrhau bod yr enillion ar fuddsoddiad yn cael eu cynnal yn gyson. Fe wnaethon ni ddysgu sut i awtomeiddio i gynyddu nifer y cyffwrdd a gawsom gyda chwsmeriaid a rhagolygon wrth leihau'r adnoddau cyffredinol yr oedd eu hangen. Rydyn ni wedi dysgu sut i wahanu'r signal o'r sŵn, darllen trwy gymwysiadau ymarferol, a dysgu'n gyflym ac yn ffyrnig.

Mae gwrthdaro yn digwydd ar hyn o bryd rhwng cynghorwyr marchnata ifanc delfrydol y Rhyngrwyd a'r hen weithwyr proffesiynol busnes profiadol. Rydyn ni wedi darllen yr hype wrth i ganolig ar ôl canolig gyrraedd y farchnad am yr 20 mlynedd diwethaf. Dewch o hyd i'ch gweithiwr proffesiynol sydd wedi bod trwy hyn ac sy'n gwybod sut i ddod o hyd iddo.

Mae eich busnes yn dibynnu ar y rhai rydych chi'n ymddiried ynddynt! Sicrhewch fod gan y rhai yr ydych yn ymddiried ynddynt y profiad angenrheidiol i wylio trwy'r ddelfrydiaeth a chyrraedd yr hyn a fydd yn gyrru'ch busnes.

Un sylw

  1. 1

    Rydych chi'n siarad y gwir. Pan gefais fy mhen-glin yn ddwfn i fy ngradd meistr, dysgais yn gyflym iawn bod yr adran ar ei hôl hi o ran pa offer cyfryngau sydd gennym i gyfleu ein neges. Fel gweithiwr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus, rwy'n ei chael hi'n anodd cadw i fyny â'r dechnoleg.

    Ond os oes un peth rydw i wedi'i ddysgu. Mae'n werthfawr astudio tueddiadau. Edrychwch ar yr hyn y mae pobl yn ei ddefnyddio i gyfathrebu a'r hyn nad ydyn nhw'n ei ddefnyddio. Wrth gwrs, mae hynny'n mynd yn fwy cymhleth pan ddechreuwn segmentu cynulleidfaoedd.

    Yn y diwedd, rwy'n credu bod yr hyn y mae pobl yn ei ddefnyddio i gyfathrebu yn llai pwysig na'r neges sy'n cael ei chyfleu. Os yw'r neges yn syml, yn syndod, yn gredadwy, yn goncrit, yn cyffwrdd â'r emosiynau ac yn adrodd stori, yna mae hynny'n cynhyrchu gwell enillion ar fuddsoddiad, a ddylai gael ei fesur mewn doler a sent, ond hefyd o ran sut mae perthnasoedd yn cael eu hadeiladu a'u cynnal.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.