Nid Ymdrech sy'n Rhyfeddu Pobl

PrysurDatgelodd uwch ddatblygwr yn fy ngwaith heddiw adroddiad newydd ei fod wedi ei ysgrifennu dros y penwythnos. Mae'n adroddiad trawiadol, wedi'i adeiladu gyda gwasanaethau adrodd SQL, mae'n perfformio'n wych, mae'n gywir, ac wedi'i drefnu'n dda.

Wrth i ni ei gyflwyno i'n pobl fewnol, nododd y datblygwr y byddai pobl yn y cwmni'n rhyfeddu, ond byddai'r datblygwyr eraill yn cael cwtsh oherwydd eu bod yn gwybod pa mor hawdd oedd hi i raglennu'r adroddiad. Efallai y bydd y datblygwyr eraill hynny yn chwerthin, ond nid nhw yw'r rhai sy'n cael y sylw.

Atebais i'r datblygwr nad ymdrech sy'n syfrdanu ein cleientiaid neu ein gweithwyr. Nid oes ganddynt unrhyw syniad beth sydd ei angen y tu ôl i'r llenni i wneud i bethau weithio. Ac nid oes ots ganddyn nhw (fel na ddylen nhw) cyhyd â'i fod yn gweithio. Mae'n syniadau, menter, ac yn anad dim yr effaith sy'n syfrdanu pobl. Mae gan waith caled ei le, peidiwch â'm cael yn anghywir. Wrth imi heneiddio, serch hynny, rwy’n gweld mwy o bobl sy’n cael eu dyrchafu, yn llwyddiannus, neu’n gyfoethog - nid oherwydd eu bod wedi gweithio’n galed, ond oherwydd bod ganddyn nhw syniadau gwych, menter wych, neu effaith fawr.

SYNIADAU, MENTEROL, ac yn anad dim, EFFAITH sy'n syfrdanu pobl - nid ymdrech.

Nid yw hynny'n golygu nad wyf yn gweithio'n galed. Rwy'n gweithio'n gyson - mae fy mlog mewn gwirionedd yn seibiant dyddiol i mi. Gyda chinio a mynd am dro yn y prynhawn, mae gweddill fy amser yn gweithio, yn y gwely, yn darllen, neu'n amser gyda fy mhlant. Rwy'n caru gwaith, dyna pam rwy'n ei wneud. Dwi ddim yn meddwl ei fod fel y 'dyddiau' da lle mae 'gwaith caled yn talu ar ei ganfed'. Mae'r dyddiau hynny ymhell y tu ôl i ni! Efallai y bydd gwaith caled yn talu'r biliau, ond nid yw'n talu ar ei ganfed yn y tymor hir. Y cyfan fydd gennych chi ar ddiwedd eich oes yw pentwr cyfan o waith wedi'i wneud.

Efallai na fydd gwaith y datblygwr hwn wedi cymryd llawer o ymdrech - ond bydd ei syniad, ei fenter i weithredu arno, a'r effaith y bydd yn ei gael ar ein cleientiaid yn rhywbeth y mae'r cwmni cyfan yn elwa ohono.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.