Iterable: Llwyfan Marchnata Twf Traws-Sianel

Profiadau Traws-Sianel Iterable

iradwy yn llwyfan marchnata twf sy'n galluogi brandiau i greu, gweithredu a gwneud y gorau o ymgyrchoedd traws-sianel. Mae brandiau blaenllaw, fel Zillow, SeatGeek, a Box, yn dewis Iterable i bweru ymgysylltiad cwsmeriaid trwy gydol y cylch bywyd cyfan gydag argymhellion cynnwys a hyblygrwydd data digyffelyb.

Ymgysylltu â Chwsmeriaid Traws-Sianel Iterable

Ymgysylltu â Chwsmeriaid Traws-Sianel Iterable

Mae profiadau cwsmeriaid o'r radd flaenaf yn dechrau gyda'r pum cydran allweddol o lwyddiant marchnata twf: adnabod cynulleidfaoedd, integreiddio data hyblyg, cyfansoddiad ymgyrch cylch bywyd, personoli ar sail ymddygiad ac optimeiddio perfformiad.

Segmentu Cynulleidfa Iterable

Segmentu Cynulleidfa Iterable

Deall nodweddion a hoffterau unigryw pob cwsmer trwy storio cannoedd o feysydd data digwyddiadau demograffig ac arfer ar gyfer pob proffil defnyddiwr. Rhannwch eich tanysgrifwyr yn ddeinamig ar gyfer ymgyrchoedd wedi'u targedu'n uchel, yna crëwch gynulleidfaoedd sy'n edrych yn ôl ac ail -getio defnyddwyr ar gyfryngau cymdeithasol.

Integreiddio Data Iterable

Integreiddio Data Iterable

Trosoledd holl ddata demograffig, ymddygiadol a digwyddiadau eich tanysgrifwyr - yn fewnol ac oddi wrth drydydd partïon - mewn amser real i sbarduno negeseuon ac ymgyrchoedd wedi'u personoli.

Mae model data hyblyg Iterable, APIs modern a llyfrau gwe cyffredinol yn adfer gwybodaeth o unrhyw ffynhonnell ar raddfa bron yn ddiderfyn.

Cyfansoddiad Ymgyrch Cylch Bywyd Iterable

Cyfansoddiad Ymgyrch Cylch Bywyd Iterable

Dylunio ymgyrchoedd marchnata soffistigedig, a sbarduno negeseuon perthnasol ar draws e-bost, gwthio symudol, SMS, mewn-app, gwthio gwe, post uniongyrchol, ail -getio cymdeithasol a mwy.

Mae Stiwdio Llif Gwaith llusgo a gollwng Iterable yn caniatáu ichi ychwanegu hidlwyr, amserlennu oedi, awtomeiddio sbardunau ac actifadu negeseuon mewn un platfform

Personoli ar sail Ymddygiad Iterable

Personoli ar sail Ymddygiad Iterable

Hwyluso sgyrsiau rhyngweithiol gyda phob cwsmer unigol trwy greu negeseuon wedi'u targedu'n uchel sy'n unigryw iddyn nhw, yn y foment honno, ble bynnag maen nhw.

Adeiladu cynnwys personol, deinamig gydag adeiladwr templed hawdd ei ddefnyddio Iterable, rhesymeg handlebars datblygedig, porthwyr data, a phytiau safonol.

Unigoliaeth Cynnwys Catalog Iterable

Peiriant unigoli sy'n cael ei yrru gan fetadata yw Catalog. Gyda Catalog Iterable, gall marchnatwyr greu profiadau negeseuon wedi'u personoli'n ddwfn sy'n deillio o ddata cwsmeriaid parti cyntaf - popeth o fanylion proffil personol i ddewisiadau ymddygiadol casgliadol. Mae Catalog yn actifadu'r ehangder llawn o ddata sydd wedi'i gynnwys yn y pentwr marchnata, gan ei gwneud hi'n bosibl i farchnatwyr greu profiadau marchnata deinamig sy'n berthnasol ar draws graddfa cronfa ddata cwsmeriaid yn hawdd. 

Bwytai Catalog Gerllaw

Cyn defnyddio Catalog, roedd ein ap wedi'i gyfyngu i ddarparu generig 5 top rhestr o feysydd gwersylla ym mhob gwladwriaeth fel argymhellion. Nid oedd gennym unrhyw allu i argymell meysydd gwersylla yn ddeinamig i ddefnyddwyr yn seiliedig ar eu proffiliau. Ar ôl gweithredu Catalog, newidiodd ein strategaeth farchnata gyfan i chwarae matsiwr maes gwersylla unigol gyda'n defnyddwyr - gan bontio'r bwlch rhwng y gwersyllwr a maes y gwersyll. Roeddem yn gallu segmentu mewn ffyrdd na welwyd erioed o'r blaen. Roeddem nid yn unig yn gallu cynyddu ein gallu i argymell meysydd gwersylla, ond hefyd darparu meysydd gwersylla mwy personol i bob defnyddiwr.

Anthony Easton, Pennaeth Datblygu Cynulleidfa yn Y Dyrt

Optimeiddio Perfformiad Iterable

optimeiddio perfformiad ailadroddadwy

Mae Iterable Insights wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i ddelweddu'ch ymgyrchoedd, olrhain eich perfformiad, ac ailadrodd yn gyflym. Dewiswch o sawl math siart gwahanol, darparwch restr redeg o ymgyrchoedd a chynyddwch eich llwyddiant ymgyrchu orau gydag adroddiadau arfer a dangosfyrddau.

Mae arbrofion yn gwella metrigau ymgyrchu beirniadol trwy brofion A / B cadarn a phrofion aml-amrywedd sy'n awto-ddewis y cynnwys buddugol i hybu agoriadau, cliciau ac addasiadau.

Trefnwch Demo Iterable

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.