A yw'n Gyfryngau “Cymdeithasol” mewn gwirionedd?

Cyfryngau CymdeithasolMae gen i 36 o ffrindiau ymlaen Facebook, 122 o gysylltiadau ar LinkedIn, 178 o Aelodau yn fy MyBlogLog gymuned, cwpl dwsin ar MySpace, tua 60 o ffrindiau ar Yahoo! Instant Messenger, 20 ar AOL Instant Messenger a 951 o gysylltiadau syfrdanol ar Plaxo! Rydw i ymlaen hefyd Ryze, MyColts.net, Jaiku, Twitter a darllenais tua dwsin o flogiau ffrindiau (ymhlith y tua 300 o borthwyr eraill rwy'n eu casglu a'u hadolygu).

Mae gen i gywilydd dweud wrth bobl fod gen i dri chyfrif Rhyngrwyd ... nid un. Mae fy ffôn wedi'i gysylltu, mae fy nghartref wedi'i gysylltu, ac mae gen i gyfrif T-Mobile ar gyfer mynediad gan Starbucks and Borders (lle rydw i do cwrdd â ffrindiau mewn gwirionedd). Mae gen i hefyd yn y gwaith, wrth gwrs. Gallwch chi chwerthin, ond mae'n debyg y byddwch chi'n cael eich gwifrau ar yr un lefel mewn ychydig flynyddoedd hefyd. Mae'n digwydd bod yn yrfa a hobi i mi.

O ystyried yr holl gyfryngau cymdeithasol rydw i'n rhan ohonyn nhw, ydw i wir yn gymdeithasol?

Second LifeRoeddwn yn siarad â rhai gweithwyr proffesiynol marchnata dielw y diwrnod o'r blaen a cheisiais egluro Second Life i nhw. Ceisiwch egluro Second Life i argraffu gweithwyr proffesiynol marchnata cyfryngau ac ni allwch helpu ond cael ychydig o gwtsh a snickers. Yn olaf dywedodd rhywun:

“Nid yw hyn yn swnio mor gymdeithasol i mi. Mae'n swnio'n wrthgymdeithasol. ”

Nodyn Personol: Mae Second Life yn bendant yn lefel o uber-geekdom nad wyf yn ymdrechu i'w gael. Mae gen i ddigon o heriau gyda fy Bywyd Cyntaf na gweithio ar Ail un.

Rwy'n credu ei bod hi wedi marw. Nid yw hyn yn gymdeithasol o gwbl. Mae angen mwy na gwylio, darllen neu wrando ar gymdeithasol ... mae yna gydnabod iaith gorff pobl, atyniad, cyffwrdd, arogli ... dim ond edrych yn eu llygaid.

Weithiau pan fyddaf yn ymwneud yn ddwfn â fy ngwaith, bydd fy merch yn mynd ar y cyfrifiadur y tu ôl i mi (yn llythrennol 6 troedfedd i ffwrdd) a IM fi… “Helo Dad! lol ”(mae hi'n 13). Fel rheol, rydw i'n troi o gwmpas ac yn dechrau chwerthin ... mae'n golygu fy mod i wedi bod ar y cyfrifiadur yn ddigon hir ac angen treulio peth amser i ffwrdd o'r monitor. Diolch byth, bydd hi'n gwasgaru ei hun ar draws fy nghadair ac yn bygio'r hec allan ohonof nes i mi gamu i ffwrdd o'r gliniadur. Rwy'n ffodus i gael rhywun sy'n poeni digon amdanaf i wneud hynny.

Cyfrifon yr Ymennydd

TelosaiddYn 2000, i roedd mwnci yn rheoli braich trwy'r Rhyngrwyd. Nawr mae yna gychwyn hyd yn oed, o'r enw numenta, sy'n gweithio i baru deallusrwydd artiffisial â deallusrwydd dynol.

Mae hyn yn dechrau fy atgoffa o'r Telosiaid ar y bennod Star Trek gyntaf. Nhw oedd y corachod hyll gyda phennau braster mawr a fyddai'n cadw pobl yn garcharorion trwy greu rhithiau yn eu pennau yn delepathig. (Dywedwch wrthyf eich bod yn cofio hynny bennod, “Y Cawell”. Roedd yn gyn-Shatner hyd yn oed! Y peilot drutaf ar NBC).

Dim ond yn y gwaith roedden ni'n arfer ei gysylltu, yna gartref, nawr ar ein ffonau symudol ... ydy'r ymennydd nesaf mewn gwirionedd? A fydd gennym ni hyd yn oed unrhyw fath o fywyd y tu allan i'r Rhyngrwyd? Mae'n mynd yn fath o frawychus, ynte?

O yn sicr, os gallwn gysylltu trwy'r ymennydd â'r Rhyngrwyd, meddyliwch pa mor gyflym y gallem ysgrifennu a defnyddio cod. Fe allwn i adeiladu fferm ddatblygwr gyda choffi mewn pizza a pizza stwnsh trwy diwbiau stumog ac adeiladu Un Pwynt Pum Bywyd. (Rhywle rhwng y Bywydau Cyntaf a'r Ail Fyw).

Nid yw'n swnio'n rhy gymdeithasol i mi, chwaith. Mae angen i mi fynd allan mwy.

PS: Beth ydych chi'n meddwl y bydd cyfrif Net Brain yn rhedeg?

4 Sylwadau

 1. 1

  A yw hwn yn amser gwael i ddweud wrthych eich bod wedi colli cyngerdd GWYCH yn The Lawn nos Wener, neu'n amser da i'ch atgoffa bod eich presenoldeb wedi'i golli? Pob lwc gyda'ch achlysurol dad-blygio. Mae wedi fy ngwasanaethu'n dda iawn. Efallai bod gen i ychydig llai o wybodaeth ond rwy'n bendant yn teimlo mwy o gysylltiad â phobl.

 2. 3

  Diffoddwch eich ffôn o bryd i'w gilydd.

  Diffoddwch e-bost o bryd i'w gilydd.

  Ewch i weld y mynyddoedd a'r coedwigoedd a'r môr!

  Dim angen Second Life, na, thx!

  Mae gen i ddigon o dechnoleg yn fy bywyd cyntaf nawr! 🙂

  Cheers!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.