A yw E-bost yn farw?

e-bost wedi marw

e-bost wedi marwPan ddarllenais y stori ddiweddar am Grŵp TG yn y DU a waharddodd e-bost, Roedd yn rhaid i mi stopio a meddwl am fy ngweithgaredd fy hun yn ddyddiol a faint mae e-bost yn fy ysbeilio o ddiwrnod cynhyrchiol. Gofynnais y cwestiwn i'n darllenwyr trwy Zoomerang pleidleisio ac ychydig iawn oedd yn credu y byddai e-bost yn marw unrhyw bryd yn fuan.

Nid e-bost yw'r broblem, yn fy marn i. Pan ddefnyddir e-bost yn effeithiol, mae'n hynod effeithlon. Mae cael cyfathrebiad ysgrifenedig, cryno sy'n egluro nodau a phrosesau yn ei gwneud hi'n hawdd i bobl weithredu ar yr e-byst hynny. Nid wyf yn credu bod cwmni'r DU yn helpu ei hun trwy rwystro proses gyfathrebu brif ffrwd sy'n cael ei mabwysiadu'n gyffredinol. Gallent fod wedi gosod rhai rheolau ymgysylltu yn syml o ran sut roeddent yn rheoli eu e-bost yn fewnol.

Y broblem yw SPAM ac y broses lle yr ydym ni tanysgrifio i e-bostio. Mewn 20 mlynedd, nid ydym wedi newid unrhyw beth yn y broses tanysgrifio e-bost. E-byst gwych gan gwmnïau da parhau i gael eu blocio, Tra bod sbamwyr yn parhau i gael e-bost drwodd. Yr effaith ar gynhyrchiant (a'r amgylchedd) yn anhygoel.

Hyd nes y bydd ISP (Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd) yn camu i fyny â methodoleg newydd, bydd y mater yn parhau. Fy argymhelliad fyddai i Google Apps ddatblygu proses gofrestru caniatâd ar gyfer marchnatwyr a rheoli'r optio i mewn ar eu gweinyddwyr eu hunain. Gallai cwmnïau fel fy un i gofrestru ein parthau gyda'r ISP a diffodd unrhyw gyfathrebiadau na chaniateir. Bob tro y byddwn yn optio i mewn i gylchlythyr, byddai'r optio i mewn yn cofrestru gyda'r ISP ... nid yr ESP (Darparwr Gwasanaeth E-bost). Ni fyddai angen unrhyw beth arall ar yr ISP ... gallent rwystro pob e-bost ac eithrio'r cyhoeddiadau a ganiateir.

infograffig defnydd e-bost

Infograffig gan Enillion Gweladwy.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.