Y Cwestiynau Na Gofynnir Am Ello

cwestiynau ello

Rwy'n siŵr bod rhywun yn gofyn y cwestiynau hyn, ond rydw i'n mynd i drywanu arno beth bynnag oherwydd nad ydw i wedi dod o hyd iddyn nhw. Ymunais Mae'n yn eithaf cynnar - diolch i'm ffrind a chyd-gaeth i dechnoleg marchnata, Kevin Mullett.

Ar unwaith, o fewn y rhwydwaith bach mi wnes i grwydro a darganfod rhai pobl anhygoel nad oeddwn i erioed wedi cwrdd â nhw o'r blaen. Dechreuon ni rannu a siarad ... ac roedd yn eithaf anhygoel. Dywedodd rhywun hyd yn oed fod gan Ello hynny arogl rhwydwaith newydd. Dros y penwythnos, treuliais fwy o amser yno nag ar Facebook ... yn bennaf yn gwylio delweddau ac yn darganfod pobl.

Pam Ydyn Ni Angen Ello?

Mae'r wefr uniongyrchol o amgylch Ello a thwf enfawr yn dweud un peth wrthyf: Nid ydym yn hapus â'r rhwydweithiau sydd gennym. Mae rhai pobl yn canolbwyntio ar y ffaith nad oes gan Ello fabwysiadu torfol, mae eraill yn canolbwyntio ar nodweddion. Mae'r ddau ohonyn nhw'n colli'r pwynt. Nid yw'n ymwneud â'r mabwysiadu na'r nodweddion, mae'n ymwneud ag a yw'r rhwydwaith yn meithrin gwell cyfathrebu iach rhwng bodau dynol.

Ai Ello yw'r Ateb?

Na, nid yn fy marn i. Rwy'n gwybod bod Ello yn beta ond maen nhw wedi bod yn glir ynglŷn â'u gweledigaeth erbyn ysgrifennu maniffesto:

Mae hysbysebwyr yn berchen ar eich rhwydwaith cymdeithasol. Mae pob post rydych chi'n ei rannu, pob ffrind rydych chi'n ei wneud a phob dolen rydych chi'n ei dilyn yn cael ei olrhain, ei recordio a'i droi'n ddata. Mae hysbysebwyr yn prynu'ch data fel y gallant ddangos mwy o hysbysebion i chi. Chi yw'r cynnyrch sy'n cael ei brynu a'i werthu.

Nid yw'n nodi hyn, ond rydw i'n mynd i aralleirio ychydig a nodi bod Ello yn credu bod clymu i mewn â doleri corfforaethol yn werth ei werthu, mai cwmnïau yw'r gelyn.

Maen nhw'n anghywir. Mae gan fodau dynol berthnasoedd â busnesau, cynhyrchion a gwasanaethau bob dydd - ac mae'r mwyafrif ohonom yn gwerthfawrogi'r perthnasoedd hynny. Nid y cwmnïau sy'n adeiladu'r cynhyrchion rydw i'n eu prynu yw fy ngelyn, rydw i eisiau iddyn nhw fod yn ffrind i mi ... ac rydw i eisiau dyfnhau fy mherthynas â nhw.

Rwyf am iddynt wrando arnaf, ymateb i mi, a chyfathrebu â mi yn bersonol pan fyddant yn gwybod y bydd gennyf ddiddordeb.

Mae Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol yn ein Methu Ni

Yn nyddiau cynnar Facebook, caniatawyd i gwmnïau sefydlu tudalennau i adeiladu eu cymuned a meithrin perthnasoedd y tu hwnt i bobl â'r brandiau yr oeddent yn eu gwerthfawrogi. Addewid marchnata cyfryngau cymdeithasol oedd hi - nad oedd yn rhaid i ni wthio hysbysebion o flaen pawb a'u gorfodi trwy dwndwr o ymyrraeth i geisio gwasgu ychydig o werthiannau allan. Gallai busnesau a defnyddwyr gyfathrebu â'i gilydd mewn rhyngwyneb hardd sy'n seiliedig ar ganiatâd.

Fe wnaethon ni adeiladu ein cymunedau ac ymgysylltu ... ac yna tynnodd Facebook y ryg allan oddi tanom. Dechreuon nhw guddio ein diweddariadau tudalen. Maent bellach yn ein gorfodi i hysbysebu i'r union bobl a ofynnodd am ymgysylltu!

Hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yw'r safon marchnata crap de facto - yn ddigyfnewid ers i'r darn post uniongyrchol cyntaf, yr hysbyseb papur newydd cyntaf, neu'r hysbyseb peiriant chwilio cyntaf dynnu ein sylw oddi wrth y cynnwys yr oeddem yn gofalu amdano. Mae hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol yn fethiant.

A yw Ello yn Wahanol?

Ychydig ddyddiau i ddefnyddio Ello, cefais fy dilyn @ausdom. Rwy'n chwilfrydig am unrhyw un sy'n fy nilyn felly cliciais drwodd a mynd ar unwaith. Mae Ausdom yn logo ac mae eu diweddariadau yn gwthio eu cynhyrchion. Ugh ... mae'r SPAM cyntaf wedi taro Ello. Rwy’n amau ​​mai Ausdom yw’r brand cyntaf yno, ond nhw oedd y cyntaf i fy nilyn er mwyn iddyn nhw gael y sôn.

Fy rhagfynegiad yw y bydd Ello nawr yn drech na chyfrifon brand (yn debyg iawn i Twitter), heb unrhyw wahaniaethu na chyfyngiadau. Dyma’r broblem, fy ffrindiau. Er ein bod am greu perthnasoedd â brandiau, nid ydym am iddynt gael eu symud i lawr ein gyddfau. Nid prynu a gwerthu data sy'n fy mhoeni yn y cyfryngau cymdeithasol (er bod mynediad y llywodraeth iddo yn dychryn yr uffern ohonof), ffiaidd marchnata gwael y cyfryngau cymdeithasol sy'n fy mygio. Bydd Ello yn cael ei or-redeg yn fuan a'i ddinistrio oni bai eu bod yn gwneud hyn am bobl yn gyntaf ac yn cynnwys y brandiau.

Y Rhwydwaith Cymdeithasol sydd ei Angen arnom!

Byddaf yn llawen rhoi unrhyw frand fy data cyhyd ag y byddaf yn ei ddarparu iddynt yn gyfnewid am brofiad defnyddiwr a marchnata gwell. Nid oes angen iddynt ei brynu. Nid wyf am i gwmni allu cofrestru ar blatfform a dechrau siarad â mi. Rwyf am iddynt aros yn oddefol nes i mi wneud y symudiad cyntaf.

Nid Ello yw'r ateb ac nid hwn fydd yr ateb sy'n barnu yn ôl eu maniffesto. Ond does dim amheuaeth ein bod ni'n llwglyd am newid! Mae angen rhywbeth heblaw Twitter, Facebook, LinkedIn a Google+ arnom. Rydym eisiau rhwydwaith lle mae cyfyngiadau sy'n rhoi'r defnyddiwr â gofal ac helpu'r marchnatwr meithrin perthnasoedd parchus ag arweinwyr, rhagolygon a chwsmeriaid.

Byddai busnesau'n ariannu'r math hwn o rwydwaith. Mae busnesau'n talu miloedd o ddoleri am offer i fonitro ac ymateb i sgyrsiau cyfryngau cymdeithasol, siawns na fyddant yn talu ffi tanysgrifio i rwydwaith sy'n darparu rhyngwyneb am ddim i ddefnyddwyr ond sy'n galluogi creu a thyfu perthnasoedd sy'n seiliedig ar ganiatâd. PS: Fe wnes i gyflwyno cynnyrch fel hwn i ddeorydd unwaith ac fe gafodd ei basio drosodd. Hoffwn pe bai gennyf yr arian i'w adeiladu!

Gyrrwch y gwahoddiad ataf os ydych chi wedi dod o hyd i'r rhwydwaith hwnnw!

5 Sylwadau

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

    Rwy'n gwybod fy mod i'n hen ddyn oherwydd rwy'n gobeithio'n gyfrinachol y bydd pobl yn dod i bwynt lle maen nhw'n sylweddoli y gallen nhw fod â chynnwys llawer gwell pe bydden nhw'n barod i dalu rhywbeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.