A yw Parcio Parth yn Werth?

ParcioNa… neu efallai ddim. Nid i mi, beth bynnag.

What is Domain Parking? It's when you have a great idea for a domain name, you check to see if it's purchased. It's not… so you buy it. Instead of utilizing the domain for a website, you ‘park' it. Domain parking is a means of additional income and some of the largest owners of domain names make millions at it. There are two ways to make money with domain parking:

 1. Weithiau mae pobl yn teipio a URL yn hytrach na chwilio amdano. Os ydych chi'n digwydd bod â'r enw parth, gallwch chi roi hysbysebion cymwys ar y dudalen lanio. Os yw pobl yn clicio ar yr hysbyseb, rydych chi'n cael eich talu gan yr hysbysebwr.
 2. Mae pobl eisiau'r enw parth, felly maen nhw'n gwneud cynnig i chi.

Gan fy mod yn darllen erthygl heddiw, fe wnaeth fy atgoffa am brawf o'r busnes hwn yr oedd angen i mi adrodd yn ôl arno. Dros flwyddyn yn ôl, darllenais am gwpl o safleoedd yng nghylchgrawn Business 2.0 a oedd yn cynnig adnoddau Parcio Parth. Ar y pryd, Sedo oedd un o'r cwmnïau parcio parth nad oedd ganddo unrhyw daliadau ymlaen llaw. Ysgrifennais bost blog yn nodi y byddwn yn rhoi ergyd iddo.

Yr enw parth y cefais y lwc orau ag ef oedd navyvets.com. After a year of having the domain parked, I had 93 hits that made $1.22 with no offers for the selling price of $2,500. Since I pay $14.95 per year for each renewal of the domain, that's a nice loss.

Dyna oedd fy nghysylltiad a berfformiodd orau.

Of course there are ways of making this actually work. If I had thousands of domain names parked with a registrar that offered me lower rates, I managed the advertising myself… possibly putting content on the sites with some behavioral advertising – I could turn a profit. If I made a dollar a year on each name, I could buy 100,000 names and make a tidy income. But I don't have the time to do that. As well, the best names have already been bought up so it would take a lot of time to simply wait on expired domains or a lot of money to try to purchase others that may turn a buck or two.

So, my domain parking career is almost over. My last shot will be to put my best domain up at Sedo for $39 to have it on the front page to see if I can find a buyer. I'll point the rest of my domains to this blog, which generates a much better click-through rate on its advertising than Sedo ($0.10 EPC). I'll let you know how it goes!

12 Sylwadau

 1. 1

  Rydych chi wedi tynnu sylw at rai o'r problemau go iawn gyda parcio parth ” fel y mae'n bodoli ar hyn o bryd. Mae angen i chi fod â naill ai ychydig o barthau traffig uchel neu nifer o barthau sy'n gwneud ychydig yn well na thalu amdanynt eu hunain.

  Ar y llaw arall, mae rhai o fy mharthau yn rheolaidd yn cael eu parcio'n well nag y maen nhw'n ei wneud gyda chynnwys a hysbysebion AdSense arnyn nhw.

 2. 2

  NID YW Parcio Parth YN GWEITHIO, dim ond gwastraff amser ydyw, oni bai bod gennych 100+ 200+ parth da i geisio, cofrestru ychydig o barth ac yn dymuno cael elw yn freuddwyd, peidiwch â gwastraffu amser

 3. 3

  Os yw enw parth yn cynhyrchu mwy o refeniw na'r ffi gofrestru, mae'n sicr yn werth ei barcio. Dewch o hyd i 100 o'r math hwn o barth a gallwch gynhyrchu incwm da

 4. 4
  • 5

   Methu gwrthsefyll gwneud sylwadau yma am domainzaar.

   O diar. Am wastraff arian. Yn benodol fy arian, fy $ 100.

   Roedd Thomas - neu beth bynnag yw ei enw - yn ddefnyddiol iawn wrth gyfnewid e-byst pan oeddwn yn ceisio talu OND ar ôl lawrlwytho… .. helo unrhyw un adref ??? Mae llawer o negeseuon e-bost yn uniongyrchol a thrwy eu ffurflen gyswllt gwefan. Dim byd! Dim Ateb.

   Am bummer!

   Mae'r sgript hon yn wastraff o $ 100 i IMHO.

   Mae sgriptiau am ddim ar gael sy'n gweithio mewn gwirionedd.

   Peidiwch â gwastraffu'ch arian a enillir yn galed gan ei anfon i domainzaar.

 5. 6

  Prynais o domainzaar y llynedd, y camgymeriad mwyaf.

  Roedd gen i enw parth gweddus (bas3.com) a gosod y feddalwedd domainzaar arno, yr wythnos nesaf, roedd rhywun wedi herwgipio fy DNS ac yn ei bwyntio at ei wefan. Mae DZ yn cadw'r cyfrinair gweinyddol mewn plaintext mewn ffeil testun hygyrch.

  Gofynnais i'r rhaglennydd atgyweirio hyn, aros 2 fis yna ei ollwng.

  Rydw i nawr yn gweithio i gael datrysiad lletyol ar gyfer parcio parthau, a all ddefnyddio safle 5 tudalen yn seiliedig ar allweddair yn gyflym o fewn munud, felly, rwy'n meddwl sut i godi tâl amdano, a ddylwn i dynnu% oddi ar y brig? a ddylwn i gael ffi flynyddol am nifer gyfyngedig o barthau? a ddylwn i ganiatáu ei gael fel cynnyrch y gellir ei lawrlwytho?

  mae'r rhain yn bethau y dylwn eu gofyn i mi fy hun, mae'r codydd yn dod yn gyfarwydd â webapps aPI sydd ar gael ar hyd a lled y rhwyd, mae angen i mi ei ddylunio a'i farchnata.

 6. 7

  Mae Domain Zaar yn ffug, yn ffon, ac yn gamgymeriad i unrhyw un sy'n ystyried prynu'r cynnyrch. Nid yw'r feddalwedd yn gweithio fel y disgrifiwyd ac nid oes cefnogaeth. Os nad oes ots gennych ymrannu â $ 99, ewch ymlaen a'i wneud ... ni fydd eich cynnyrch yn gweithio'n iawn ac ni fydd byth yn clywed unrhyw beth gan y dyn Zaar Scam eto. Dinas Sgam.

 7. 8

  Helo blant,

  Pob un yn anghywir. Rhowch gynnig ar fabulous.com a hitfarm.com - mae angen i chi fynd ar eu rhaglenni premiwm, serch hynny. Dechreuwyd ychydig flynyddoedd yn ôl, bellach yn gwneud i 12,000 / mis fynd adref, 23,000 / mo gros.

 8. 9

  Mae parcio parth ar gyfer pobl ddiog na allant gyrraedd microsites awtomataidd ar gyfer eu henwau parth. Anfanteision parcio parthau yw eich bod yn ennill dim ond 30% o'ch potensial ac nad ydych chi'n adeiladu'r ffactor oedran ar gyfer eich parthau.

  Douglas, diolch am y drafodaeth hon. Cyngor bach, os nad oes ots gennych: newidiwch eich cofrestrydd. Dwi byth yn talu mwy na $ 8 i $ 9 am adnewyddiadau. Mae $ 14.95 yn ffordd rhy uchel, yn rhy uchel !!! Gallech yn hawdd fod yn arbed $ 6 ar bob enw parth. Mae'n swnio fel ffa ar gyfer un parth ond rhowch gyfrifiad cyflym iddo os cawsoch, dyweder, 100 neu 1000 o enwau parth ... Mae llawer o domainers yn taflu ceir newydd a gwyliau moethus at eu cofrestryddion drud 🙁

 9. 10

  Dyma'r post blog mwyaf chwerthinllyd am barthio a pharcio parthau rydw i wedi'i ddarllen ers amser maith. Mae gan barcio parthau ei ddiffygion ac mae'n colli llewyrch gyda phob blwyddyn sy'n mynd heibio ond mae enwau parth generig da iawn yn dal i wneud arian da i'w perchnogion (hynny yw cannoedd i filoedd o ddoleri y dydd yn wahanol i'ch enghraifft ffôl o ddoler fesul 100,000 o enwau parth a fyddai colled enfawr pan fyddwch chi'n ffactorio mewn ffioedd adnewyddu.) Ac mae seilio'ch barn ar dyblu mewn dyfroedd parth gydag enwau parth gwael iawn na fyddai parthwr go iawn byth yn trafferthu bod yn berchen arno heb sôn am barcio yn gamgymeriad arall. Os rhywbeth, a byddai unrhyw barthwr yn dweud wrthych chi, byddai gennych well posibilrwydd o monetizing a / neu fflipio'ch parth trwy ei ddatblygu. Dim ond rhai mathau o enwau parth generig sy'n gwneud yn dda wrth gael eu parcio ac nid yw navyvets.com yn un ohonynt. Mae'n well cymharu afalau ag afalau yn lle cymharu afalau â brocoli. Just sayin '

  • 11

   Waw - ddim yn siŵr fy mod yn haeddu'r wobr am 'blogbost mwyaf gwawdlyd'. Rwy'n cytuno â chi, mewn gwirionedd. Dywedais nad yw hynny i mi a chyflennais rywfaint o ddogfennau ategol. Efallai y bydd pobl eraill yn ei chael hi'n fenter eithaf proffidiol ... dim ond nid fi.

 10. 12

  Enw Parth Cysyniad Parcio a Gynorthwywyd Rwyf wedi Ymweld â'r Sedo ..Site Am yr enw Parth manylion pARKING. Mae'n Nice .U Gall hefyd Brynu enw Parth Yn y wefanTucktai.coma'i werthu yn Using the Bulk Registration.U Gall Greu Safle Ar gyfer yr enw Parth Gall parcio a gwerthwr u hefyd fod yn Ailwerthwr y wefan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.