A yw dmoz wedi marw?

DMOZ

Yn ôl y dmoz.org:

Y Prosiect Cyfeiriadur Agored yw'r cyfeirlyfr mwyaf, mwyaf cynhwysfawr wedi'i olygu gan bobl ar y We. Mae'n cael ei adeiladu a'i gynnal gan gymuned fyd-eang helaeth o olygyddion gwirfoddol.

I'r rhai sy'n anghyfarwydd â dmoz, arferai fod yn brosiect bywiog - wici peiriannau chwilio lle gallai Folks gategoreiddio safleoedd a chyhoeddi eu bod yn cyrraedd y rhwyd. Yn ddiweddar, serch hynny, rwyf wedi cyflwyno sawl un o fy safleoedd ar sawl achlysur gan ddefnyddio eu cyflwyniad broses. Fisoedd yn ddiweddarach, nid yw fy safleoedd yn dal i gael eu postio yn unman yng nghronfa ddata dmoz.

Mae cwpl yn cwestiynu:

 1. A oes unrhyw un yn defnyddio'r data hwn mewn gwirionedd?
 2. A oes unrhyw un yn dal i olygu'r data hwn mewn gwirionedd?
 3. A yw'r data hwn yn cael unrhyw effaith ar google, Yahoo, Neu Live chwiliadau?

Fy dyfalu yw, yn syml, nid yw'n werth chweil gweithio arno neu gyda dmoz. Eich barn chi?

12 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu ei fod wedi marw rywbryd yn ôl.

  Sylwais fod Alexa wedi dechrau defnyddio DMOZ i ddal y teitl a'r disgrifiad.

  Mae Google hefyd yn defnyddio DMOZ ar gyfer yr un peth ac yn rhoi'r ffafriaeth uwch honno na'r disgrifiad arferol.

  Fodd bynnag, mae angen i DMOZ gyflymu llawer.

 2. 2
 3. 3

  Mae DMOZ bob amser wedi bod yn araf yn ychwanegu rhestrau newydd, a bydd bob amser. Mae'n cael ei reoli gan wirfoddolwyr di-dâl, na ellir disgwyl iddynt fonitro eu categorïau yn gyson am gysylltiadau newydd.

  Mae gweithgaredd DMOZ wedi gostwng yn sylweddol. Mae'n dal yn wych cael rhestr yn y cyfeiriadur hwn, ond mae'n rhy anrhagweladwy. Yn lle tynnu'ch gwallt allan dros yr adnodd rhad ac am ddim hwn (a allai fynd i lawr eto heb rybudd) dim ond clench eich dannedd a thalu Yahoo! 299 am eu rhestr cyfeiriaduron. Mae hwb traffig a rheng yn well na DMOZ.

 4. 5

  Roedd DMOZ yn syniad gwych ym 1996! Nawr mae gwefannau newydd yn ymddangos mor gyflym, fel na all DMOZ gadw i fyny. Yn ogystal, roedd cyflwyniad gwefan a mynediad golygydd i lawr ac yn anhygyrch am oddeutu 6 mis!

  Mae'n gipolwg gwych ar yr hyn a oedd yn wefannau pwysig a pherthnasol flynyddoedd yn ôl, ond mae wedi dod yn ddeinosor o ran defnyddioldeb. Rwy'n amau ​​bod google, Yahoo neu MSN, yn ddigon gwirion i ddal i ystyried rhestru yn y dmoz fel priodoledd hynod bwysig i ansawdd gwefan.

  Mae'n bryd symud ymlaen i brosiectau mwy datblygedig ar y we.

 5. 6
 6. 7

  dmoz yn farw. yn ddiwerth, yn ddi-werth ac yn wastraff amser llwyr. Siaradais ag un o’r golygyddion yn ôl yn y dydd a gadarnhaodd hyn

 7. 8
 8. 9

  Pan fydd gennych berthnasedd 100% ac nad yw'ch gwefan wedi'i rhestru mewn chwe blynedd. Beth mae hynny'n ei olygu? Eich cystadleuydd yw'r golygydd! Cywilydd ar DMOZ! Nid yw pob un a restrir yn chwaraewyr mawr yn y categori, ond nid yw cwmnïau wedi bygwth mawr i gwmni'r golygydd. Dyna dwi wedi arsylwi yng nghategori fy niddordeb.

  Mae DMOZ yn farw neu'n zombie nawr.

 9. 10

  Nid yn unig y mae DMOZ wedi marw ond mae gan ei fforwm ymateb arddull 'Peiriant Ateb' i unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â rhestru gwefan, problemau neu unrhyw gwestiynau eraill sy'n ymddangos fel pe baent yn taro nerf gyda nhw.

  "Efallai eich bod wedi camddeall ein hamcanion a sut rydym yn gweithredu yma. Mae ODP yn fudiad gwirfoddol sy'n adeiladu cyfeirlyfr fel hobi. Mae golygyddion yn golygu lle maen nhw'n dymuno, pan maen nhw'n dymuno a chymaint ag y maen nhw'n dymuno o fewn cyfyngiadau eu caniatâd. Nid oes gennym ni ddim amserlenni neu systemau i orfodi pobl i wneud gwaith nad ydyn nhw'n gwirfoddoli i'w wneud. Nid gwasanaeth rhestru am ddim i berchnogion gwefannau yn bennaf yw ODP ac nid yw'n ceisio prosesu eu hawgrymiadau rhestru o fewn yr amserlenni a ddymunir ganddynt.

  Bydd rhai gwirfoddolwr yn prosesu'ch awgrym rhestru mewn pryd ond ni allwn ragweld pwy na phryd y gallai hynny fod. Gall amseroedd sydd wedi cwympo amrywio o ychydig ddyddiau i ychydig flynyddoedd. Nid oes angen ail-awgrymu eich gwefan a gallai gwneud hynny fod yn wrthgynhyrchiol oherwydd mae awgrym diweddarach yn trosysgrifo unrhyw un cynharach. "

 10. 11

  Helo Douglas,
  mae hyd yn oed eich blogbost yn eithaf hen, mae'n gyfoes iawn. Rydym wedi bod yn ceisio ymrestru ein siop we http://www.meincupcake.de nawr am 5 mlynedd (!!!) ..... gyda llwyddiant. Yn y dechrau fe wnaethon ni roi cynnig arno ddwywaith y flwyddyn, eleni o'r diwedd fe wnaethon ni roi cynnig arno 8 gwaith. I weld a oes unrhyw un o gwbl yn gweithio yn DMOZ gwnaethom anfon adroddiad atynt (gallwch anfon “adroddiad Llygredd / Cam-drin” atynt trwy eu gwefannau. Erbyn rhif y tocyn a gefais wedi hynny, gallwn ddarganfod nad ydyn nhw wedi gwneud hynny darllenwch yr adroddiad yr wythnosau diwethaf. Hm, eithaf gwael i safle, roedd hynny'n fawr iawn unwaith!
  Ar flog arall gallwn ddod o hyd i neges gan olygydd DMOZ a ddywedodd fod angen iddynt weithiau dros flwyddyn gyhoeddi cofnod, felly dylai pawb drafferthu. Soniodd hefyd, y bydd sawl cais yn cael eu hanwybyddu ac yn cael eu trin yn negyddion.
  I fod yn onest: Beth sydd angen cyhyd i'w wirio? Ac os na ddylem drafferthu, pam ddylai gwefeistr wastraffu eu hamser o gwbl? Rwy'n credu iddynt gladdu'r wefan wych hon ar eu pennau eu hunain gyda'u haerllugrwydd. Gobaith sy'n helpu rhywun.
  Cheers

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.