A yw Cynllun Busnes Gweledol yn Iawn i Chi?

Depositphotos 8516542 s

Mae Indiemark yn asiantaeth farchnata e-bost, a fy nhrydedd fenter fusnes. Dechreuodd fy nau ymdrech gyntaf yn araf, tyfodd yn organig, a lwcus y ddau ohonynt gorffen gyda Big Bang. Nawr bod yr economi wedi troi'r gornel, mae'n ymddangos bod Indiemark ar yr un cwrs.

Hyd yn hyn, rydw i wedi dechrau (ond erioed wedi gorffen) dwsinau o gynlluniau busnes clasurol. Rydych chi'n gwybod ... yr amrywiaeth 25 tudalen sy'n llawn testun. Mae'n debyg ei fod oherwydd fy mod i'n rhy ymennydd cywir neu'n rhy ddiamynedd neu'r ddau. Felly, fel rheol, rydw i ddim ond yn ei roi gydag “amlinelliad busnes”, ond yn gyfrinachol hoffwn pe bawn i wedi cymryd yr amser i fapio fy strategaethau tymor hir a thymor byr yn fwy manwl.

Felly y tro hwn rydw i wedi drafftio cynllun busnes gweledol.

Isod fe welwch y fersiwn pâr. Mae hefyd yn cynnwys Canllaw Tactegol cydymaith, nad yw i'w gael yma. Mae'n rhy suddiog.

Cynllun Busnes Gweledol

Os gwelwch yn dda ... dywedwch wrthyf beth yw eich barn chi!

6 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n cytuno - mae hwn yn syniad gwych, cyn belled â'i fod yn cynnwys mwy o fanylion "llawn sudd" (fel rydych chi'n ei alw). Nid oes ots pwy rydych chi'n eu targedu (ee cyfalafwyr menter, angylion, banciau, darpar weithwyr, ac ati), mae pobl yn weledol ac, rwy'n credu, yn gwerthfawrogi creadigrwydd wrth fynegi mathau traddodiadol o gynnwys (ee cynlluniau busnes). Gwaith neis, Scott! 😀

 2. 2
 3. 3

  Rwy'n rhannu eich amcan o gael cynlluniau busnes yn ddigon byr i fod yn ddefnyddiol. 25 tudalen? Ni fydd neb byth yn darllen. 1 tudalen? Bydd yn cael ei binio wrth ymyl monitor pawb a'i ystyried yn aml.

  Wedi dweud hynny, nid wyf yn credu bod yr enghraifft hon yn gweithio. Rwy'n wirioneddol hoffi ei fod yn diffinio ecosystem o randdeiliaid, pob un ag anghenion ac ymddygiadau gwahanol. Fodd bynnag, mae'n aros ar lefel rhy uchel. Mae'n fwy o gipolwg na chynllun, gormod o'r Beth a Phwy, dim digon o'r Sut.

  Dylai cynllun busnes effeithiol - a gellir ei wneud mewn un neu ddwy dudalen - gysylltu cenhadaeth a nodau lefel uchel â thactegau a chamau gweithredu penodol. Rydych chi wedi herio fy meddwl trwy gynnwys trafodaeth mor gyfoethog o Pwy, ond yn y diwedd, nid wyf yn teimlo eich bod wedi mynd yn ddigon pell i wneud hyn yn weithredadwy.

  A fyddai wrth fy modd yn parhau i drafod!

  mp friedman
  info@fastgrowth.biz

 4. 4

  @mark Rydych chi'n iawn. Nid yw'r cymorth gweledol hwn ond yn darparu (ac yn ein hatgoffa o) leyg y tir, neu'r Bydysawd fel petai. Yr hyn sydd ar goll yw ein nodau, ein tasgau a'n meincnodau. Mae'r rheini'n byw mewn rhwymwr tair cylch cydymaith wedi'i labelu fel 'Gweithrediadau Tactegol'. Mae hefyd yn cynnwys testun / graffig ac mae'n gryno iawn, ond yn fwy golygadwy ac addasadwy.

  @Katie a @Dave Diolch am y geiriau caredig. Rwyf wedi mwynhau ac wedi elwa o'r broses hon yn fawr. Hefyd, roedd yn fath o hwyl.

 5. 5

  Os dim byd arall mae hynny wedi peri imi feddwl. Rwy'n newydd i'r peth cynllun busnes ac roeddwn i'n cael tipyn o amser yn gorffen Bp safonol. Mae hyn yn rhywbeth y gallaf ei wneud serch hynny, rhywbeth a ddylai helpu i chwalu'r rhwystrau yr ymddengys fy mod wedi'u hadeiladu o amgylch cynllunio ar gyfer busnes “nodweddiadol”. Yn enwedig pan nad dyna ydw i eisiau ei gael.

  Diolch am rannu.
  Jeremy

 6. 6

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.