Y 10 Uchaf Rhaid Cael Apiau Llun iPhone

camera iphone

Dydw i ddim yn ffotograffydd gwych ac mae rhedeg camera proffesiynol ymhell dros fy mhen, felly dwi'n twyllo cryn dipyn trwy ddefnyddio fy iPhone a rhai hoff gymwysiadau. O agwedd farchnata, mae darparu darlun yn uniongyrchol i'r gwaith rydyn ni'n ei wneud, y lleoedd rydyn ni'n ymweld â nhw, a'r bywydau rydyn ni'n byw yn ychwanegu lefel o dryloywder y mae ein cleientiaid a'n dilynwyr yn ei mwynhau.

Er mwyn ymgysylltu â'n cymuned, mae lluniau wedi bod yn allweddol. Byddwn yn annog pob cwmni i gael eu gweithwyr i rannu! Dyma ddadansoddiad o fy hoff gymwysiadau iPhone.

camera

Ydw, rwy'n gwybod bod camera'n dod gyda iOS ond mae'r opsiwn i gymryd delwedd panoramig yn anhygoel. I dynnu llun panoramig, cliciwch y botwm opsiynau pan fydd eich camera ar agor. Dyma lun wnes i ei dynnu mewn cyngerdd es i iddo yn ddiweddar.
vegas olaf

Instagram

Nid oes unrhyw raglen ffotograffau arall yn ei gwneud mor syml i rannu delweddau yn gymdeithasol. Rwyf wrth fy modd fy mod yn gallu gwthio llun yn uniongyrchol i Twitter, Facebook a Foursquare yn uniongyrchol o Instagram yn hytrach na hela a dod o hyd i'r lluniau gyda'r apiau eraill. Gall y gallu adeiledig i gymhwyso hidlwyr a blurs wneud ichi edrych fel pro!

llun instagram

Camera +

Mae yna rai nodweddion nad yw'r camera sylfaenol yn eu caniatáu sy'n ddiddorol, fel ychwanegu amserydd a thynnu llun. Mae gan Camera + rai offer anhygoel i'ch helpu chi i hidlo, canolbwyntio ac ychwanegu eglurder at y lluniau rydych chi'n eu tynnu, yn ogystal â'r gallu i'w sythu allan. Mae'n set offer pro a adeiladwyd ar gyfer yr amatur!

camera pl llun

Lens Grid

Mae Grid Lens yn caniatáu ichi dynnu casgliadau o luniau a'u rhoi at ei gilydd mewn un ddelwedd. Gallwch ddewis ac addasu cynllun, yna tynnu pob un o'r lluniau trwy glicio yn y fan a'r lle, ac yna arbed, rhannu neu e-bostio'r cynnyrch gorffenedig. Mae hyn yn gwneud rhannu ychydig o gasgliad yn syml ac yn hawdd!

cowper

LliwSplash

Mae ColorSplash yn caniatáu ichi dynnu lliw o ddognau o lun rydych chi wedi'i dynnu. Mae'r ap yn anhygoel o hawdd i'w ddefnyddio - dim ond ehangu'r llun a llusgo'ch bys lle rydych chi am sychu'r lliw. Gall y ddelwedd orffenedig edrych yn anhygoel - dyma un o fy mab a'i gariad yn dawnsio.

sblash lliwiau

Dros

A oedd gennych chi lun erioed a erfyniodd ar gapsiwn? Dyna beth yw pwrpas Over ... darparu olwyn lywio hynod o cŵl sy'n eich galluogi i ychwanegu pennawd ffansi at eich llun mewn munud.

dros

Snapseed

Mae Snapseed yn cynnig rhai hidlwyr diddorol ac offer golygu safonol ar gyfer eich delwedd. Mae'r rheolaethau cyfyngedig yn drawiadol ac mae'r defnyddioldeb yn eithaf arloesol.

rhyfeddod

Blender

Mae Blender yn gwneud yr hyn y mae'n ei ddweud yn unig ... gan ganiatáu i'r gallu asio delweddau lluosog gyda'i gilydd. Dyma gyfuniad o Chicago ... gyrru i'r ddinas ac edrych i lawr arni.

cydweddu

Aviary

Argymhellir gan Nat Finn, Doeddwn i ddim hyd yn oed yn sylweddoli bod gan Aviary gymwysiadau iOS. Yr eironi yw fy mod i'n mwynhau'r cymhwysiad iPhone yn llawer gwell na'r fersiwn we! Mae gan Aviary dunnell o nodweddion, ond mae ganddo hefyd sticeri y gellir ei ddefnyddio i ychwanegu galwadau allan (neu fwstashis) at eich delwedd.

douglas brenin

Photoshop Express ar gyfer iPhone

Argymhelliad arall gan Nat ac un y dylwn fod wedi'i gynnwys… Photoshop Express. Efallai y bydd y golygu proffesiynol y gallwch ei gyflawni gyda Photoshop Express ar gael yn rhai o'r offer eraill uchod, ond mae'r rhwyddineb ei ddefnyddio yn anhygoel. Ychwanegwch hidlwyr, fframiau ac effeithiau am ychydig mwy ac mae gennych chi gyfres golygu lluniau wych mewn gwirionedd.

katie

Oes gennych chi unrhyw apiau iPhone eraill sy'n wych i'w defnyddio?