Cynnes IP: Adeiladu Eich Enw Da Newydd Gyda'r Cais Cynhesu IP hwn

Cynnes IP: Gwasanaeth Cynhesu IP

Os oes gennych chi sylfaen tanysgrifiwr maint sylweddol ac wedi gorfod mudo i ddarparwr gwasanaeth e-bost newydd (ESP), mae'n debyg eich bod chi wedi bod trwy'r boen o gynyddu eich enw da newydd. Neu yn waeth ... ni wnaethoch chi baratoi ar ei gyfer a chael eich hun mewn trafferth gydag un o ychydig o broblemau ar unwaith:

  • Derbyniodd eich Darparwr Gwasanaeth E-bost newydd gŵyn a'ch rhwystro ar unwaith rhag anfon e-bost ychwanegol nes i chi ddatrys y mater.
  • Nid yw Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd neu wasanaeth monitro enw da yn cydnabod eich cyfeiriad IP ac yn blocio'ch ymgyrch swmp.
  • Nid oes gan Ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd enw da am eich cyfeiriad IP newydd ac mae'n llwybr eich holl e-bost i'r ffolder sothach.

Gan ddechrau ar y droed dde gyda Cynhesu IP mae'r strategaeth yn hollbwysig wrth fudo i ddarparwr gwasanaeth e-bost newydd. Nid yw'r mwyafrif o Ddarparwyr Gwasanaeth E-bost yn gwneud bargen rhy fawr yn ei gylch ... maen nhw'n eich atgoffa i gynhesu'ch cyfeiriad IP newydd. Fodd bynnag, ar gyfer canlyniadau uwch, nid tasg syml mohono:

  • Nid ydych am fentro yn eich anfoniadau cyntaf, felly mae'n hollbwysig rhannu eich sylfaen tanysgrifiwr â'ch tanysgrifwyr mwyaf ymgysylltiedig. Os na wnaeth rhywun erioed agor na chlicio ar e-bost mewn misoedd ... mae'n debyg nad ydych chi am eu cael ar eich ymgyrchoedd Cynhesu IP.
  • Mae gan bron pob cronfa ddata tanysgrifiwr gyfeiriadau e-bost gwael a chyfeiriadau e-bost trap sbam nad ydyn nhw erioed wedi'u tynnu na'u glanhau. Cyn anfon ymgyrch Cynhesu IP erioed, rydych chi am lanhau'r cyfeiriadau e-bost hyn o'ch cronfa ddata.
  • Mae gan bob ISP nifer optimaidd o gyfeiriadau e-bost i ddechrau er mwyn meithrin yr enw da dros amser gyda nhw. Er enghraifft, mae Google eisiau ichi anfon swm bach ar y dechrau, yna tyfu'r swm dros amser. O ganlyniad, mae angen i chi rannu a chynllunio'ch ymgyrchoedd yn ofalus.

Cynnes IP

Ar ôl dylunio a datblygu strategaethau Cynhesu IP llwyddiannus ar gyfer cannoedd o gleientiaid, fy mhartneriaid a minnau yn Highbridge penderfynwyd datblygu ein gwasanaeth ein hunain dros y flwyddyn ddiwethaf i symleiddio'r broses. Ymhlith nodweddion IP Cynnes:

  • Glanhau - Cyn-lanhau data tanysgrifiwr i leihau bownsio, cyfeiriadau e-bost dros dro, a thrapiau sbam. Rydym yn atal y cofnodion hyn yn yr ymgyrchoedd datblygedig ac yn dychwelyd y data atoch i ddiweddaru eich cofnodion ffynhonnell.
  • Blaenoriaethu - Rydym yn blaenoriaethu tanysgrifwyr yn seiliedig ar eu hymgysylltiad â'r cwmni i sicrhau bod yr tanysgrifwyr mwyaf gweithgar yn cael yr ymgyrchoedd Cynhesu IP yn gyntaf.
  • Cudd-wybodaeth Parth - Mae'r rhan fwyaf o argymhellion Cynhesu IP yn dweud wrthych chi i ddosbarthu'ch e-bost gan ISP; fodd bynnag, nid yw hynny mor syml â gwylio parth y cyfeiriad e-bost. Rydyn ni mewn gwirionedd yn datrys y parth ac mae gennym ni wybodaeth am ba wasanaeth maen nhw'n ei ddefnyddio i wneud y gorau o'r ymgyrchoedd. Mae hyn yn hanfodol gyda chwmnïau B2B sy'n anfon yn bennaf i barthau busnes ac nid e-byst defnyddwyr nodweddiadol.
  • Atodlen - Rydym yn dychwelyd y rhestrau ymgyrchu a'r amserlen anfon a argymhellir atoch fel y gallwch fewnforio'r rhestrau yn hawdd ac amserlennu'r anfoniadau. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dylunio'r ymgyrch ac amserlennu'r anfoniadau!

Ydych chi'n Mudo i Gyfeiriad IP a Rennir gyda'ch ESP Newydd?

Hyd yn oed os ydych chi'n farchnatwr e-bost llai sy'n symud i gyfeiriad IP a rennir gyda Darparwr Gwasanaeth E-bost newydd, bydd y gwaith glanhau a pharatoi ymgyrch a wnawn ar eich cyfer yn eich cadw allan o drafferth.

Map Ffordd Cynnes IP

Rydym yn gweithio i wella'r platfform hyd yn oed ymhellach gyda chysylltwyr data a hyd yn oed anfoniadau wedi'u hamserlennu trwy API fel y bydd cwmnïau hyd yn oed yn gwneud llai. Ar y pwynt hwn, mae'n wasanaeth pen ôl yn bennaf - ond rydym yn gweithio'n gyson ar y pen blaen a'r gwelliannau hyn.

Os ydych chi'n paratoi ar gyfer mudo i Ddarparwr Gwasanaeth E-bost newydd, nawr mae'n amser gwych i ddefnyddio'r platfform gan ein bod ni'n fwy cefnogol ac yn ymarferol iawn gyda'n cwsmeriaid!

Dechreuwch gyda IP Cynnes

Datgeliad: Rwy'n bartner yn Cynnes IP.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.