Mae'ch Cystadleuwyr yn Gweithio ar y Strategaeth IoT A Fydd Yn Eich Claddu

Rhyngrwyd Pethau: Digideiddio neu farw

Mae nifer y dyfeisiau sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd yn fy nghartref a swyddfa yn parhau i dyfu bob mis. Mae gan bob un o'r eitemau sydd gennym ar hyn o bryd bwrpas eithaf amlwg - fel rheolyddion golau, gorchmynion llais, a thermostatau rhaglenadwy. Fodd bynnag, mae miniaturization parhaus technoleg a'u cysylltiad yn tarfu ar fusnes fel na welsom erioed o'r blaen.

Yn ddiweddar, anfonwyd copi o Rhyngrwyd Pethau: Digideiddio neu farw: Trawsnewid eich sefydliad. Cofleidio'r esblygiad digidol. Codwch uwchlaw'r gystadleuaeth, llyfr gan Nicolas Windpassinger. Nicolas yw Is-lywydd Byd-eang Rhaglen Partner EcoXpert ™ Schneider Electric, a'i genhadaeth yw cysylltu technolegau ac arbenigedd prif ddarparwyr technoleg y byd, gan arloesi dyfodol adeiladau deallus a'r Rhyngrwyd o Bethau, a darparu gwasanaethau ac atebion craffach, integredig a mwy effeithlon i gwsmeriaid. 

Fel mae'r llyfr defnyddiol hwn yn esbonio, mae'r byd corfforol yn cael ei animeiddio - yn dod yn glyfar ac yn rhyng-gysylltiedig. Mewn gwirionedd, yr ateb yw man cychwyn eich taith: addysg. Darllenwch am Blockchain a Deallusrwydd Artiffisial gan y byddant yn newid y byd. Eich cam nesaf mewn gwirionedd yw cwpl o dudalennau o'ch blaen; trowch nhw i ddeall rheolau IoT y gêm a dysgu sut i'w defnyddio er eich budd chi. Don Tapscott, Awdur Wikinomics

Nid siarad â chyfle yn unig y mae Nicolas IOT, mae'n siarad yn fanwl sut y gellir trawsnewid y busnes cyffredin heb unrhyw ymyl technolegol â strategaethau IoT. Rydyn ni i gyd wedi darllen am ddyfeisiau meddygol, awtomeiddio cartref a dyfeisiau ynni ... ond beth am bethau na fyddech chi erioed wedi meddwl amdanyn nhw. Dyma ychydig o enghreifftiau y deuthum o hyd iddynt:

Tabl Smart Panasonic

Mae'n anodd credu y byddwch chi'n siopa am fwrdd yn y dyfodol am ei alluoedd IoT ... ond ar ôl i chi wylio'r fideo hon, byddwch chi'n newid eich meddwl.

Pillow Smart ZEEQ

Pwy fyddai erioed wedi dychmygu gobennydd cysylltiedig - gyda siaradwr bluetooth, monitro snore, a dadansoddi cwsg. Wel, mae yma ...

Synwyryddion Cynhyrchu Cwrw

Os ydych chi'n bragwr, sut allwch chi fonitro'r broses fragu yn well er mwyn sicrhau cysondeb a rheolaeth?

Y gwir yw y bydd IoT yn hollbresennol gyda bron pob cynnyrch a gwasanaeth yn y dyfodol. NicolasMae'r llyfr yn lasbrint i gwmnïau adolygu eu cynhyrchion a'u gwasanaethau eu hunain i benderfynu sut y bydd buddsoddiad mewn arloesi IoT yn trawsnewid eu busnes. Ac mae'r cyfan yn dechrau gyda'ch cwsmer.

Digideiddio neu farw yn cael ei ddefnyddio gan wneuthurwyr penderfyniadau busnes rheng flaen i ddigideiddio eu strategaeth, portffolio, model busnes, a threfniadaeth. Mae'r llyfr hwn yn disgrifio beth yw'r IoT, ei effeithiau a'i ganlyniadau, ynghyd â sut i drosoli'r trawsnewidiad digidol er eich budd chi. Y tu mewn i'r llyfr, byddwch chi'n dysgu:

  • Beth mae'r IoT yn ei olygu i bob busnes
  • Pam mae'r IoT a'r chwyldro digidol yn fygythiad i'ch model busnes a'ch goroesiad
  • Beth sydd angen i chi ei ddeall i ddeall y broblem yn well
  • Methodoleg Strategol IoT⁴ - Y pedwar cam y mae angen i'ch cwmni eu dilyn i drawsnewid ei weithrediadau i oroesi

Bydd yr IoT yn tarfu ar bob busnes, gan gynnwys eu harweinwyr, a gallwch fanteisio i'r eithaf ar y trawsnewid hwn er eich budd chi. Mae'r IoT eisoes yn trawsnewid nifer o farchnadoedd a chwmnïau. Mae gwneud synnwyr o'r newidiadau hyn, ac yn bwysicach fyth, deall sut i'w sbarduno i dyfu ben ac ysgwyddau uwchlaw eich cystadleuaeth yn un o amcanion y llyfr hwn.

Prynwch y Llyfr - Digideiddio neu farw

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt Amazon yn y swydd hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.