Y Cyfle Marchnata Rhyfeddol Yn Dod Gyda IoT

Rhyngrwyd o Bethau

Wythnos neu ddwy yn ôl gofynnwyd imi siarad mewn digwyddiad rhanbarthol ar y Rhyngrwyd o Bethau. Fel cyd-westeiwr y Podlediad Dell Luminaries, Rwyf wedi cael tunnell o amlygiad i gyfrifiadura Edge a'r arloesedd technolegol sydd eisoes yn siapio. Fodd bynnag, os chwiliwch am cyfleoedd marchnata o ran IoT, yn onest does dim llawer o drafod ar-lein. Mewn gwirionedd, rwy'n siomedig gan y bydd IoT yn trawsnewid y berthynas rhwng y cwsmer a'r busnes.

Pam mae IoT yn drawsnewidiol?

Mae sawl arloesiad yn dod yn realiti a fydd yn trawsnewid IoT:

 • Bydd 5G Wireless yn galluogi cyflymderau lled band a fydd dileu cysylltiadau â gwifrau yn y cartref a'r busnes. Mae profion wedi cyflawni cyflymderau dros 1Gbit yr eiliad i bellter o hyd at 2 gilometr.
 • Miniaturization bydd elfennau cyfrifiadurol sydd â mwy o bŵer cyfrifiadurol yn gwneud dyfeisiau IoT yn ddeallus heb yr angen am gyflenwadau pŵer gormodol. Gall cyfrifiaduron llai na cheiniog redeg yn barhaus gyda phŵer solar a / neu wefru di-wifr.
 • diogelwch mae datblygiadau yn cael eu hymgorffori yn y dyfeisiau yn hytrach na bod yn rhaid i ddefnyddwyr a busnesau eu cyfrif eu hunain.
 • Mae'r cost IoT mae dyfeisiau'n eu gwneud yn rhad. A bydd datblygiadau mewn cylchedwaith printiedig yn galluogi cwmnïau i ddylunio a chynhyrchu eu elfennau IoT eu hunain - gan alluogi eu defnyddio ym mhobman. Mae hyd yn oed arddangosfeydd hyblyg OLED wedi'u hargraffu rownd y gornel - gan ddarparu'r modd i arddangos negeseuon yn unrhyw le hyd yn oed.

Felly Sut Fydd Hwn Yn Effeithio Marchnata?

Meddyliwch sut mae defnyddwyr wedi darganfod ac ymchwilio i gynhyrchion a gwasanaethau a ddarparwyd gan fusnesau dros y can mlynedd diwethaf.

 1. Y Farchnad - Ganrif yn ôl, dim ond gan yr unigolyn neu'r busnes sy'n ei werthu y dysgodd y cwsmer am gynnyrch neu wasanaeth. Marchnata (a enwir felly) oedd eu gallu i werthu yn y farchnad.
 2. Cyfryngau Dosbarthu - Wrth i'r cyfryngau ddod ar gael, fel y wasg argraffu, roedd gan fusnesau gyfle nawr i hysbysebu y tu hwnt i'w llais eu hunain - i'w cymunedau a thu hwnt.
 3. Cyfryngau Mas - Cododd cyfryngau torfol, gan roi'r gallu i fusnesau gyrraedd miloedd neu hyd yn oed filiynau o bobl. Post uniongyrchol, teledu, radio ... gallai pwy bynnag oedd yn berchen ar y gynulleidfa orchymyn doleri sylweddol i gyrraedd y gynulleidfa honno. Roedd yn swyddogol, tyfodd y diwydiant hysbysebu i uchelfannau ac elw enfawr. Os oedd busnesau'n dymuno ffynnu, roedd yn rhaid iddynt weithio trwy byrth taledig hysbysebwyr.
 4. Cyfryngau Digidol - Roedd y Rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfle newydd sy'n cynhyrfu cyfryngau torfol. Erbyn hyn, gallai cwmnïau weithio ar farchnata ar lafar gwlad trwy sianeli chwilio a chymdeithasol i godi ymwybyddiaeth a chysylltu â chynulleidfaoedd wedi'u targedu. Wrth gwrs, manteisiodd Google a Facebook ar y cyfle i adeiladu'r pyrth elw nesaf rhwng y busnes a'r defnyddiwr.

Cyfnod Newydd Marchnata: IoT

Mae'r oes newydd o farchnata bron â chyrraedd sy'n fwy cyffrous nag unrhyw beth a welsom o'r blaen. Bydd IoT yn darparu cyfleoedd anhygoel na welsom erioed o'r blaen - y cyfle i fusnesau osgoi'r holl byrth a chyfathrebu, unwaith eto, yn uniongyrchol â rhagolygon a chwsmeriaid.

O fewn y cyflwyniadau, ffrind da a Arbenigwr IoT John McDonald wedi darparu gweledigaeth anhygoel o'n dyfodol agos. Disgrifiodd geir heddiw a’r pŵer cyfrifiadurol anhygoel sydd ganddyn nhw eisoes. Os cânt eu galluogi, gallai ceir gyfathrebu â'u perchnogion ar hyn o bryd, gan adael iddynt wybod eu bod yn gwehyddu ac wedi blino. Gallai ceir ddweud wrthych am fynd â'r allanfa nesaf a'ch pwyntio at y Starbucks agosaf ... hyd yn oed archebu'ch hoff ddiod i chi.

Gadewch i ni fynd â hi gam ymhellach. Beth pe bai Starbucks, yn lle hynny, yn cynnig mwg cymudwyr gyda thechnoleg IoT a oedd yn cyfathrebu'n uniongyrchol â'ch car, ei leoliad byd-eang, ei synwyryddion, a'r mwg cymudwyr yn gadael i chi wybod bod eich diod wedi'i harchebu ac i dynnu drosodd wrth yr allanfa nesaf. Nawr, nid yw Starbucks yn dibynnu ar borth i dalu a chyfathrebu â'r defnyddiwr, gallant gyfathrebu'n uniongyrchol â'r defnyddiwr.

Bydd IoT ym mhobman, ym mhopeth

Rydym eisoes wedi gweld lle mae cwmnïau yswiriant yn cynnig gostyngiadau os ydych chi'n rhoi dyfais yn eich car sy'n cyfleu'ch patrymau gyrru i'r cwmni. Gadewch i ni archwilio mwy o gyfleoedd:

 • Mae eich dyfais yswiriant ceir yn cyfathrebu cyfarwyddiadau gyrru mwy effeithiol yn seiliedig ar eich arferion gyrru, lleoliadau i osgoi peryglon, neu ddargyfeiriadau i'ch helpu i'ch cadw'n ddiogel.
 • Mae gan eich blychau Amazon ddyfeisiau IoT sy'n cyfathrebu'n uniongyrchol â chi i ddangos eu lleoliad i chi er mwyn i chi allu cwrdd â nhw lle maen nhw.
 • Mae eich cwmni gwasanaethau cartref lleol yn gosod dyfeisiau IoT ar eich cartref heb unrhyw gost sy'n canfod stormydd, lleithder, neu hyd yn oed blâu - gan ddarparu cynnig i chi gael gwasanaeth ar unwaith. Efallai eu bod hyd yn oed yn cynnig cynnig ichi atgyfeirio'ch cymdogion.
 • Mae ysgol eich plentyn yn rhoi mynediad IoT i chi i'r ystafell ddosbarth i adolygu ymddygiad, heriau neu ddyfarniadau eich plentyn. Efallai y byddwch hyd yn oed yn gallu cyfathrebu'n uniongyrchol â nhw os bydd mater brys.
 • Mae eich gwerthwr tai go iawn yn ymgorffori dyfeisiau IoT ledled eich cartref i ddarparu teithiau rhithwir ac anghysbell, sy'n gallu cwrdd, cyfarch ac ateb cwestiynau gyda darpar brynwyr ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos pan fydd yn gyfleus i'r ddau barti. Mae'r dyfeisiau hynny'n cael eu hanalluogi'n awtomatig pan fyddwch chi gartref ac rydych chi'n rhoi caniatâd ar eich amserlen.
 • Mae eich darparwr gofal iechyd yn darparu synwyryddion mewnol neu allanol i chi rydych chi'n eu gwisgo neu'n eu treulio sy'n darparu data beirniadol yn ôl i'r Meddyg. Mae hyn yn gadael ichi osgoi ysbytai yn gyfan gwbl, lle mae risgiau o haint neu salwch.
 • Mae eich fferm leol yn darparu dyfeisiau IoT sy'n cyfathrebu materion diogelwch bwyd neu'n dosbarthu cig, llysiau, ac yn cynhyrchu mewn pryd yn effeithlon gyda chi. Gall ffermwyr wneud y gorau o lwybrau yn rhagweld defnydd heb orfod gwerthu mewn megastores groser am ffracsiwn o'r pris. Mae ffermwyr yn ffynnu ac mae bodau dynol yn arbed ar y defnydd diangen o olew o ddosbarthu a dosbarthu màs.

Yn anad dim, bydd gan ddefnyddwyr reolaeth dros ein data a phwy sy'n gallu ei gyrchu, sut y gallant gael gafael arno, a phryd y gallant gael gafael arno. Bydd defnyddwyr yn falch o fasnachu data pan fyddant yn gwybod bod data yn darparu gwerth yn ôl iddynt a'i fod yn cael ei drin yn gyfrifol. Gydag IoT, gall busnesau adeiladu perthynas ddibynadwy gyda'r defnyddiwr lle maent yn gwybod na fydd eu data'n cael ei werthu. A bydd y systemau eu hunain yn sicrhau bod y data'n cael ei gadw'n ddiogel. Bydd defnyddwyr yn mynnu rhyngweithio yn ogystal â chydymffurfiaeth.

Felly, beth am eich busnes - sut allwch chi drawsnewid eich perthynas â rhagolygon a defnyddwyr pe bai gennych gysylltiad uniongyrchol ac y gallech gyfathrebu'n uniongyrchol â nhw? Mae'n well ichi ddechrau meddwl amdano heddiw ... neu efallai na fydd eich cwmni'n gallu cystadlu yn y dyfodol agos.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.