Y 3 nodwedd yn iOS 16 a fydd yn effeithio ar fanwerthu ac e-fasnach

Nodweddion Manwerthu ac E-fasnach iOS 16

Pryd bynnag y bydd Apple yn cael fersiwn newydd o iOS, mae yna ffanffer enfawr ymhlith defnyddwyr bob amser ar y gwelliannau profiad y byddant yn eu cyflawni gan ddefnyddio Apple iPhone neu iPad. Mae yna effaith sylweddol ar fanwerthu ac e-fasnach hefyd, serch hynny, mae hynny'n aml yn cael ei danddatgan yn y miloedd o erthyglau a ysgrifennwyd o gwmpas y we.

Mae iPhones yn dal i ddominyddu marchnad yr Unol Daleithiau gyda 57.45% o'r gyfran o ddyfeisiadau symudol – felly bydd nodweddion gwell sy’n effeithio ar fanwerthu ac e-fasnach yn cael effaith uniongyrchol a dramatig ar y busnesau hynny.

Yn fy marn i, mae nodweddion yn iOS 16 a fydd yn cael effaith enfawr ar fusnesau bach ac e-fasnach, gan gynnwys:

Talu Afal yn Ddiweddarach

Mae Apple Pay Later yn galluogi defnyddiwr i ddefnyddio Apple Pay ond lledaenu eu taliadau ar draws 4 taliad. Mewn economi anodd, gallai hyn arwain at gynnydd mewn gwerthiant ar gyfer e-fasnach a manwerthwyr wrth i ddefnyddwyr dynhau eu gwregysau a cheisio ymestyn eu sieciau talu. Y rhan orau o hyn i'r busnes yw eu bod yn cael eu talu ar unwaith ac mae Apple yn cymryd y risg.

Talu Afal yn Ddiweddarach

Tracio Archeb Tâl Apple

Mae defnyddwyr yn mynd yn fwyfwy rhwystredig gyda hysbysiadau cludo e-fasnach nad yw'n hawdd dod o hyd iddynt a'u holrhain. Ar adegau, rwy'n eu cael trwy e-bost, weithiau trwy SMS, ac eraill trwy apiau Shipping. Gydag Apple Pay, byddwch chi'n gallu olrhain eich archebion a gweld eich derbynebau yn uniongyrchol yn Wallet.

Tracio Archeb Tâl Apple

Apple Tap i Dalu

Mae Apple nawr yn neidio i mewn i'r Man Gwerthu (POS) diwydiant, gan alluogi masnachwyr ar draws yr Unol Daleithiau, o fusnesau bach i fanwerthwyr mawr, i ddefnyddio eu iPhone i dderbyn Apple Pay, cardiau credyd a debyd digyswllt, a waledi digidol eraill trwy dap syml i'w iPhone - nid oes angen caledwedd na therfynell talu ychwanegol . Yn fy marn i, mae hyn yn enfawr gan fod y diwydiant Pwynt Gwerthu wedi bod yn gwerthu caledwedd a meddalwedd rhy ddrud, wedi'i gefnogi'n wael, ac wedi'i ddatblygu'n ofnadwy ers degawdau.

Apple Tap I Dalu

Yn ôl Afal, Bydd Tap to Pay ar iPhone yn gweithio gyda chardiau credyd a debyd digyswllt o rwydweithiau talu blaenllaw, gan gynnwys American Express, Discover, Mastercard, a Visa.

Disgwylir i iOS 16 gael ei ryddhau ym mis Medi 2022, felly efallai y byddwn yn gweld rhywfaint o fabwysiadu ac effaith sylweddol erbyn Dydd Gwener Du ar gyfer tymor gwyliau 2022.

Gweler y Rhestr Lawn o Nodweddion iOS 16

Credydau Llun: Cafwyd pob delwedd gan Apple.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.