TestFlight: Profi Beta iOS a Monitro Apiau Byw

Hedfan prawf

Mae profi cymwysiadau symudol yn gam hanfodol ym mhob defnydd o raglen symudol. Er bod ymgysylltiad anhygoel gan gymwysiadau symudol llwyddiannus ac yn darparu gwerth aruthrol i ddefnyddwyr a busnesau fel ei gilydd, nid trychineb y gallwch chi ei drwsio'n hawdd yw cymhwysiad symudol bygi.

Bydd defnyddio ap sydd wedi torri neu ap sydd â defnyddioldeb gwael yn plymio mabwysiadu, adolygiadau gwael skyrocket ... ac yna pan fyddwch chi'n trwsio'r app mewn gwirionedd, rydych chi y tu ôl i'r bêl wyth.

O fewn maes datblygu cymwysiadau Apple, gan gynnwys iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, ac Apple TV, yr ateb ar gyfer profi beta a dal chwilod a materion profiad defnyddiwr yw Hedfan prawf.

Testflight Afal

Mae Testflight yn blatfform lleoli cais beta lle gallwch wahodd defnyddwyr i brofi'ch cymwysiadau. Mae hyn yn galluogi'ch tîm i adnabod chwilod a chasglu adborth gwerthfawr cyn rhyddhau'ch apiau ar yr App Store. Gyda Testflight, gallwch wahodd hyd at 10,000 o brofwyr gan ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost yn unig neu drwy rannu dolen gyhoeddus.

Rhestr Wirio ar gyfer Profi Cymwysiadau Symudol

Mae nifer o faterion y gellir eu nodi gyda phrofi Cymwysiadau Symudol y dylech eu hystyried:

  1. Cysondeb - Gall penderfyniadau sgrin, problemau arddangos gyda moddau tirwedd a phortread, fersiynau system weithredu oll effeithio ar ba mor dda y mae eich cais yn gweithredu.
  2. Caniatâd - Oes gennych chi ganiatâd wedi'i osod a'i ffurfweddu'n iawn i gael mynediad at nodweddion ffôn (ffeiliau, camera, cyflymromedr, diwifr, wifi, bluetooth, ac ati)
  3. Lled Band - Mae'r rhan fwyaf o apiau wedi'u hintegreiddio â'r cwmwl, felly byddwch chi am sicrhau nad yw lled band isel yn effeithio ar berfformiad y rhaglen ... neu o leiaf rhoi gwybod i'r defnyddiwr y gallai fod perfformiad diraddiedig. Efallai yr hoffech ddod o hyd i ddefnyddwyr sydd â chysylltiadau 2G yn unig yr holl ffordd i 5G.
  4. Scalability - Mae llawer yn lansio cais ac mae ganddyn nhw ymgyrch farchnata drawiadol o'i gwmpas i'w defnyddio. Mae pawb yn arwyddo ac mae'r rhaglen yn damweiniau gan na all eich gweinyddwyr integredig gymryd y pwysau. Mae profi llwyth a'ch gallu i raddfa a datrys materion straen yn hollbwysig.
  5. Defnyddioldeb - Ysgrifennwch straeon defnyddwyr ar sut rydych chi'n credu y dylai defnyddwyr ryngweithio â'ch cais ac yna arsylwi sut maen nhw'n rhyngweithio mewn gwirionedd. Mae recordio sgrin yn ffordd wych o nodi lle gall dryswch fod a sut y gallai fod yn rhaid i chi ail-gyflunio elfennau i sicrhau defnydd greddfol.
  6. Dadansoddeg - A ydych chi wedi'ch integreiddio'n llawn â SDK dadansoddeg symudol i fonitro ymgysylltiad eich ap o'r naill ben i'r llall? Mae angen hynny arnoch - nid yn unig ar gyfer defnyddioldeb, ond hefyd i ymgorffori unrhyw fetrigau monitro a throsi siwrneiau cwsmer.
  7. lleoleiddio - Sut mae'ch cais yn gweithio mewn gwahanol leoliadau daearyddol a chyda gwahanol ieithoedd wedi'u gosod ar y ddyfais?
  8. Hysbysiadau - A ydych wedi profi hysbysiadau mewn-app i sicrhau eu bod yn gweithio, y gellir eu ffurfweddu'n iawn, ac y gellir eu holrhain?
  9. Adfer - Os bydd (a phryd) eich cais yn damweiniau neu'n torri, a ydych chi'n dal y data? A all y defnyddiwr wella o'r ddamwain heb broblemau? A allant roi gwybod am faterion?
  10. Cydymffurfio - A yw'ch cais symudol yn ddiogel, ei holl bwyntiau terfyn yn ddiogel, ac yn cydymffurfio'n llawn â'r holl ofynion rheoliadol cyn i chi fynd yn fyw? Tra'ch bod chi'n profi beta, rydych chi am fod yn sicr.

Bydd buddsoddi mwy o amser ar brofi yn sicrhau lansiad cymhwysiad symudol llwyddiannus. Mae Testflight yn offeryn hanfodol yn ecosystem Apple i sicrhau bod eich cais yn gweithio'n iawn, dibyniaethau wedi'u codio'n iawn, a bydd eich cais yn cael ei fabwysiadu'n gyflymach a'i ddefnyddio'n helaeth gan eich cynulleidfa darged.

Datblygwr Apple Testflight

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.