Buddsoddi mewn Pobl. Ni fyddwch yn anghytuno.

Ffotograffau adneuo 8874763 m 2015

Rydw i wedi cellwair gyda chryn dipyn o bobl fy mod i, ers fy ysgariad (a diddymiad dilynol fy holl asedau bydol), wedi treulio fy 5 mlynedd ddiwethaf yn buddsoddi mewn pobl. Efallai fod hynny'n swnio'n rhyfedd iawn, a ddim yn hunanol gobeithio, ond rwy'n teimlo, trwy ganolbwyntio fy sylw ar fentoriaid, ffrindiau, a theulu - y byddaf yn byw bywyd llawer mwy ffrwythlon.

Gofynnodd ffrind i mi, Troy, i mi neithiwr beth oedd fy mod i wedi treulio'r rhan fwyaf o fy amser yn meddwl. 5 neu 10 mlynedd yn ôl, efallai mai gwaith, arian, neu'r 'tegan' nesaf ydoedd. Ond atebais ef yn onest mai fy mhlant i ydyw. Mae fy mab eisoes yn rhagolwg rhai rhaglenni yn y Brifysgol Agored a bydd yn ei flwyddyn hŷn. Mae fy merch hefyd yn dechrau siapio ei meddyliau i'r dyfodol - meddwl am addurno mewnol neu gelf a chrefft. Does gen i ddim amheuaeth beth bynnag mae fy mhlant yn ei wneud y byddan nhw'n llwyddiannus arno. Weithiau bydd fy mhlant yn cwyno am yr holl amser rwy'n ei dreulio ar y cyfrifiadur neu yn y gwaith - ond y gwir yw nad oes gormod o amser yn mynd trwy fy niwrnod heb fyfyrio ar yr hyn yr wyf yn dad hynod fendigedig ydw i.

Mae Folks yn meddwl bod fy mhlant mor wych oherwydd fi. Mae hynny'n wir yn gwneud i mi daflu ... dwi ddim yn credu bod hynny'n wir o gwbl. Rwyf wedi cael fy amgylchynu yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan fentoriaid, ffrindiau, teulu ac weithiau gweithwyr proffesiynol gwych i'm helpu i fagu fy mhlant. Yn ogystal, mae ganddyn nhw fam wych sydd wedi rhannu ei phrofiadau gyda nhw yn hawdd i'w helpu i gael mewnwelediad fel nad ydyn nhw mewn perygl o wneud yr un penderfyniadau yn eu bywydau. I mi, dyna fuddsoddiad a fydd yn talu ar ei ganfed yn well nag unrhyw ddoler y byddaf byth yn ei hennill mewn bywyd. Byddwn yn hapus yn byw bywyd o dlodi os gwn fod fy mhlant, fy nheulu, a fy ffrindiau yn hapus.

Felly ... dyna fy buddsoddiadau mewn bywyd. Rwy'n credu bod gen i tua 30 o safleoedd nawr rwy'n eu cynnal ar gyfer ffrindiau a theulu. Mae'n rhywbeth nad oes gen i gymaint o amser i'w wneud ag yr hoffwn, ond rwy'n ceisio gwneud y gorau y gallaf gyda'r adnoddau sydd gen i. Dyma fy buddsoddiad bach yn eu hapusrwydd.

Heddiw, lansiais flog ar gyfer ffrind i mi, Pat Coyle. Mae Pat yn berson y cefais y pleser o weithio gydag ef am ychydig fisoedd. Mae ei fewnwelediad ar deulu, Duw, gwaith a marchnata yn bethau yr wyf yn eu coleddu fel ffrind. Ni allaf ddweud wrthych faint a ddysgais a mwynheais weithio gyda Pat am yr amser byr a wnes i. Felly ... mi wnes i daflu buddsoddiad ei ffordd ... rhoi blog i fyny yn http://www.patcoyle.net. Enw blog Pat yw 'Fy Mywyd fel Cwsmer'. Efallai ei fod ychydig yn hunanol yn codi blog Pat a throelli ei fraich i ddal ati i bostio! Gwir yw, rydw i'n edrych i gael mwy o'r cyngor hwnnw gan Pat a gefais bob dydd wrth weithio gydag ef! Y naill ffordd neu'r llall - gobeithio y byddwch chi'n gwirio blog Pat allan hefyd.

Buddsoddwch mewn pobl! Ni fyddwch byth yn anghytuno.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.