Technoleg HysbysebuMarchnata Symudol a Thabledi

Cyflwyno Ffatri Greadigol: Hysbysebion Symudol Just Got A Lot Haws

Mae hysbysebu symudol yn parhau i fod yn un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf a mwyaf heriol yn yr economi farchnata fyd-eang. Yn ôl yr asiantaeth ad-brynu Magna, bydd hysbysebu digidol yn rhagori ar hysbysebu teledu traddodiadol eleni (diolch i hysbysebu symudol yn bennaf). Erbyn 2021, bydd hysbysebu symudol wedi cynyddu i $ 215 biliwn, neu 72 y cant o gyfanswm y cyllidebau ad-brynu digidol.

Felly sut all eich brand sefyll allan yn y sŵn? Gydag AI yn targedu nwydd yr unig ffordd i fachu sylw yw cyflwyno creadigol deniadol.

Ac eto, mae defnyddwyr yn aml yn gweld hysbysebion symudol yn cael eu gweini heddiw fel rhai annifyr neu ymledol. Canfu’r un astudiaeth Forrester honno ddefnyddwyr yn adrodd hynny 73 y cant o'r hysbysebion symudol a welir mewn diwrnod arferol yn methu â chreu profiad defnyddiwr cadarnhaol. Ar gyfer marchnatwyr, mae hyn yn golygu bod eu hysbysebion symudol yn aml yn tanberfformio. Ar gyfartaledd, nid yw $ 0.55 o bob doler a werir ar ymgyrchoedd hysbysebion symudol yn cynhyrchu gwerth cadarnhaol diriaethol i'r sefydliad.

hysbysebion symudol

Dyna pam rydyn ni wedi datblygu Ffatri Greadigol ™, stiwdio hysbysebion symudol llusgo a gollwng sy'n caniatáu i frandiau, asiantaethau creadigol, cyhoeddwyr a chwmnïau ad-dechnoleg fel ei gilydd greu hysbysebion atyniadol ar gyfer symudol a bwrdd gwaith. Mae'r platfform hunanwasanaeth soffistigedig hwn yn harneisio HTML5 i gyflwyno hysbysebion sy'n cael eu gyrru gan ganlyniadau yn gyflym ac yn effeithlon heb unrhyw wybodaeth godio sy'n ofynnol ac am bris cost-effeithiol. Mae pob hysbyseb yn wahanol, yn ymaddasol i'r hyn sydd o'i gwmpas, ac yn bwysicaf oll, yn ddeniadol ac yn adrodd straeon.

hysbysebion symudol ffatri greadigol

Mae set ddwfn o nodweddion ac is-nodweddion y platfform yn caniatáu i bob hysbyseb fod yn unigryw a phob ymgyrch i sefyll allan. Mae'r platfform yn defnyddio teclynnau a gweithredoedd i ddisodli codio; Llusgo a Gollwng, Rhagolwg ar Ddychymyg, Templedi, a modd Open Canvas yw blociau adeiladu'r platfform. Ymhlith y nodweddion mae: Fideo All-lif, Creaduriaid Dynamig, Lleoliad, Gemau a Rhesymeg, Ymatebol a Thraws-sgrin, a mwy.

Mae Creative Factory yn hunanwasanaeth ac yn hawdd ei ddefnyddio, gan ymgorffori tair prif egwyddor:

  1. Widgets: dileu'r angen i godio
  2. Twyllwyr: diffinio pan fydd rhywbeth yn digwydd
  3. Gweithred: penderfynu pa weithgaredd sy'n digwydd.

Trwy ddathlu'r tair egwyddor hyn, gall unrhyw ddylunydd greu Hysbysebion HTML5 soffistigedig, ymatebol a gafaelgar.

Credwn y bydd rhoi datrysiadau awduro gradd broffesiynol yn nwylo pob marchnatwr, mawr neu fach, yn caniatáu i hysbysebion fod yn fwy deniadol ac felly'n fwy effeithiol, ac mae hyn yn hynod bwysig mewn oes lle mae dallineb baneri a blocwyr hysbysebion yn ei gwneud hi'n anoddach ac anoddach i gyrraedd cynulleidfaoedd o gwbl.

Mae blocio hysbysebion yn her wirioneddol i'r diwydiant. Canfu adroddiad BI Intelligence fod traffig symudol yn gweld tair gwaith yn fwy o hysbysebion yn blocio yn fyd-eang na bwrdd gwaith. Mae hyn yn fygythiad mawr i gwmnïau cyfryngau digidol sy'n dibynnu ar hysbysebu am refeniw. Os yw blocio hysbysebion ar ffonau symudol yn cyrraedd lefelau bwrdd gwaith, gallai cwmnïau cyfryngau digidol yr Unol Daleithiau fod ar eu colled cymaint â $ 9.7 biliwn ar draws fformatau hysbysebion digidol y flwyddyn nesaf.

Mae Creative Factory, ein cynnyrch ail genhedlaeth, wedi cael ei anrhydeddu â blynyddoedd o adborth gan ein cwsmeriaid ac mae wedi'i gynllunio i leddfu a gwneud y broses o greu hysbysebion cyfryngau cyfoethog yn fwy effeithlon wrth gynnig set gymhleth o nodweddion i ganiatáu opsiynau creadigol diddiwedd. Credwn ei fod yn ganlyniad ennill-ennill i frandiau a defnyddwyr fel ei gilydd.

Yariv Erel

Mae Yariv Erel yn gyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol cyfiawnAd, cwmni technoleg greadigol sy'n cynnig platfform creu hysbysebion pentwr llawn i greu hysbysebion cyfryngau cyfoethog sy'n cael eu gyrru gan ganlyniadau. Mae brandiau yn gwastraffu arian ac yn peryglu enw da ar hysbysebion digidol aneffeithiol. Mae hysbysebion deniadol, cost-effeithiol JustAd yn creu profiadau defnyddiwr ystyrlon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol