Cwmnïau yn troi at Rwydweithiau Cymdeithasol Mewnol

Mae yna dunnell o wybodaeth am yr holl Rwydweithiau Cymdeithasol allan ar y we, ond mae symudiad wedi bod ar droed i ddod â rhai o fanteision rhwydweithiau cymdeithasol i'r Fewnrwyd hefyd. Fe wnes i ychydig o ymchwil ar y pwnc ar gyfer sesiwn rhwydweithio cymdeithasol hanner diwrnod y siaradais i â hi gyda'r IABC ddoe ac roedd yn werth edrych yn ddyfnach ar y canfyddiadau. Roedd yn rhaid i mi gloddio'n ddwfn i ddod o hyd i wybodaeth a sgrinluniau, ond mae yna ychydig adnoddau allan yna sy'n targedu'r Fewnrwyd.

Fe wnaeth y Fewnrwyd fizzled a bu farw yn y mwyafrif o gwmnïau cyn technolegau Web 2.0. Mae'n anffodus, oherwydd mae llawer o gwmnïau'n mechnïo ar syniad i beidio byth â dychwelyd ato unwaith y bydd yn methu. Nid oedd y Mewnrwydi gwreiddiol yn ddim ond adeiladwyr tudalennau gwe elfennol yr oedd yn rhaid i bob adran eu defnyddio i bostio newyddion a gwybodaeth, heb adnoddau nac unrhyw awtomeiddio. Lansiodd Microsoft Sharepoint, ond roedd yr ymdrech sydd ei hangen i awtomeiddio a chynnal y cynnwys yn dal i fod dros lefel sgiliau'r gweithiwr cyffredin.

Gyda dyfodiad google Apps, Social Networks, Wikis, Windows Sharepoint Services 3.0 ac offer cydweithredol a rhwydweithio eraill, mae'n bryd i'r Fewnrwyd ddod yn ôl.

Achosion Busnes ar gyfer Rhwydweithiau Cymdeithasol Mewnol

 • Monitro a Gyrru Strategaethau Corfforaethol - sicrhau bod gweithwyr, timau a phrosiectau yn cyd-fynd â gweledigaeth gorfforaethol.
 • Hierarchaeth Cwmni Fflat - yn darparu llwybr uniongyrchol o'r Prif Swyddog Gweithredol i'r gweithiwr isaf ac i'r gwrthwyneb. Mae hyn yn arwain at well cyfathrebu, tryloywder, ymddiriedaeth a grymuso gweithwyr.
 • Hyrwyddo Rhwydweithio Mewnol - rhoi modd i weithwyr ddod o hyd i weithwyr eraill sydd â diddordebau cyffredin yn y cwmni a hyd yn oed y tu allan iddo - chwaraeon, Eglwysi, hobïau, ac ati. Mae cael gweithlu â chysylltiad cryf yn arwain at fwy o foddhad a chadw gweithwyr.
 • Syniad - Cynhyrchu Syniadau - mae offer i gynhyrchu syniadau yn gyffredin trwy ychydig o fewnrwydau'r cwmni mawr. Mae offer tebyg i Digg ar gyfer hyrwyddo syniadau am arian go iawn a gwobrau eraill yn gyffredin.
 • Newyddion a Gwybodaeth - rhannu newyddion a datganiadau i'r wasg gan gwmnïau a gweithwyr.
 • Adnoddau - darparu llyfrgelloedd, sesiynau tiwtorial, deunydd marchnata, dogfennaeth cynnyrch, help, strategaethau, nodau, cyllideb, ac ati.
 • Rhannu Gwybodaeth a Chydweithio - darparu wicis ac apiau a rennir i gynyddu cyflymder gofynion prosiect, dogfennaeth, ac ati.
 • Workforc yn Seiliedig ar Brosiecte - darparu modd i weithwyr drefnu y tu allan i leoliad corfforol, lefel sgiliau, adran, ac ati. Y gallu i chwilio a dod o hyd i weithwyr allweddol i dynnu'r gadwyn reoli o'r broses, gan ganiatáu i dimau rhithwir drefnu a gweithredu'n gyflym.

Wrth adolygu'r rhwyd, roedd sawl 'blas' ar sut mae cwmnïau'n defnyddio rhwydweithiau trwy eu mewnrwyd - ac mae nodweddion y cwmnïau a'u hoffer yn dweud y gwir. Os gwelwch yn dda moel gyda mi ar fy nghanfyddiadau yma - gan nad oes gennyf fynediad uniongyrchol i Google, Microsoft, Yahoo ac IBM, rwy'n gweithio gydag erthyglau a sgrinluniau a allai fod yn wythnosau ... neu'n flwydd oed!

Google Mam

chwiliad mewnrwyd google
Nid peiriant chwilio syml mo Moma Google, mae Moma hefyd yn caniatáu mynegeio a nodi adnoddau dynol yn ogystal ag asedau digidol. O rai gwefannau rydw i wedi'u darllen, mae gan Google system adolygu cod ar yr un mor drawiadol, o'r enw Mondrian.

Yahoo! Iard gefn

502243282 9d96a1f09e
Yahoo! Mae'n ymddangos bod iard gefn yn arddangos eu datganiad cenhadaeth yn amlwg yn ogystal â threfnu deunydd sy'n cefnogi'r datganiad hwnnw i'w gweithwyr ei ystyried. Rwy'n synnu at ba mor gaboledig y mae hyn yn edrych - ac, a barnu yn ôl heriau Yahoo wrth gael strategaeth, nid wyf yn siŵr pa mor dda y mae'r dull hwn yn talu ar ei ganfed.

Cwch Gwenyn IBM

ibm gwenyn gwenyn

Mewn sefydliad mor fawr ag IBM, gyda channoedd o filoedd o weithwyr, mae'n debyg ei bod yn syniad gwych rhoi safle i fyny lle gall pobl ddod o hyd i'w gilydd! Mae'n ymddangos bod y Beehive yn adnodd gwych i weithwyr adnabod a lleoli gweithwyr eraill.

Gwe Microsoft

279272898 8cba23d892

Mae'n ymddangos bod gwefan Microsoft yn canolbwyntio ar adnoddau i'w weithwyr ar eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Yn fwyaf diweddar, serch hynny, mae Microsoft wedi lansio Townsquare - cymhwysiad cymdeithasol ar gyfer rhwydweithio a chydweithio.
sgwâr y dref

Nid oes angen i chi fod yn gwmni mawr i ymgorffori offer cydweithredu yn eich prosesau gwaith. Yn fy nghwmni i, rydyn ni wedi mudo'n llwyr i google Apps a hyd yn oed wedi ei integreiddio â Salesforce.

7 Sylwadau

 1. 1

  Hei Doug, post defnyddiol - yn fy nghwmni rydyn ni wedi mudo i Google Apps hefyd. Mae'n hynod handi. Felly at ddibenion sgwrsio mewnol a phethau felly mae'n wych. Mae'r calender a'r docs hefyd yn wych at ddibenion mewnol. Sylwais ar glitch bach er. Gan fy mod i'n gwmni cyfryngau, rydyn ni'n gweithio ar sawl prosiect ac rydw i'n darganfod nad ydw i eisiau i rai o'm gweithwyr dderbyn gwybodaeth am fy holl brosiectau. Fe wnaethon ni newid i Deskaway ac rwy'n gweld fy mod bob amser yn teimlo fel im mewn mwy o reolaeth. Hefyd, mae cyfleusterau rhannu ym mhob prosiect er mwyn i mi allu rhannu blogiau a ffeiliau ac ati - mae cadw pethau'n gyfrannol o fewn prosiectau - ac mae dadansoddeg yn fonws ychwanegol. y peth sydd ar goll yn yr app yw sgwrsio ond yna mae Google Apps yn fwy na gwneud iawn am hynny. Nid DA yw'r unig offeryn - theres Zoho a Wrike a Basecamp ac ati - ond dwi'n gweld bod Deskaway yn rhesymol iawn - $ 10 - $ 25 - yn dibynnu ar eich anghenion ac mae ganddo ryngwyneb SUPER hefyd - ydych chi wedi rhoi cynnig ar unrhyw offer o'r fath?

 2. 2
 3. 4

  Hei Doug,

  post neis. Fe wnaethoch chi fethu un sydd wedi'i dyfu'n organig, wedi'i adeiladu gan ddau weithiwr gan ddefnyddio llwyfannau a datblygiad ffynhonnell agored (drupal) ac mae'n enghraifft wych o'r dull gwrth-brig i lawr. Blueshirtnation.com, rhwydwaith cymdeithasol mewnol Best Buy. Gary Koelling a Steve Bendt yw'r crewyr. Rhai dolenni….

  http://www.garykoelling.com/

  Erthyglau ar Blueshirtnation

  Maen nhw hefyd yn cael eu crybwyll yn llyfr Charlene Li, “Groundswell”.

  Cheers,

  Joshua Kahn
  twitter.com/jokahn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.