Rant: Bydd Llywodraeth yr UD yn Dinistrio Masnach Rhyngrwyd

Mae'r economi mewn traed moch yn yr Unol Daleithiau. Gyda'r gwariant uchaf erioed, mae'r bwlch cyfoeth yn parhau i gynyddu, mae tlodi'n dringo, mae nifer y dinasyddion sy'n dibynnu ar ddiweithdra, stampiau bwyd, anabledd neu les ar y lefelau uchaf erioed. Dim ond un sector o economi America sy'n ffynnu - gyda swyddi â chyflog da, llawer o agoriadau swyddi, tunnell o gyllid buddsoddi, a gwerthiant cynyddol. Mae'r sector hwnnw y Rhyngrwyd.

Gyda manwerthwyr blychau mawr mawr yn dioddef a'r llywodraeth gwario arian ar astudiaethau mewn organau cenhedlu hwyaid, mae dyfodol y ffyniant e-fasnach yn edrych yn llwm fel y Senedd newydd gymeradwyo bil ar dreth Gwerthu Rhyngrwyd. Felly ... mae'r un rhan o'r economi nad yw'n dioddef yn awr yn mynd i ymuno o'r diwedd â phob rhan arall o'r economi sydd wedi bod helpu gan y llywodraeth ffederal.

Os caiff y bil hwn ei basio, dyma ddechrau diwedd y ffyniant y mae ein system marchnad rydd Rhyngrwyd wedi'i ddarparu inni am yr 20 mlynedd diwethaf. Mae manwerthwyr biliwnydd bocs mawr sydd wedi bod yn berchen, yn rheoli ac yn rheoli prisio a dosbarthu nwyddau a gwasanaethau bellach yn colli eu gafael ar y Rhyngrwyd ... ac maen nhw'n crio budr. Nhw yw'r rhai sy'n arwain y ffordd wrth bwyso ar ein harweinwyr i drethu ar y Rhyngrwyd.

Mae pawb yn Agored i Gystadlu ar y Rhyngrwyd

Dylent fod â chywilydd. Meddyliwch am y peth ... nid ydyn nhw'n ddim ond pwynt dosbarthu sy'n ychwanegu at orbenion cost nwyddau cyn i ni eu cael. Rwy'n hyderus pe baech chi'n edrych yn ôl mewn hanes bod manwerthwyr yn crio yn annheg pan fyddai'r Catalog Sears gwnaeth ei ffordd i stepen drws defnyddwyr a gallent bellach gael mynediad at gynhyrchion a nwyddau fforddiadwy trwy bost uniongyrchol. Roedd gan bob manwerthwr bocs mawr yr arian a'r cyfle i symud eu busnes i'r Rhyngrwyd. Os methon nhw â gwneud hynny, dylen nhw ddelio â'r canlyniadau.

Dylai Cwmnïau Lleol Dalu Trethi Lleol

Cael manwerthwr bocs mawr lleol ychwanegu cost i'r gymuned leol - o'r costau cludo, costau traffig, costau heddlu a meddygol, i'r costau cyfleustodau ... gan gynnwys gwaredu dŵr, trydan a gwastraff. Mae trethi gwerthiant y wladwriaeth a lleol yn gwrthbwyso'r costau hynny i'r rhanbarth lleol. Mae'n system sy'n gwneud synnwyr. Os byddaf yn prynu ar-lein, nid yw'n costio dim i'm cymuned leol. Mae'r cwmni cludo a threthi gasoline yn talu am gludiant. Nid oes angen goleuadau traffig, dim arestiadau dwyn o siopau, dim gwaredu gwastraff, dim angen cyfleustodau ychwanegol ... nada.

Nid yw manwerthwyr yn Colli Busnes oherwydd Trethi Lleol

Mae yn buddion prynu yn y manwerthwr lleol ... Gallaf yrru adref gyda'r nwyddau, gallaf roi cynnig ar y dillad, gallaf eu cael i osod offer, gallaf gael cefnogaeth cynnyrch ganddynt, neu gallaf gyfnewid y pryniant yn ddi-oed. Rwy'n aml yn siopa yn y manwerthwr lleol - ond llawer llai nag yr oeddwn yn arfer ei wneud. Mae'r Rhyngrwyd wedi dod yn fwy cyfleus. Nid wyf yn siopa ar-lein oherwydd nid wyf yn talu trethi yno ... Rwy'n siopa ar-lein oherwydd gallaf ei wneud o fy ffôn mewn ychydig funudau. Dim gyrru, dim parcio, dim aros yn unol, dim chwilio rhesi diddiwedd o gynhyrchion, dim pobl gwasanaeth cwsmeriaid snarky, na rhai gwthiol, na rhai heb ddiddordeb, neu ddim help yn gyfan gwbl.

Agor Blwch Trethi Lleol Pandora

Mae'r sylfaen dreth yn rhestru drosodd 9,600 o ranbarthau treth gwerthu lleol. Dychmygwch fod yn rhaid i bob safle e-fasnach nawr raglennu i 9,600 o wahanol drethi lleol sy'n newid yn gyson. Mae angen ailadeiladu pob cais symudol i raglennu mewn 9,600 o reolau treth gwahanol. Bydd angen i ddarparwyr e-fasnach ffeilio trethi i mewn pob ardal maen nhw'n gwneud busnes ynddo. Mae'n gnau.

Bydd Trethi Lleol yn Lladd Entrepreneuriaeth

Ffarwelio â phob busnes bach ar y we na allant fynd i'r gorbenion sy'n gysylltiedig â'r costau hyn. Cadarn ... bydd atebion newydd yn esblygu, busnesau newydd sy'n rheoli'r ffeilio treth i chi. Ond bydd y gost yn cael ei hychwanegu at bob cynnyrch rydych chi'n ei brynu - yn ychwanegol at y dreth werthu newydd. Yr unig safleoedd masnach ar ôl fydd y bechgyn mawr sy'n gallu fforddio'r costau a dechrau'r llanastr hwn yn y lle cyntaf. Sgriwiodd busnesau bach ac entrepreneuriaid.

A fydd hyn yn gwneud y cae chwarae teg rhwng manwerthwyr ac e-fasnach? Nid oes unrhyw beth teg amdano. Bydd sector olaf economi America sy'n ffynnu nawr yn ymuno â phawb arall mewn layoffs, diffyg buddsoddiad, a mynd allan o werthiannau busnes. Ynghyd â'r manwerthwyr blychau mawr a oedd eisoes yn mynd i'r cyfeiriad hwnnw.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.