Beth Yw'r Ystadegau Rhyngrwyd Diweddaraf ar gyfer 2018

Ffeithiau ac Ystadegau Rhyngrwyd

Er iddo gael ei ddatblygu o ganol yr 80au, ni chafodd y Rhyngrwyd ei fasnacheiddio'n llawn yn yr Unol Daleithiau tan 1995 pan ollyngwyd y cyfyngiadau diwethaf er mwyn i'r Rhyngrwyd gario traffig masnachol. Mae'n anodd credu fy mod i wedi bod yn gweithio ar y Rhyngrwyd ers ei sefydlu'n fasnachol, ond mae gen i'r blew llwyd i'w brofi! Rwy'n wirioneddol lwcus fy mod wedi gweithio i gwmni yn ôl bryd hynny a welodd y cyfleoedd a thaflu fy mhen i'r dechnoleg.

Mae nifer y datblygiadau arloesol y mae'r Rhyngrwyd wedi'u rhyddhau y tu hwnt i ddychymyg. A heddiw, mae'n amheus a oes gennych chi strategaeth twf busnes heb strategaeth Rhyngrwyd. Mae defnyddwyr a busnesau yn defnyddio'r Rhyngrwyd bob eiliad o bob dydd ledled y byd i werthu, prynu, ymchwilio ac addysgu eu hunain. Dyma'r grym democrataidd mwyaf yn hanes dyn. Wrth gwrs, rydym hefyd wedi gweld ei anfanteision yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond rwy'n credu'n gryf bod y da yn gorbwyso'r drwg yn esbonyddol ... sy'n cael mwy o gyhoeddusrwydd yn fwy.

P'un a ydych chi'n ddefnyddiwr rhyngrwyd, yn berchennog gwefan, neu'n rhedeg busnes ar-lein, mae'n bwysig gwybod beth sy'n 'digwydd' o amgylch y rhyngrwyd, beth sy'n tueddu, a beth sydd ddim. Er mwyn eich helpu chi i lwyddo yn 2018, rydyn ni wedi llunio detholiad defnyddiol a diddorol o ffeithiau ac ystadegau rhyngrwyd i chi edrych arnyn nhw, a'u rhannu ag eraill! Georgie Peru, 10 Gwesteiwr Gwefan Gorau

Yr ffeithlun, Ffeithiau ac Ystadegau Rhyngrwyd ar gyfer 2018, yn manylu ar yr ystadegau canlynol:

Ystadegau Rhyngrwyd 2018

 • Ar 1 Ionawr 2018, cyfanswm defnyddwyr y rhyngrwyd ledled y byd oedd 4,156,932,140 (mae hynny dros 4 biliwn o ddefnyddwyr)
 • Mae 2 biliwn o ddefnyddwyr rhyngrwyd y byd wedi'u lleoli yn Asia, lle mae eu poblogaeth ychydig yn hafal i gyfanswm defnyddwyr y rhyngrwyd ledled y byd
 • Ym mis Ionawr 2018, mae data'n datgelu bod 3.2 biliwn o ddefnyddwyr rhyngrwyd hefyd yn ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol
 • Ym mis Ionawr 2018, amcangyfrifwyd bod poblogaeth y byd oddeutu 7,634,758,428. Mae dros hanner poblogaeth y byd yn defnyddio'r rhyngrwyd
 • Ar 10fed Ebrill 2018, cofnodwyd dros 1.8 biliwn o wefannau ar y rhyngrwyd
 • Yn 2018, China sydd â'r defnyddwyr rhyngrwyd mwyaf gweithgar yn y byd, sef 772 miliwn o ddefnyddwyr. Yn y flwyddyn 2000, roedd y ffigur hwn oddeutu 22.5 miliwn
 • Roedd rhai o brif chwiliadau Google 2018 yn cynnwys iPhone 8, iPhone X, Sut i brynu Bitcoin, ac Ed Sheeran

Ystadegau Cyfryngau Cymdeithasol 2018

 • Ym mis Ionawr 2018, roedd gan Facebook yn unig 2.2 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol. Facebook oedd y wefan cyfryngau cymdeithasol gyntaf i gyrraedd dros 1 biliwn o gyfrifon
 • Mae defnyddwyr Youtube yn 2018 wedi rhagori ar y marc 1.5 biliwn, gan wneud Youtube y wefan fwyaf poblogaidd ar gyfer gwylio a llwytho fideos yn y byd.
 • Bellach mae dros 3.1 biliwn o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ledled y byd yn 2018, sy'n gynnydd o tua 13% o'i gymharu â 2017
 • O gymharu ffigurau Ionawr 2018 i Ionawr 2017, Saudi Arabia yw'r wlad gyda'r cynnydd mwyaf yn y defnydd o gyfryngau cymdeithasol ar amcangyfrif o 32%
 • Mae Instagram yn fwyaf poblogaidd yn UDA a Sbaen gan gyfrif am oddeutu 15% o gyfanswm y defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol yn y gwledydd hyn yn 2018
 • Yn Ffrainc, Snapchat yw'r ail gyfrif defnyddiwr cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd yn 2018, gyda thua 18% o ddefnyddwyr ledled y wlad
 • Mae Facebook yn parhau i fod y rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol sy'n tyfu gyflymaf, gyda thua 527 miliwn o gynnydd mewn defnyddwyr dros y 2 flynedd ddiwethaf, ac yna WhatsApp ac Instagram yn agos ar 400 miliwn
 • Yn 2018, mae 90% o fusnesau yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn weithredol
 • Mae 91% o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio eu ffonau symudol, tabledi a dyfeisiau clyfar i gael mynediad at sianeli cyfryngau cymdeithasol
 • Byddai'n well gan bron i 40% o ddefnyddwyr wario mwy o arian ar gwmnïau a busnesau sy'n ymgysylltu ar gyfryngau cymdeithasol

Gwefannau ac Ystadegau Lletya Gwe 2018

 • O 2018 ymlaen, mae WordPress yn pweru 28% o'r we fyd-eang gyda dros 15.5 biliwn o ymweliadau â thudalennau bob mis
 • Mae gweinyddwyr cynnal Apache yn cael eu defnyddio gan 46.9% o'r holl wefannau sydd ar gael, ac yna Nginx yn agos ar 37.8%
 • Yn 2018 gwelir 52.2% o draffig gwefan yn cael ei gyrchu a'i gynhyrchu trwy ffonau symudol
 • Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, er 2013, mae traffig gwefan y mae ffonau symudol yn ei gyrchu wedi cynyddu 36%
 • Ym mis Ionawr 2018, daw cyfran Japan o draffig gwefan yn bennaf o liniaduron a chyfrifiaduron bwrdd gwaith ar 69% wedi'i fesur, o'i gymharu â 27% ar ffonau symudol
 • Gyda dros biliwn o ymholiadau chwilio llais y mis, amcangyfrifir bod llais yn strategaeth farchnata ddigidol uchel ei duedd yn 2018
 • Google yw'r peiriant chwilio mwyaf poblogaidd ac ymwelwyd â gwefan a gofnodwyd yn 2018, gyda dros 3.5 biliwn o chwiliadau bob dydd
 • Bellach mae amseroedd llwytho gwefan yn cael eu hystyried yn ffactor graddio yn Google.

Ystadegau eFasnach 2018

 • Yn y DU ar gyfer 2018, ZenCart sydd â'r gyfran fwyaf o'r farchnad gyda dros 17% o estyniadau cyfeiriad gwe .uk yn defnyddio'r darparwr meddalwedd
 • Yn yr Unol Daleithiau ym mis Chwefror 2018, defnyddiodd dros 133 miliwn o ddefnyddwyr symudol ap Amazon, o’i gymharu â 72 miliwn o ddefnyddwyr yn cyrchu ap Walmart
 • Mae bron i 80% o siopa ar-lein yn arwain at gerti wedi'u gadael
 • Mae 2018 yn gweld cynnydd o 13% mewn gwerthiannau eFasnach ers 2016, gyda mwyafrif y gwerthiannau yn cael eu cofnodi yn yr UD a Tsieina
 • Mae 80% o brynwyr y DU yn defnyddio ymchwil masnach ar-lein cyn prynu cynnyrch ar-lein neu all-lein
 • Mae llai na 33% o ddefnyddwyr y DU eisiau talu mwy am ddanfon yn gyflymach, ond dywedodd 50% y byddent yn barod i dderbyn danfon drôn
 • Amcangyfrifir y bydd 600,000 o dronau masnachol yn cael eu defnyddio erbyn diwedd 2018 yn y DU yn unig

Ystadegau Enw Parth 2018

 • Ym mis Ebrill 2018, mae ychydig dros 132 miliwn o enwau parth .com cofrestredig
 • Ym mis Ionawr 2018 yn unig, roedd 9 miliwn o barthau .uk cofrestredig
 • Gofynnwyd i 68 miliwn o URLau torri hawlfraint gael eu dileu gan Google ym mis Ionawr 2018, gyda 4shared.com y wefan a dargedwyd uchaf
 • Mae 46.5% o wefannau yn defnyddio .com fel eu parthau lefel uchaf
 • Nid yw tua 75% o'r gwefannau sydd wedi'u cofrestru yn weithredol ond mae ganddynt barthau wedi'u parcio
 • Rhwng 1993 a 2018, mae nifer y gwesteiwyr yn y system enw parth (DNS) wedi mwy na dyblu, gan gyrraedd dros 1 biliwn

Dyma'r ffeithlun llawn!

Ffeithiau ac Ystadegau Rhyngrwyd

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.