Stiff Scared: Twyll Hunaniaeth a'r Rhyngrwyd

LocutusRoedd gan John Stossel o ABC 20/20 a sioe wych yr wythnos diwethaf, Stiff Scared: Poeni yn America. Darparodd ddata cadarn yn siarad ag effaith y cyfryngau yn ein bywydau a sut mae'n effeithio ar y cyhoedd a'i ofn.

(Roedd ganddo hefyd Stephen Dubner o Freakonomics ar y sioe, felly roedd yn rhaid i mi ei wylio!)

Y broblem a nododd yw nad yw'r mwyafrif o'r pethau rydyn ni'n poeni amdanyn nhw mewn gwirionedd yn risgiau o gwbl. Un enghraifft syfrdanol yw cymhariaeth o gael gwn wedi'i lwytho neu bwll nofio ... mae pyllau'n lladd llawer mwy o blant na gynnau wedi'u llwytho. Am ryw reswm, nid ydym yn ofni anfon ein plant i gartref gyda phwll ... ond ni fyddem byth yn eu hanfon i gartref gyda gwn wedi'i lwytho.

Yr wythnos hon, fe darodd yr ofn adref gyda mi. 'N annhymerus' sbario y manylion gory, ond ymunais â safle rhwydweithio cymdeithasol a oedd ag offer gwych ar gyfer adeiladu eich perthnasoedd teuluol a chael eich 'rhwydwaith' i ffwrdd a thyfu ar eich pen eich hun. Y gamp i'r wefan oedd eich bod chi'n mynd i mewn i'ch teulu i gyd a'u perthynas â chi ... mae'r cais yn gwneud y gweddill ... cysylltu â phob un ohonyn nhw i fewngofnodi a pharhau i adeiladu'r teulu. Mae'n gymhwysiad anhygoel gyda'r holl nodweddion cywir ... cydran firaol, teclyn, cronfa ddata gyswllt, i gyd mewn un pecyn Web 2.0 bach spiffy.

Dyma'r rhwbio ... rydych chi'n nodi gwybodaeth eich teulu. Fe wnes i symud yn wallgof o gicio'r blaid gyfan a rhoi data fy nheulu i mewn 'na. Yna cysylltodd y cais â phob aelod o fy nheulu. Daliodd y bobl ifanc ymlaen a dechrau adeiladu eu rhwydweithiau. Roedd hi'n stori wahanol gyda'r bobl hŷn. Byddech wedi meddwl imi bostio pasbortau a chardiau credyd fy nheulu ar-lein i'w cymryd! Roeddent wedi dychryn yn llwyr y byddwn yn gwneud y fath beth. Ofnadwy!

Lladrad hunaniaeth, dwyn hunaniaeth !!! Cafodd fy bwyll, deallusrwydd, ac - yn anad dim fy ymddiriedaeth - eu cwestiynu ar unwaith. Roedd e-byst fflamio yn dilyn e-byst fflamio… gan fy addysgu ar y bygythiad anhygoel hwn a pha mor ddiofal oeddwn i roi fy nheulu mewn perygl. Er nad oeddwn yn ymwneud â Dwyn Hunaniaeth, gwnes draciau i'r cwmni yn gyflym i gael y data dan sylw ... ac unrhyw ddata cysylltiedig ... i lawr ar unwaith. Ni wnaeth hynny atal y scolding. Mae'n rhaid i mi ddweud wrthych chi ... yn 38 oed a chael degawd ar fy ôl yn y Diwydiant, byddech chi wedi meddwl mai fi oedd y peth gwaethaf i ddigwydd i'r rhwyd ​​ers SPAM.

Byddaf mewn trafferth i'r swydd hon hefyd ... nid yw drosodd ar unrhyw adeg yn fuan. Pe bai'r achos yn cael ei ddyfarnu a'i ddiweddu mewn fflangellu cyhoeddus, ni fyddai'n fy arbed o hyd. Rwy'n credu fy mod i oddi ar yr holl ewyllysiau.

Mae John Stossel yn iawn. Mae'r ofn hwn gan fusnesau a'r cyfryngau allan o reolaeth. Y gwir yw bod y busnes bydd dwyn hunaniaeth yn cyfnewid anfeidrol fwy o arian na dwyn hunaniaeth go iawn. Ond mae wedi cael sylw credydwyr, y llywodraeth a'r cyfryngau felly bydd yn y chwyddwydr am ychydig. Mae ein holl ddata wedi cael ei ddatgelu yn hyn drwg Rhyngrwyd ac rydym yn fuan i gyd i gael ein cymhathu. Does dim stopio. Rydyn ni wedi gwneud. Mae'r byd yn dod i ben.

Neu a ydyw?

Yn ôl ystadegau, Mae 69.4% o holl aelwydydd America bellach yn defnyddio'r Rhyngrwyd. Mae 210,000,000 o Americanwyr syfrdanol ar y Rhyngrwyd nawr. Ac felly hefyd eu gwybodaeth am gerdyn credyd, eu hanes credyd, mapiau o'u cymdogaethau, eu gwybodaeth nawdd cymdeithasol, buddion eu cwmni, eu buddsoddiadau a hyd yn oed eu hanesion meddygol (gwarchodedig agos).

Waw ... gyda'r mathau hynny o rifau, mae'n rhaid bod Dwyn Hunaniaeth yn effeithio ar filiynau o bobl, iawn? Wel… nope.

Yn ôl y FTC, adroddwyd bod 246,000 o achosion o gwynion dwyn hunaniaeth yn 2006 (I LAWR o 255,000 yn 2005). Wel dyna 1 o bob 1,000 o Ddefnyddwyr Rhyngrwyd, iawn?

Nope.

Yn ôl y FTC, dim ond 1.9% o'r holl gwynion Dwyn Hunaniaeth a wnaed yn erbyn y Rhyngrwyd. 4,674 o bobl. Felly nid oedd 98.1% o'r holl gwynion Dwyn Hunaniaeth yn gysylltiedig â'r Rhyngrwyd. Gadewch i ni wneud rhywfaint o fathemateg…. dyna siawns 0.0022% o ddwyn eich Hunaniaeth o'r Rhyngrwyd. Neu 1 o bob 45,000 o bobl. Digwyddodd 3 i 6% o Dwyn Hunaniaeth oherwydd torri data wrth y ffynhonnell, gyda'r mwyafrif helaeth yn digwydd mewn sefydliadau ariannol a hefyd yn cael eu dwyn yn gorfforol, nid yn electronig.

Ni allwn ddod o hyd i gŵyn sengl yn yr holl ddata a adolygais lle cafodd data'r dioddefwr ei hacio yn electronig o wefan trydydd parti. Nid un gŵyn sengl.

Dal yn ofnus? Eich ods mae cael eich llofruddio neu farw o gwymp neu farw o ddamwain car neu hyd yn oed o glwyf hunan-heintiedig yn fwy na'ch od o fod yn ddioddefwr Twyll Hunaniaeth ar y Rhyngrwyd. Mewn gwirionedd, mae'r siawns y bydd y Ddaear yn cael ei tharo gan asteroid yn y ganrif nesaf yn fwy na'ch bod chi'n dioddef Twyll Hunaniaeth ar y Rhyngrwyd.

Gyda hynny mewn golwg, byddwn yn ychwanegu bod pob un, os nad y rhan fwyaf, o'r achosion Twyll Hunaniaeth Rhyngrwyd hynny wedi digwydd oherwydd cynllun gwe-rwydo ... lle gwnaeth defnyddiwr fewngofnodi i safle ffug a roddwyd yno at yr unig bwrpas o ddwyn eich hunaniaeth. Ni ddaethon nhw o wefannau cyfreithlon lle cafodd hunaniaeth pobl eu dwyn.

Pam ddim? Mae yna ychydig o resymau, ond yr un allweddol yw bod cynilo cystal â'r Rhyngrwyd am arbed eich data, mae hefyd yn wych am recordio pob pecyn unigol o wybodaeth sy'n rhedeg trwyddo. A ydych erioed wedi sylwi pa mor gyflym y mae pobl yn cael eu holrhain i lawr ar ôl crynhoi pornograffi plant? Mae'n llawer haws i rywun ddwyn rhywfaint o waith papur o'ch sefydliad ariannol lleol nag y byddai erioed i geisio ei adfer o'r we.

I gloi ... stopiwch boeni. I'r cwmnïau diogelwch a'r cyfryngau ... atal yr holl ofn rhag mongian! Wrth gwrs, nid wyf yn eich cynghori i ddefnyddio'ch enw cyntaf fel cyfrinair a gadael gwybodaeth eich cerdyn credyd yn eich proffiliau, ond nid oes raid i chi ofni mewngofnodi i safle cyfreithlon a chanfod bod eich cyfrifon banc wedi'u gwagio drannoeth. Nid yw'n digwydd felly. Mae yna bethau pwysicach i boeni amdanynt (fel cael perthynas iach, ymddiriedus â'ch teulu).

Ac os ydych chi'n digwydd bod yn ddioddefwr unrhyw Dwyll Hunaniaeth, dyma rai cyngor.

3 Sylwadau

 1. 1

  Post gwych. Nid wyf yn deall pam mae pobl yn baranoiaidd ynghylch rhoi gwybodaeth sylfaenol amdanynt eu hunain ar y Rhyngrwyd, yn enwedig gan fod llawer o hynny i'w gael trwy ddulliau nad ydynt yn electronig. Ar y cyfan, gallaf gael cyfeiriadau pobl, rhifau ffôn, dyddiadau priodas, penblwyddi plant, ac mewn rhai achosion eu cyflogau - i gyd heb gyrchu cyfrifiadur (er y gallai fod angen ychydig o waith coes). Nid yw postio llun ohonoch eich hun ar-lein yn ddim byd tebyg i ddarlledu eich SSN.

  Rwy'n credu bod y paranoia yn cario drosodd i sut mae busnesau'n blaenoriaethu diogelwch (neu efallai bod yr ystadegau felly oherwydd hynny). Bydd busnesau'n gwario'r arian ar dystysgrif SSL a wal dân, ond mae'r wybodaeth y maen nhw'n ei chasglu yn cael ei hargraffu a'i ffeilio mewn cabinet heb ei gloi yn rhywle y gall unrhyw un ei gyrchu. Wrth gwrs, mae yna lawer o fusnesau sy'n trin diogelwch Rhyngrwyd hyd yn oed yn wael, ond byddwn i'n mentro bod gan y busnes bach cyffredin ddiogelwch gweddol waeth na dyweder, banc, pan ddaw i'w swyddfa gorfforol na'u gwefan.

 2. 2
 3. 3

  Hei Doug, diolch am yr erthygl addysgiadol. Nid oeddwn wedi sylweddoli pa mor or-chwyddedig oedd y ffeithiau nes bod eich ystadegau'n rhoi'r cyfan mewn persbectif. Rwy'n credu ei fod yn dal i helpu bod pobl yn ofalus gyda'u gwybodaeth beth bynnag. Gall pethau bach fel edrych ar y cyfeiriad gwe helpu i atal gwe-rwydo (fel e-bost paypal yn dweud wrthych am roi gwybodaeth eich cerdyn credyd iddynt, ond nid oes gan y cyfeiriad uchod “paypal” yn unman yn yr enw). Mae ychydig o synnwyr cyffredin a rhybudd yn mynd yn bell o hyd.

  VPN Nationwide

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.