Gochelwch y Rhyngrwyd yn Enwog

famo1

Ychydig wythnosau yn ôl, cefais e-bost gan fenyw yn gofyn am fy Archebwch ar Blogio ac SEO. Roedd yn dipyn o e-bost trist - darllen bod menyw a eisiau roedd prynu fy e-Lyfr wedi gwario tunnell o arian ar y wefan lle siaradwyd amdano a heb gael unrhyw ganlyniadau yn y gorffennol. Yn eironig ddigon, roedd yr erthygl y gwnaethon nhw ei darllen yn un y gwnes i wario tunnell o arian arni i'w rhoi yno.

Mae'r Rhyngrwyd Enwog roedd niferoedd trawiadol iawn ar wefan pobl a rhestr hyd yn oed yn fwy trawiadol o hysbysebwyr. Roeddent yn hawlio ymhell dros 50,000 o ddarllenwyr dyddiol rhwng eu holl ffynonellau dosbarthu. Dyna gynulleidfa braf i'w chyrraedd! Ac roedd y gynulleidfa yn rhan annatod o'm cynnyrch. Roedd y cyfan yno: peli llygad a chynulleidfa wedi'i thargedu. Neu oedd e?

Fis ar ôl i'r swydd redeg a does gen i ddim hyd yn oed 200 ymwelwyr o'r safle. Dyna ymwelwyr ... nid trosiadau ... dim ond ymwelwyr. O'r ddau gant o ymwelwyr, nid un person a brynodd yr e-Lyfr mewn gwirionedd. Cefais fy hun yn yr un sefyllfa â'r fenyw a ysgrifennodd ataf. Cwynodd ei bod wedi gwario criw o arian a byth wedi derbyn canlyniad o unrhyw un o'r cyngor a wnaeth dalu ar gyfer o'r wefan dan sylw. Roedd y wefan gan rywun Rhyngrwyd Enwog.

famo.jpg

Llun o flog Amit Gupta

Fy Theori ar y Rhyngrwyd yn Enwog

Felly, gyda hynny mewn golwg, a chasgliad o Rhyngrwyd Enwog pobl rwy'n eu hadnabod neu wedi gwneud busnes â nhw, dyma fy theori:

Rhyngrwyd yn enwog mae pobl yn dda am un peth ... gwneud eu hunain Rhyngrwyd yn enwog.

Nid yw llawer ohonynt yn gweithio gyda chleientiaid mewn gwirionedd (y tu allan i'r rhai sydd am logi rhywun Rhyngrwyd yn enwog a does gennych chi ddim disgwyliadau o ran canlyniadau). Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn brysur yn ceisio cadw'r ymddangosiad eu bod yn cael eu dilyn yn eang ac yn ddoethach na'r gweddill ohonom. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n gyflym, deallus, ffraeth, ac yn feistri ar yr amlwg. Mae gan lawer ohonyn nhw fargeinion llyfrau. Mae rhai ohonyn nhw'n brysur yn gorliwio'r niferoedd i gadw'r ymddangosiad i fyny.

Fe wnaethant ddarganfod bod y newid o waith caled a chanlyniadau i fod yn syml Rhyngrwyd Enwog yn ffordd haws o wneud arian. Pam? Oherwydd ein bod ni eisiau rhywfaint o'u sudd ... rydyn ni am rwystro taith ... rydyn ni eisiau'r llwybr hawdd hefyd.

Nid yw'n hawdd, serch hynny. Peidiwch â disgwyl cael canlyniadau pan fyddwch chi'n taflu rhywfaint o arian at y Rhyngrwyd Enwog… Cofiwch eich bod chi'n helpu i'w cadw nhw'n enwog. (Ac mae hynny'n iawn, hefyd!)

Ynglŷn â'r Blog hwn

Dyna pam rydw i mor angerddol am y blog hwn a'r blogwyr ar fwrdd y llong (gyda mwy i ddod). Rydyn ni i gyd yn farchnatwyr sy'n gweithio bob dydd i wella llwyddiant ein cleientiaid. Y blog yw ein hangerdd, nid ein helw. Efallai un diwrnod y byddwn yn torri allan ac yn bod Rhyngrwyd Enwog. Os dyna fi, gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu amdanaf ac yn fy nwyn ​​yn atebol, er!

O ran y fenyw, anfonais gopi ohoni Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis am ddim a gofynnodd iddi dalu dim ond os oedd hi'n elwa o'r llyfr. Mae hynny'n wir am unrhyw un ohonoch chi! Os ydych chi'n amheugar, byddaf yn falch o anfon copi atoch chi!

3 Sylwadau

  1. 1

    Rwy'n credu bod y dywediad yn mynd "nid aur yw'r cyfan sy'n disgleirio." Mae'n drueni bod yna bobl allan yna nad ydyn nhw am sicrhau bod eu cynnyrch / gwasanaeth yn perfformio'n foddhaol.

  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.