Rhyngwladoli, Lleoleiddio, Amgodio, Gwlad yr Iâ a Chyfieithu Gwefan Lluniau Cat Japaneaidd

cyfieithu rhyngwladoli

rhyngwladoliMae yna lawer o wybodaeth ar gael o ran rhyngwladoli, lleoleiddio ac amgodio mewn cymwysiadau gwe. Mae yna lawer o gamddealltwriaeth hefyd ynglŷn â'r hyn y mae pob un yn ei ddarparu ar gyfer cymhwysiad gwe. Dyma fy mhrofiad i…

Pan fydd porwr gwe yn gwneud cysylltiad â gweinydd gwe, mae'n pasio cryn dipyn o newidynnau ac yn gwneud ceisiadau ychwanegol, dyma enghraifft:

GET / HTTP / 1.1
Gwesteiwr: www.dknewmedia.com
Asiant Defnyddiwr: Mozilla / 5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv: 1.8.1.3) Gecko / 20070309 Firefox / 2.0.0.3
Derbyn: Derbyn HTTP = testun / xml, cymhwysiad / xml, cymhwysiad / xhtml + xml, testun / html; q = 0.9, testun / plaen; q = 0.8, delwedd / png, * / *; q = 0.5
Derbyn-Iaith: en-us, cy; q = 0.5
Derbyn-Amgodio: gzip, datchwyddo
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7

rhyngwladoli

Mae rhyngwladoli yn gyfansawdd o lawer o bethau:

 1. Lleoleiddio: Y gallu i nodi o ba iaith a lleoliad y mae ymwelydd yn ymweld ag ef. Gwneir hyn trwy Geisiadau HTTP lle mae'r ymwelydd yn cael ei adnabod gan locale. Yn fy achos i, dyna en-US. Saesneg yw “en” ac “UD” yw'r Unol Daleithiau. Mae hwn yn osodiad o fewn fy System Weithredu.
 2. Parthau amser: Y gallu i addasu ar gyfer parthau amser. Gwneir hyn fel rheol trwy osod eich gweinydd i Amser Cymedrig Greenwich (GMT) ac yna caniatáu i ddefnyddwyr osod eu gwrthbwyso lleol o GMT.
 3. Amgodio Cymeriad: Dyma'r gallu i arddangos setiau cymeriad iaith yn iawn. Mae'n wahanol i leoleiddio gan y gall lleoleiddio ddweud wrthyf iaith a rhanbarth y cyfrifiadur sy'n gwneud y cais, ond ni fydd yn dweud wrthyf o ba iaith y darllenydd yn gofyn ... mae hynny i fyny i'r darllenydd!

Sylwch yn fy Mhennawd HTTP pan wnaeth y porwr y cais, dywedodd wrth y gweinydd ei fod yn gofyn am fy locale (Derbyn-Iaith: en-us); fodd bynnag, mae angen iddo hefyd ddweud wrth y gweinydd pa set Cymeriad y gofynnir amdani (Derbyn-Charset: Derbyn-Charset: ISO-8859-1, utf-8; q = 0.7, *; q = 0.7) ISO-8859-1 ac utf Mae -8 yn setiau cymeriad a ganiateir.

lleoleiddio

Yn y byd cymysg gwych hwn, nid yw lleoleiddio byth yn pennu iaith bellach. Er fy mod i yn yr UD, dwi'n gallu darllen iaith wahanol yn llwyr gan ddefnyddio set nodau gwahanol ... dyna beth sy'n digwydd pan dwi'n defnyddio Google Hindi (Dwi ddim yn defnyddio Google Hindi mewn gwirionedd). Mae fy nghais am locale a set nodau yn union yr un fath â phan ofynnaf am y Google Saesneg dudalen, ond rydw i mewn gwirionedd wedi bwydo tudalen na allaf ei darllen oherwydd does gen i ddim y set nodau. Mae'r cyfan yn dod i fyny ???????????… Fodd bynnag, gallaf lwytho'r cymeriad hwnnw wedi'i osod yn Firefox (Firefox> Preferences> Advanced> Ieithoedd):

Iaith Llwyth Firefox

Os ydw i'n llwytho'r iaith honno, gallaf ofyn am y dudalen yn ei set nodau brodorol a'i harddangos ar fy nghyfrifiadur er bod fy locale diofyn yn en-US!

Felly ... os ydw i'n fyfyriwr Hindi, yn astudio Saesneg yn Purdue ac wedi cysylltu trwy VPN i weinydd yr ysgol, ar wyliau yn Awstralia ... mae yna 3 lleoliad gwahanol y mae angen eu cymhwyso i'r cais i fod yn wirioneddol Ryngwladoli - a dim dibynnu ar y llall.

Byddai fy locale yn dod i fyny fel en-US, ond Awstralia yw fy nghylch amser, ond efallai mai'r iaith rydw i'n gofyn amdani o'r wefan yw Hindi. Pe bawn i'n rhaglennu fy nghais i wneud rhagdybiaethau yn seiliedig ar locale fy nghyfrifiadur, byddwn yn hollol anghywir - bwydo'r person yn Saesneg mewn parth amser Dwyreiniol. Yn ddelfrydol, byddwn yn rhaglennu fy nghais i'w gynnig y ddau gosodiadau iaith ac ardal amser ... ond ni fyddwn yn eu cymryd yn seiliedig ar locale.

Gwlad yr Iâ - yr enghraifft eithaf

Rydyn ni'n anwybodus o heriau amlieithog ac aml-locale yn yr Unol Daleithiau lle rydyn ni bob siarad Saesneg [coegni ymhlyg]. Mewn rhai gwledydd, fel Gwlad yr Iâ, er mai Gwlad yr Iâ yw'r iaith frodorol, mae pobl anhygoel Gwlad yr Iâ yn tyfu i fyny yn dysgu 3 iaith! Gan fod Gwlad yr Iâ yn wlad yng nghanol Ewrop a Gogledd America, mae eu cwmnïau'n gweithio ledled sawl cyfandir, ieithoedd, tafodieithoedd ieithoedd a chylchoedd amser lluosog o'u bwrdd gwaith!

Mae llawer o wefannau Gwlad yr Iâ wedi'u hadeiladu yn Saesneg yr UD, Saesneg y DU, Gwlad yr Iâ, Sbaeneg, Sbaeneg, Ffrangeg ac Almaeneg! Dychmygwch pa mor heriol fyddai adeiladu Icelandair's cymwysiadau gwefan a systemau tocynnau ... waw!

YMWADIAD: Rwyf wedi cael y pleser llwyr o weithio gyda'r bobl wych o Icelandair a gallaf ddweud wrthych mai nhw yw rhai o'r gweithwyr proffesiynol mwyaf talentog a chyfeillgar rydw i wedi cael y pleser o weithio gyda nhw. Yn syml, mae'n wlad a phobl anhygoel! Ewch i ymweld ... ewch â Icelandair a gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'r Lagŵn Glas!

Iaith yn erbyn Amgodio

Mae hyd yn oed gwahanol amgodiadau cymeriad o fewn un iaith nad ydyn nhw'n chwarae'n dda gyda'i gilydd! Enghraifft: Gall e-bost Japaneaidd a ysgrifennwyd yn Shift-JIS olygu na ellir ei ddarllen ar gyfrifiadur person o Japan gyda lleoleiddio wedi'i osod i ja-JP oherwydd bod eu gweinydd post yn cydnabod EUC-JP yn unig. Yn ddelfrydol, dylai cwsmer allu gosod pa amgodio yr hoffent ei gael yn ogystal â pha iaith - dim ond sicrhau bod yr amgodio a'r iaith yn gydnaws â'r hyn y mae'r cleient yn gofyn amdano.

Os hoffwn ddarllen Japaneeg, efallai y bydd yn rhaid i mi ddewis Japaneeg fel fy iaith A Shift-JIS i'w hamgodio i arddangos yr iaith honno'n iawn. Dyma ychydig mwy o ddryswch i'w ychwanegu at y gymysgedd ... mae rhai mathau amgodio yn cefnogi sawl iaith. Mae UNICODE / UTF8 yn cefnogi dwsinau. Mae'r gwrthwyneb yn wir hefyd. Gellir darllen rhai ieithoedd mewn sawl math amgodio. Os nad yw hynny'n gwneud synnwyr ... Rwy'n ymddiheuro, mae'n fater cymhleth iawn.

Someday rwy'n credu (gobeithio) bydd hyn i gyd yn newid. Rwy'n credu bod dylunwyr gwreiddiol codau lleoleiddio yn gobeithio mai'r combo iaith-gwlad fyddai'r cyfan sydd ei angen ... ond rydyn ni wedi dod yn llawer mwy soffistigedig. Cofiwch, datblygwyd llawer o hyn cyn bod Rhyngrwyd yn bodoli. Gyda dyfodiad GIS, efallai y gall rhywun ddewis ei amgodio a byddai GIS yn trin gwybodaeth am gylchfa amser a locale.

rhyngwladoli

Yn ôl at gefnogaeth Rhyngwladoli. Os ydych chi am ddarparu cais Rhyngwladol, mae angen i chi:

 1. Cefnogwch sawl math amgodio, ieithoedd, a chael ffeiliau cyfieithu i arddangos y cyfieithiadau hynny.
 2. Caniatáu i'r cleient osod ei iaith, a hyd yn oed efallai ei fath amgodio, os oes angen.
 3. Cefnogwch barthau amser trwy ganiatáu i ddefnyddwyr gyfeirio eu cylchfa amser o'i gymharu â GMT.
 4. Defnyddiwch godau lleoleiddio yn ofalus ... NID ydyn nhw'n darlunio'n gywir yr hyn y mae eich defnyddiwr yn gofyn amdano na'r hyn y gallant ei ddarllen.

Cyfieithu

Mae cyfieithu peirianyddol yn dal yn ei fabandod. Mae yna nifer o wefannau allan yna (a WordPress ategion) sy'n cynnig cyfieithu peiriant o'ch gwefan. Peidiwch â chael eich temtio i wneud hyn ... mae dau reswm pam:

 1. Os yw cyfieithu peirianyddol yn gweithio, bydd gan y defnyddiwr sy'n gwirio'ch gwefan gyfieithydd i weithio gydag ef eisoes.
 2. Mae cyfieithu peiriant yn sugno.

Peidiwch â choelio fi? Dyma gyfieithiad Japaneaidd i chi:
Wedi'i gludo o Ffeil Masatsu - coegyn gyda thunnell o luniau o gathod:

Mynediad Blog Japaneaidd

???????????
- 00:29:35 gan masatsu

????????????????????????????
??????????????????????????

?????????? (?)?

??????????????????????????????????????
??????????????????????????

??????????????????????????????????

??????????????????

??????????????
???????????
???????????

?????????????????????????????????????

???????????????????????????????

????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? Ag ???????????????

???????????????????????????????????

Cyfieithu Peiriant:

?? Hann??????
-00: 29: 35 gan masatsu

Enw sant dwrn eliffant / yr eliffant a ymddangosodd ar “fflyd ddwrn y bwystfil ddoe ?? ceidwad ”“ ?? Hann ???? ” gydag / yr actor radio Yutaka Mizushima….

? (?) sy'n gwneud pysgod cyllyll yn rhwydd.

Oherwydd bod hyd yn oed actor radio y sant ddwrn, meistr ????? o a / y gath yw cwins Tsieineaidd Nagai Ichiro = pêl ddraig staff a / the ?? mae ceidwad yn edrych fel bod y bobl sy'n gwneud sylw ffraeth yn gwybod yn rhwydd.

?????? (Y chwys) fy mod yn anghofio’n llwyr eleni “cyfrinach enw’r uwch fflyd”, o arfer arferol bob blwyddyn?,

?????? Os byddaf yn ysgrifennu'n hwyr eleni,

??????? cysegr ??? (gall sut?)? difa pentir (?? torri ddim) Fukami ?? (? neu arsylwi yn gallu?) an / y mae'n ei wneud

?????? Gyda, mae'n dod yn “can /? /?”, Hynny yw, “kung fu”, wrth linellu a newid pen a / yr enw.

?????? Er y dywedir ei fod yn cynyddu dau ychwanegol yr honnir y gallai ddod yn fath o enw.

Dywedir bod y gwir yn “oed” oherwydd mai symbol yr elfen arian yw Ag?, Er mai enw “the ???? arian ”y Takaoka? technegydd ??????? yn meddwl bod y cymeriad o'r enw “?” ei ddefnyddio gyda chysylltiad ffilm sgrin arian?, os yw'n ei galw gydag aelod ychwanegol.

?????? Fodd bynnag, rwy'n meddwl yn hunanol, nad yw fy theori yn gysylltiedig â “?” wedi'i gynnwys mewn cymeriad Tsieineaidd.

Rwy'n siŵr y byddai gwrthdroi'r polaredd ar y cyfieithiad hwn yn darparu ynganiad Saesneg yr un mor ddarllenadwy. Roeddech chi'n deall y cofnod, iawn?

2 Sylwadau

 1. 1

  oeddech chi'n golygu Purdue?
  Cadarn - roedd actor radio chwyslyd yn pendroni am y ffordd gywir i ddweud rhai pethau….

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.