12 Ffactorau sy'n Effeithio ar eich Strategaeth E-bost Ryngwladol

awgrymiadau e-bost rhyngwladol

Rydyn ni wedi cynorthwyo cleientiaid gyda rhyngwladoli (I18N) ac, yn syml, nid yw'n hwyl. Mae naws amgodio, cyfieithu, a lleoleiddio ei gwneud yn broses gymhleth.

Os caiff ei wneud yn anghywir, gall fod yn hynod o chwithig ... heb sôn am aneffeithiol. Ond nid yw 70% o 2.3 biliwn o ddefnyddwyr ar-lein y byd yn siaradwyr Saesneg brodorol a chanfuwyd bod gan bob $ 1 a werir ar leoleiddio ROI o $ 25, felly mae'r cymhelliant yno i'ch busnes fynd yn rhyngwladol os yn bosibl.

Mae E-bost Monks wedi llunio ffeithlun ar mynd yn fyd-eang gyda'ch marchnata e-bost strategaeth sy'n darparu 12 ffactor sy'n effeithio ar lwyddiant eich marchnata e-bost.

 1. Ystyriaethau Iaith a Chopi - gwnewch eich ymchwil amlieithog i osgoi geiriau a all effeithio ar y gallu i gyflawni.
 2. Dewis Cyfieithwyr - nid yw'n ddigon deall sut i gyfieithu, rhaid i'ch adnoddau cyfieithu ddeall y cynnwys hefyd.
 3. E-bost Estheteg - dylai dyluniad eich e-bost fod yn dderbyniol yn ddiwylliannol i'ch cynulleidfa darged.
 4. Rheoli Prosesau - o ddylunio a chyfieithu i adrodd, dylech allu mesur effaith eich ymdrechion yn rhanbarthol yn hawdd.
 5. Fformatio a Chynllun Negeseuon - Efallai y bydd angen cynlluniau optimized gyda phob grŵp ar ieithoedd RTL (Hawl i'r Chwith) neu ieithoedd y gellir eu cyfiawnhau yn y ganolfan.
 6. Strategaeth Symudol yn Gyntaf - os ydych chi'n rhyngwladol, rydych chi'n fwyaf tebygol o fod yn symudol! Mae'n well i chi gael eich optimeiddio ar gyfer ffenestri llai a chwaraeon gwylio.
 7. Fframweithiau Cyfreithlon - gwnewch yn siŵr eich bod chi yn cydymffurfio â deddfau pob gwlad er mwyn sicrhau nad ydych yn torri unrhyw ddeddfau ac yn gallu sicrhau'r darpariaeth fwyaf posibl gyda Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd lleol.
 8. Personoli - mae taclo e-byst rhyngwladol yn ehangu'n esboniadol yr amrywiaeth o bersonoli y gallwch ei wneud i gynyddu agoriadau, cliciau ac addasiadau.
 9. Galwadau-i-Weithredu - Peidiwch â mynd dros ben llestri ar eich hawliadau wrth i chi geisio cael tanysgrifwyr i glicio, mae gan rai gwledydd gyfreithiau llawer llymach ar hysbysebu a hyrwyddo.
 10. Amseru - Gall tymhorol, gwyliau rhanbarthol, ac amserlenni gwaith i gyd effeithio ar eich cyfraddau agored a chlicio drwodd.
 11. Rheoli Data a Rhestr - Cadwch eich rhestrau yn weithredol ac yn ffres, gan sicrhau bod y gallu i segmentu a hidlo yn ôl rhanbarth yn fanwl.
 12. PESTLE - yn sefyll am wleidyddol, economaidd, cymdeithasol, technoleg, cyfreithiol a'r amgylchedd. Byddwch yn sensitif i effaith leol eich negeseuon gyda phob un o'r safbwyntiau hyn.

Dyma'r ffeithlun cyfan, edrychwch ar y fersiwn ryngweithiol yn Email Monks.

Ffactorau Rhyngwladoli E-bost