Beth yw marchnata rhyngweithiol?

marchnata rhyngweithiol

Mae ffrind da, Pat Coyle, yn gofyn, Beth yw Marchnata Rhyngweithiol?

Mae gan Wikipedia y diffiniad canlynol:

Mae Marchnata Rhyngweithiol yn cyfeirio at y duedd esblygol mewn marchnata lle mae marchnata wedi symud o ymdrech yn seiliedig ar drafodion i sgwrs. Daw'r diffiniad o farchnata rhyngweithiol gan John Deighton yn Harvard, sy'n dweud mai marchnata rhyngweithiol yw'r gallu i annerch y cwsmer, cofio'r hyn y mae'r cwsmer yn ei ddweud a mynd i'r afael â'r cwsmer eto mewn ffordd sy'n dangos ein bod yn cofio'r hyn y mae'r cwsmer wedi'i ddweud wrthym (Deighton 1996).

Nid yw marchnata rhyngweithiol yn gyfystyr â marchnata ar-lein, er bod prosesau marchnata rhyngweithiol yn cael eu hwyluso gan dechnoleg rhyngrwyd. Mae'r gallu i gofio'r hyn y mae'r cwsmer wedi'i ddweud yn cael ei wneud yn haws pan allwn gasglu gwybodaeth i gwsmeriaid ar-lein a gallwn gyfathrebu â'n cwsmer yn haws gan ddefnyddio cyflymder y rhyngrwyd. Mae Amazon.com yn enghraifft wych o'r defnydd o farchnata rhyngweithiol, gan fod cwsmeriaid yn cofnodi eu dewisiadau ac yn cael eu dangos i ddewisiadau llyfrau sy'n cyfateb nid yn unig i'w dewisiadau ond eu pryniannau diweddar.

Llawer o leuadau yn ôl, gofynnodd rhywun imi beth yw'r gwahaniaeth rhwng hysbysebu a marchnata. Atebais gyda'r trosiad o bysgota, gan gymhwyso mai hysbysebu yw'r digwyddiad neu'r cyfrwng, ond marchnata oedd y strategaeth. O ran pysgota, gallaf fachu polyn a tharo llyn heddiw a gweld beth rwy'n ei ddal. Dyna hysbysebu ... chwifio abwydyn a gweld pwy sy'n brathu. Marchnata, ar y llaw arall, yw'r pysgotwr proffesiynol sy'n ymchwilio i'r pysgod, yr abwyd, y tymheredd, y tywydd, y tymor, y dŵr, y dyfnder, ac ati. Trwy siartio a dadansoddi, mae'r pysgotwr hwn yn gallu dal mwy a mwy pysgod trwy lunio strategaeth.

Mae hysbysebu yn dal i fod yn rhan o'r strategaeth honno, dim ond digwyddiad neu gyfrwng synhwyrol ynddo.

Yn y blynyddoedd a fu, roedd hysbysebu a marchnata yn gyfeiriadol i raddau helaeth. Dywedodd yr adran farchnata neu hysbysebu wrthym beth i'w feddwl ac nid oeddent yn poeni beth oedd ein hymateb. Roeddent yn rheoli'r neges, y cyfrwng, y cynnyrch a'r pris. Ein hunig 'lais' oedd p'un a wnaethon ni brynu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth ai peidio.

IMHOEsblygiad marchnata yw Marchnata Rhyngweithiol lle mae'r defnyddiwr yn cael ei rymuso, ei ymddiried ynddo, a'i recriwtio i gynorthwyo yn y strategaeth. Dychmygwch a gawsom gyfle i siarad â'r pysgod a gweld pa abwyd maen nhw'n ei hoffi a phryd yr hoffent fwyta. Efallai y byddem yn taflu rhywfaint o bethau da allan ar y pwll fel y byddent yn denu eu ffrindiau i ddod i fwydo gyda nhw y tro nesaf. (Nid yw'r mwyafrif ohonom eisiau diberfeddu a ffiledio ein cwsmeriaid - ond chi sy'n cael y pwynt.)

Nid oes gennym reolaeth lwyr dros ein neges neu ein brand mwyach. Rydyn ni'n rhannu'r rheolaeth honno gyda'r defnyddiwr. Mae'r defnyddiwr hwnnw, er ei fod yn gwsmer hapus neu'n un blin, yn mynd i ddefnyddio offer fel y Rhyngrwyd i ddweud wrth ei ffrindiau am eu profiad gyda'ch cynnyrch neu wasanaeth. Fel marchnatwyr, mae angen i ni sicrhau y gallwn fod yn rhan o'r sgwrs honno a bwydo eu hagweddau a'u syniadau yn ôl i'n cwmnïau.

Efallai mai cyfatebiaeth agosach fyddai'r adolygiad gweithwyr o'r oes ddoe a'r Adolygiadau 360 gradd heddiw. Ar un adeg yn ein gyrfaoedd, byddem yn aros yn dawel i dderbyn ein hadolygiad. Byddai'r adolygiad yn ein graddio ac yn darparu nodau, canmoliaeth a beirniadaeth y byddem yn atebol iddynt tan ein hadolygiad nesaf. Mae adolygiad 360 yn wahanol iawn ... mae'r nodau, y ganmoliaeth a'r feirniadaeth yn cael eu trafod a'u hysgrifennu o ddwy ochr y tabl. Diffinnir cynnydd a llwyddiant y gweithiwr gyda mentora ac arweinyddiaeth y rheolwr neu'r goruchwyliwr - ond nid yw ef / hi yn ei ddiffinio'n syml.

Mae cwmnïau wedi canfod bod 360 o adolygiadau yn hynod fanteisiol oherwydd ei fod yn cynorthwyo'r rheolwr i ddod yn arweinydd gwell yn ogystal â rhoi mewnwelediad iddynt weithio'n bersonol gyda'r gweithiwr hwnnw. (Nid oes unrhyw ddau weithiwr fel ei gilydd - yn debyg iawn i ddim dau gwsmer!). Nid yw marchnata rhyngweithiol yn ddim gwahanol. Trwy adeiladu strategaethau sy'n cynnwys llais ein cwsmeriaid a'i sbarduno, gallwn wella ein cyrhaeddiad marchnata yn sylweddol.

Lle dwi'n baglu ar Farchnata Rhyngweithiol yw bod 'pwynt mewn amser' rywsut y daeth yn hyfyw. Rwy'n hoffi diffiniad Wikipedia oherwydd mae'n tynnu sylw nad oes angen iddo fod yn ar-lein strategaeth. Credaf fod Marchnata Rhyngweithiol wedi cael ei ddefnyddio'n sylweddol dda trwy lawer o gyfryngau ers cryn amser. Yn bersonol, nid wyf yn credu ei fod yn ffenomen Rhyngrwyd. Sut mae arolwg post uniongyrchol yn wahanol i arolwg e-bost? Pe bai'r cwmni'n defnyddio'r data hwnnw a dderbyniwyd i wasanaethu ei gwsmeriaid yn well neu ddenu rhai newydd, credaf fod hynny mor Rhyngweithiol â rhwydwaith cymdeithasol ar-lein.

Noddwr: Cymhwyso'r Elfennau Buddugol o ryw 350,000 o Hyrwyddiadau E-bost i'ch Marchnata E-bost Eich Hun ...
A Gwyliwch Eich Canlyniadau'n esgyn mewn 3 Diwrnod yn unig. Cliciwch Yma!

3 Sylwadau

 1. 1

  Eric,

  Mae hyn mor wir ... ychydig iawn o wefannau sy'n rhyngweithiol mewn gwirionedd. Dyna pam mae cwmnïau'n edrych tuag at gyfryngau cymdeithasol i ddatrys y mater. Mae'n 'drydydd lle' diogel. Nid wyf yn credu y dylai cwmnïau fynd mor bell â rhedeg eu rhwydweithiau cymdeithasol eu hunain - rydym wedi gweld hynny'n methu. Rwy'n credu y dylent greu sgwrs ar eu tudalen.

  Diolch am ychwanegu at y sgwrs hon!
  Doug

  • 2

   hoffwn gyflwyno marchnata rhyngweithiol i'm cwmni. felly Douglas os gwelwch yn dda byddaf yn gwerthfawrogi os ydych chi'n dangos i mi sut i ddechrau gyda… ..?

 2. 3

  Helo Doug ... i'ch dyfynbris: “Hysbysebu yw'r digwyddiad neu'r cyfrwng, ond marchnata oedd y strategaeth” allwn ni ddweud bod Marchnata yn strategaeth ac mae Hysbysebu yn gymhwysiad ohoni ?? 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.