Y Tuedd Infograffig Ryngweithiol

Y Tuedd Infograffig Ryngweithiol

Trwy gydol yr ychydig flynyddoedd diwethaf, Infographics wedi bod ym mhobman ac am reswm da. Mae ystadegau yn aml yn angenrheidiol i ychwanegu hygrededd, ac mae ffeithluniau yn ei gwneud hi'n hawdd chwalu data a allai fod wedi bod yn feichus iawn i ddarllenydd cyffredin fel arall. Trwy gyflogi ffeithluniau, daw data yn addysgiadol a hyd yn oed yn hwyl i'w ddarllen.

Esblygiad Infograffig

Gan fod 2013 ar fin dod i ben, mae ffeithluniau unwaith eto yn newid sut mae pobl yn treulio gwybodaeth. Nawr, nid lliwiau llachar, ffontiau trawiadol a dyluniadau lluniaidd yn unig yw ffeithluniau. Mae rhai, a elwir yn ffeithluniau rhyngweithiol yn briodol, yn cynnwys animeiddio, dolenni ac elfennau eraill sy'n ei gwneud hi'n hawdd i bobl amsugno manylion yr ffeithlun ei hun. Mae'r ffeithluniau datblygedig hyn hefyd yn pwyntio pobl i gyfeiriad ble i ddod o hyd i gynnwys perthnasol ychwanegol. Daliwch ati i ddarllen i ddysgu ychydig o resymau i'w gwneud yn rhan o'ch strategaethau marchnata cynnwys yn y dyfodol.

Maen nhw'n Hawdd i'w Dylunio

Oherwydd bod ffeithluniau rhyngweithiol mor ddeniadol yn weledol, gall pobl dybio bod yr elfennau dylunio yn gymhleth iawn. Yn ffodus, mae technoleg fel dylunio ymatebol wedi helpu i wneud ffeithluniau rhyngweithiol yn syml i'w creu, ac mae rhai rhaglenni'n ei gwneud hi'n fwy effeithlon hyd yn oed os ydych chi'n ceisio adeiladu un heb gefndir mewn codio cyfrifiadur.

Gallent Helpu'ch Brand neu'ch Neges i Fynd yn Feirol

Mae'n debyg y gallwch chi feddwl am ychydig o enghreifftiau o fideos neu femes Youtube a oedd yn gymharol anhysbys mewn un diwrnod ac yna'n sydyn yn cael eu siarad gan bawb o westeion sioeau siarad hwyr y nos i'ch holl ffrindiau ar gyfryngau cymdeithasol. Yn aml, mae'r momentwm ar gyfer digwyddiadau o'r fath yn gysylltiedig â sut mae'r cynnwys yn cael ei gyflwyno.

Un fantais o ffeithluniau rhyngweithiol yw eu bod yn caniatáu ichi ddefnyddio'r ddau air a delweddau symudol i yrru pwynt adref. Os bydd digon o bobl yn cymryd sylw, gallai eich neges neu'ch enw fod ar wefusau pawb mewn ychydig ddyddiau. Mewn un achos, defnyddiodd gweithredwyr yn Syria ffeithlun rhyngweithiol i arddangos ardaloedd a mathau o wrthwynebiad di-drais, yn cynnwys lliwiau hardd, cynllun dymunol a chysylltiadau defnyddiol a oedd yn disgrifio ymdrechion achosion penodol yn fwy manwl.

Maent yn Cymorth i Gadw Gwybodaeth

Dyluniwyd llawer o ffeithluniau rhyngweithiol i gael defnyddwyr dognau i sgrolio drwyddynt, wedi'u cyfarparu ag ardaloedd sy'n ehangu wrth gael eu cyffwrdd â phwyntydd llygoden. Ar wahân i helpu i ddal sylw, mae'r nodweddion hyn yn gwella'r tebygolrwydd y bydd pobl yn aros ac yn dysgu, yn hytrach na chlicio mewn man arall yn unig. Mae ffeithluniau rhyngweithiol yn caniatáu i'r farn reoli eu profiad a'r gyfradd y maent yn dysgu arni. Creodd CJ Pony Parts ffeithlun rhyngweithiol wedi'i neilltuo ar gyfer arloeswr yn y diwydiant moduro, Carroll Shelby, a'i gyflawniad coroni, y Shelby Cobra. Mae'r ffeithlun hwn yn caniatáu i'r gwyliwr “yrru” Shelby Cobra ledled y byd.

Gall y rhyngweithio hefyd fod yn ddefnyddiol os ydych chi'n ceisio cyfleu gwahaniaethau rhwng meintiau. Os gall defnyddwyr symud eu llygoden dros ran o graffig a'i wylio yn ehangu i gynrychioli rhif penodol, gallai wneud y data yn fwy tebygol o lynu yn y cof, yn hytrach na chael ei anghofio yn gyflym.

Gallent Eich Helpu i Gynhyrchu Arweinwyr

Ydych chi erioed wedi meddwl defnyddio ffeithlun rhyngweithiol fel offeryn gwerthu? Gallai hynny fod yn ffordd y dyfodol, yn enwedig i bobl sy'n gwerthu pethau y gellir eu danfon i brynwyr ar unwaith, fel e-lyfrau. P'un a ydych chi'n ceisio ennyn diddordeb pobl mewn casgliad o awgrymiadau cyflym ar gyfer glanio'r swydd berffaith neu eisiau rhoi hwb i nifer y bobl sy'n tanysgrifio i gynnwys premiwm eich blog, gallai ffeithlun rhyngweithiol adael i bobl wybod beth i'w ddisgwyl os ydyn nhw'n prynu rhywbeth .

Gadewch i'r ffeithlun efelychu tôn ac arddull y cynnwys a geir yn yr eitemau rydych chi'n eu gwerthu, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ychwanegu dolen sy'n mynd â phobl yn uniongyrchol i dudalen lle gallant brynu eitem.

Gallwch hyd yn oed newid y strategaeth hon ychydig trwy ychwanegu elfen ryngweithiol sy'n caniatáu i rywun ymuno â'ch cylchlythyr gyda dim ond un clic. Rhowch gynnig ar hyn pan rydych chi newydd gyflwyno ffeithlun sy'n llawn ffeithiau hynod ddiddorol, ac rydych chi am sicrhau bod gwylwyr yn gwybod sut i ddod o hyd i fwy o'r un math o gynnwys.

Gallant Newid Persbectifau

Roedd cwmni sy'n darparu yswiriant iechyd i bobl yn y Philippines hefyd yn dibynnu ar ffeithlun rhyngweithiol i rybuddio pa mor gostus y gall fod yn sâl fel person heb yswiriant. Y nod oedd apelio at bobl a allai fod yn gobeithio eu bod yn cadw'n iach ac mae penderfynu bod cost yswiriant iechyd yn rhy fawr i'w ysgwyddo. Trwy gymharu'n ofalus y costau sy'n gysylltiedig ag anhwylderau mawr yn erbyn cwmpas iechyd, roedd y crëwr yn amlwg yn gobeithio newid y canfyddiad bod yswiriant iechyd yn gost ddiangen.

Gallech gynllunio i wneud rhywbeth tebyg i estyn allan at gwsmeriaid yn dilyn camddealltwriaeth bach neu hyd yn oed dynnu sylw at rai buddion o'ch cynhyrchion a allai fod wedi bod yn anhysbys i'r mwyafrif o'ch cynulleidfa darged o'r blaen.

Mae'r enghreifftiau uchod yn ddim ond ychydig o resymau pam ei bod yn ddoeth defnyddio graffeg ryngweithiol yn eich strategaethau marchnata sydd ar ddod. Mae rhai marchnatwyr eisoes wedi eu defnyddio i gael canlyniadau gwych, ac mae'n ymddangos y bydd eu hamlygrwydd yn codi'n barhaus yn ystod y misoedd nesaf.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.